ГАЗЕТИ
Вісті Придніпров`я
Зоря
Літературна Україна

Освіта України (спецвипуски)

Профспілкові вісті
Україна молода
Урядовий кур’єр
Червоний гірник
Украинская туристическая газета

ЖУРНАЛИ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

akt pytannya gum nauk Актуальні питання гуманітарних наук
akt pytannya inoz filologii Актуальні питання іноземної філології
actprobslov

Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство

visnyk zhitomir derzh untu Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Філологічні науки
  Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Філософія
vsesvit Всесвіт
gum visnik filosofija

Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : Філософія

humanitarian visions Гуманітарні візії
dzvin Дзвін
zapysky z ukr movoznavstva Записки з українського мовознавства
istoryko kulturni studii Історико-культурні студії
istoriya i kulytura pridniprovr Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки
Kyivska starovyna Київська старовина
  Київські полоністичні студії
kultura slova

Культура слова

kultura ukrainy 1 Культура України. Серія : Культурологія
kultura ukrainy 1 Культура України. Cерія : Мистецтвознавство
lexykografichnyj bulleten

Лексикографічний бюлетень

lingvistika Лінгвістика. Лінгвокультурологія
lingvistyka xxi st

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи

  Лінгвістичний вісник
lingvostylistychni studii Лінгвостилістичні студії
lit obriji

Літературознавчі обрії.
Праці молодих учених

mandrivets Мандрівець
mystectvoznavchyj avtograf Мистецтвознавчий автограф
Mova i kultura 14 2 enl Мова і культура
movoz Мовознавство
naukovij visnik khersonskogo derzhavnogo universit

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація

  Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія
pitannja

Питання літературознавства

  Проблеми всесвітньої історії
ridne slovo Рідне слово в етнокультурному вимірі
rus filologia Русская филология
slovo i chas

Слово і час

  Софія Київська: Візантія. Русь. Україна
spadschyna

Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія

styl i pereklad Стиль і переклад
teor i dydakt filol filol

Теоретична і дидактична філологія. Серія :  Філологія (літературознавство, мовознавство) 

teor i prykl probl such filol Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології
term visn

Термінологічний вісник

ukrajinska mova Українська мова
filol dyskurs Філологічний дискурс

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Бібліотечна планета

Бібліотечний вісник

Вісник Книжкової палати

Культура і сучасність

Культурологічний вісник

Музична україністика: сучасний вимір

Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі

Народна творчість та етнологія

Народознавчі зошити

Ренесансні студії

Студії мистецтвознавчі

Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва

Українська культура

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи  розвитку : Культурологія
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи  розвитку : Мистецтвознавство

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії

Український реферативний журнал "Джерело"
Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво

Фольклористичні зошити

 

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Актуальні питання мистецької освіти та виховання
Актуальні питання мистецької педагогіки
Вересень
Вища освіта України
Вища школа
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Педагогічні науки
Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія

Вісник післядипломної освіти.
Серія : Педагогічні науки

Географія та економіка в сучасній школі
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Г. С. Сковороди" :  Педагогіка

Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : Психологія

Директор школи, ліцею, гімназії

Європейські педагогічні студії

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки

Імідж сучасного педагога
Інноватика у вихованні
Інформаційні технології і засоби навчання
Історія в сучасній школі
Історико-педагогічний альманах
Креативна педагогіка
Корекційна педагогіка
Логопед
Логопедія
Математика в сучасній школі
Медицинская психология
Мистецтво та освіта
  Modern Higher Education Review
Народна освіта
Наука і освіта
Наукові праці МАУП : Педагогічні науки
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
Нова педагогічна думка
osvita tehnikumy Освіта. Технікуми, коледжі
Освіта і управління
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови
Освіта та розвиток обдарованої особистості
Освітологічний дискурс
Особлива дитина: навчання і виховання
Педагогіка і психологія професійної освіти

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports
Педагогічний часопис Волині
Порівняльно-педагогічні студії
Професійна освіта: методологія, теорія та технології
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

Психологія: реальність і перспективи

Психологія і особистість
Психологія і суспільство
Рідна школа
Русская словесность в школах Украины
ScienceRise : Педагогічна освіта
Соціальна педагогіка: теорія та практика
Теоретична і дидактична філологія. Серія :  Педагогіка
Теорія і практика сучасної психології
Трудова підготовка в сучасній школі
Українська мова й література в сучасній школі
Український педагогічний журнал
  Український психологічний журнал
Фізика та астрономія в сучасній школі
Physical Education of Students
Фізичне виховання в сучасній школі
Юридична психологія та педагогіка

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Біологічні студії

Біологія та валеологія
  Біологія та екологія

Буковинський математичний журнал

Валеология

Вестник зоологии

Вісник наукових досліджень

Вісник проблем біології і медицини

Геологічний журнал

Грунтознавство

Досягнення біології та медицини

Екологічна безпека та природокористування

  Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія
Медицинская генетика
Международный медицинский журнал

Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та  біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Серія :  Ветеринарні науки

Праці Теріологічної Школи
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій
Психіатрія, неврологія та медична психологія
Psychosomatic Medicine and General Practice

Український ботанічний журнал

Український географічний журнал

Український журнал болю

Український журнал медицини,
біології та спорту

  Ukrainian Journal of Physics

Український математичний журнал

Український фізичний журнал

Физиология растений и генетика

Early Human Development
European Journal of Paediatric Neurology
International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine
Journal of Pediatric Health Care
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
Pediatric Neurology
ScienceRise : Biological science
Seminars in Pediatric Neurology

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Актуальні питання масової комунікації

Джерело 1

Джерело 2

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

Актуальні проблеми інноваційної економіки

Актуальні проблеми економіки
  Актуальні проблеми правознавства
Археологія
Visnyk of the National Bank of Ukraine
Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Соціальні комунікації
Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства
Вісник Житомирського державного університету  імені Івана Франка : Філософські науки
Вісник Кам'янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка : Економічні  науки
Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя Журналiстика
  Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Соціологія

Вісник Національної академії наук України

Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні  та поведінкові науки
Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління  та адміністрування

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології

Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації
  Габітус
Географія та туризм

GISAP : Sociological, political and military sciences

Глобальне управління та економіка
  Державно-управлінські студії

Доповiдi Нацiональної академiї наук України

Економіка України

Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії

Економічний дискурс
Європейські історичні студії
  Environmental problems

International scientific journal

Історико-політичні студії
Історичні студії суспільного прогресу

Historical and cultural studies

Журналіст України
Київські історичні студії

Конституційно-правові академічні студії

Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент
  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки
  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки
  Місто: історія, культура, суспільство
  Modern economics

Мультиверсум : філософський альманах

Народна творчість та етнологія

Наука. Релігія. Суспільство

Наука та інновації

Наука та наукознавство

Наука України у світовому інформаційному просторі

  Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління
Наукові записки Інституту журналістики
  Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Право
  Наукові праці МАУП. Серія : Юридичні науки
Обрії друкарства
Охорона праці
Політичне життя

Правові новели

  Православний вісник Київського Патріархату

Практична філософія

  Приватне та публічне право

Причорноморські економічні студії

Проблеми економіки

Проблеми економіки та політичної економії
  Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток
Публічне урядування

Регіональна економіка

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Scriptorium Nostrum
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Соціум
Стиль і текст
Стратегічні пріоритети. Серія : Економіка
Стратегічні пріоритети. Серія : Політика
Стратегічні пріоритети. Серія : Філософія
Судова та слідча практика в Україні
  Суспільно-політичні процеси
Східноєвропейський історичний вісник
Теле- та радіожурналістика
Українське журналістикознавство
Українське релігієзнавство
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін

Український журнал
прикладної економіки

Український історичний журнал
Український соціум
Український туризм
Філософія і політологія в контексті сучасної культури
Філософська думка
  Фінансові дослідження
  Цивілістична процесуальна думка
Часопис соціально-економічної географії
Юридична наука
Юридичний бюлетень

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Автомир

GISAP : Technical sciences, construction and architecture

Mathematical modeling and computing

  Наука, технології, інновації
Наука та інновації
Озброєння та військова техніка

Прикладні проблеми механіки і математики

Системні дослідження та інформаційні технології
Технічні науки та технології
Фізико-математична освіта

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології

1800