Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

Спеціальність  «Біологія»

1.Біоекологічний аналіз епіфітних лишайників в межах зупиночних комплексів міста Кривий Ріг.

2.Біологічні особливості каштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) міста Кривий Ріг.

3.Біолого-екологічні особливості тополі Болле (Populus bolleana Lauche.) в межах зупиночних комплексів міста Кривий Ріг.

4.Біологічна характеристика епіфітних лишайників роду Фісція (Physcia) міста Кривий Ріг.

5.Екоморфічний аналіз деревних рослинних угруповань промислових ділянок міста Кривий Ріг.

6.Морфо-біологічні особливості рослин родини Тонконогові (Pоасеае) міста Кривий Ріг.

7.Екологічні особливості поширення епіфітних лишайників міста Кривий Ріг.

8.Біолого-екологічні особливості хвойних рослин на Криворіжжі.

9.Екологічний стан деревних рослинних угруповань в умовах промислових ділянок Криворіжжя. 

10.Біолого-екологічна характеристика індикаторного комплексу епіфітних лишайників на Криворіжжі.

11.Морфо-біологічні особливості рослин родини Вербові (Salicaceae) на Криворіжжі. 

12.Біолого-екологічні особливості лікарських рослин родини Розові (Rosaceae) міста Кривий Ріг.

13.Біолого-екологічні особливості карантинних рослин міста Кривий Ріг.

14.Урбаногрупи епіфітних лишайників та особливості їх поширення на Криворіжжі.

15.Еколого-географічні особливості ліхенобіоти гірничо-металургійного комплексу Кривбасу.

16.Способи запилення рослин синантропної флори Дніпропетровської області.

17.Ареалогічні спектри синантропної флори Дніпропетровської області.

18.Спектри гігроморф синантропної флори Дніпропетровської області.

19.Господарська оцінка синантропної флори Дніпропетровської області.

20.Екологічні особливості рослинних угруповань степових ділянок поблизу

м. Східний 1 (м. Кривий Ріг).

21.Спектри хроноекоморф синантропної флори Дніпропетровської області.

22. Аналіз типів кореневої структури синантропної флори Дніпропетровської області.

23.Еколого-біологічна характеристика деревних і чагарникових рослин залізорудних відвалів Криворіжжя.

24.Морфологічні аномалії рослин Криворіжжя.

25.Особливості складу апофітної фракції синантропної флори вібвалів.

26.Адвентивні рослини техногенних урочищ Кривбасу.

27.Синантропна флора техногенних екотопів Криворіжжя.

28.Розвиток рослинності порушених земель.

29.Біорізноманіття екосистем природоохоронних територій Кривбасу.

30.Еколого - таксономічні спектри рослинних угруповань техногенних екосистем.

31.Еколого - таксономічні спектри рослинних угруповань напівприродніх екосистем Криворіжжя.

32.Ботанічна характеристика однорічних декоративних рослин як чинник формування пізнавальної діяльності учнів.

33.Ботанічна характеристика червонокнижних рослин як чинник формування екологічної культури.

34.Ботанічна характеристика дворічних  декоративних рослин як чинник формування пізнавального інтересу учнів.

35.Культивування дикоростучих рослин на пришкільній ділянці як чинник формування екологічної культури учнів.

36.Біологічна характеристика мікроорганізмів вірусної інфекції як засіб попередження захворювань учнів.

37.Анатомо-морфологічна будова тканин рослинних організмів як чинник формування пізнавального інтересу учнів.

38. Еколого-ботанічна характеристика листків як засіб формування екологічних знань учнів.

39.Анатомо-морфологічна будова кореня рослинних організмів як чинник формування пізнавальної діяльності учнів.

40. Вегетативне розмноження  рослин як чинник формування творчої самостійності учнів в процесі вивчення ботаніки.

41.Анатомо-морфологічна характеристика лікарських рослин як чинник профілактики захворювання  учнів.

42.Біологічна активність кімнатних рослин як чинник  профілактики захворювань учнів.

43. Характеристика квіткових композицій як засіб формування екологічної культури учнів.

44.Екоморфологічні дослідження життєвих форм прибережних рослин Криворіжжя.

45.Еколого - біологічна характеристика санітарно- меліоративних насаджень Криворіжжя.

46.Екологія вищих водних рослин річок Саксагані та Інгульця.

47.Еколого-ботанічна характеристика деревно-чагарникових (хвойних, листяних, декоративних) насаджень міста (мікрорайону, парку, скверу) .

48.Екологічна оцінка деревно-чагарникових (хвойних, листяних, декоративних) насаджень території промислового майданчика (парадної зони, санітарно-захисної зони) підприємства .

49.Деревно-чагарникові (хвойні, листяні, декоративні) види в зеленому благоустрою території учбового (лікувально-профілактичного, адміністративного) закладу .

50.Культивована деревно-чагарникова флора території зелених насаджень міста (мікрорайону, парку, скверу) .

51.Спонтанна деревно-чагарникова флора території техногенних (кар'єрно-відвальних, колишніх промислових майданчиків) ландшафтів (девастованих земель).

52.Еколого-ботанічний стан лісових культурбіогеоценозів захисної лісосмуги (міського лісопаркового поясу, території санітарно-захисної зони).

53.Екологічна оцінка вмісту органічної речовини (гумусу, кислотності, ємності катіонного обміну) едафатопів урочища  (балки, об'єкта природно-заповідного фонду, лісового культурбіогеоценозу).

54.Еколого-біогеохімічні особливості трав'янистих рослин природних кам'янистих едафатопів (території відвалів, хвостосховищ).

55.Еколого-біогеохімічні особливості листового опаду лісового культурбіогеоценоза  (об'єкта садово-паркового господарства).

56.Біологічна (хімічна) детоксикація техногенних субстратів порушених земель (відвалів, хвостосховищ, шламосховищ).

57.Фіторекультивація території порушених/девастованих земель (відвалів, хвостосховищ, шламосховищ).

58.Еколого-математична модель системи «Грунт-рослина» природного (напів-природного, антпропно-трансформованого, штучного) біогеоценозу .

382
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша