Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

Тематика курсових робіт з "Ботаніки"

Анатомія і морфологія

 1. Анатомічна будова хвойних рослин.

2. Анатомічні особливості будови представників рослин різних екологічних груп (Психрофіти,оксилофіти,криптофіти).

3. Анатомічні особливості будови представників рослин різних екологічних груп (Галофіти Кальцефіли  Псамофіти).

4. Анатомічні особливості будови представників рослин різних екологічних груп по відношенню до зволоження (на прикладі мезофітів).

5.  Анатомічні особливості будови представників рослин різних екологічних груп по відношенню до зволоження (на прикаді ксерофітів).

6. Анатомія підземних органів вищих судинних рослин.

7. Анатомо-морфологічна будова (структура) метаморфованих органів рослин  .

8. Анатомо-морфологічна будова та значення квітів і суцвіть.

9.  Анатомо-морфологічні особливості комахозапильних рослин.

10.Анатомо-морфологічні особливості насіння та специфіка їх проростання.

11.Анатомо-морфологічні пристосування квіткових рослин до способів запилення.

12.Анатомо-морфологічні пристосування рослин до характеру освітлення.

13.Будова та функції нектарників квіткових дводольних рослин.

14.Вегетативне розмноження вищих рослин різних життєвих форм.

15.Загальна характеристика структурної організації кореневих систем сучасних рослин.

16.Корінь та кореневі системи: морфологія та функції.

17.Метаморфоз як адаптивна властивість рослинного організму.

18.Метаморфози вегетативних органів вищих рослин: багатоманітність та значення.

19.Морфологічна та екологічна класифікація суцвіть.

20.Морфологічний аналіз, еволюція та спеціалізація квіток.

21.Морфологічні особливості вітрозапильних рослин.

22.Морфологічні особливості квіткових рослин різних життєвих форм.

23.Морфологія і метаморфози листка .

24.Морфологія та багатоманітність апокарпних плодів.

25.Морфологія та багатоманітність ценокарпних плодів.

26.Особливості анатомічної будови вегетативних органів рослин.

27.Особливості ритмів сезонної вегетації рослин.

28.Пагін та пагонові системи: морфологія та значення.

29.Пагонова система вищих рослин.

30.Порівняльна анатомія листка залежно від інтенсивності освітлення.

31.Порівняльна морфологія та анатомія підземних органів видів відділу Magnoliophyta.

32.Порівняльна морфологія та анатомія підземних органів видів відділу Pinophyta.

33.Порівняльна морфологія та анатомія підземних органів насіннєвих рослин.

34.Порівняльна характеристика автохорних та алохорних рослин.

35.Порівняльна характеристика моно- та симподіальної моделей пагоноутворення трав'янистих багаторічників.

36.Порівняльний аналіз структури та мінливості підземних органів судинних спорових рослин.

37.Пристосування рослин з двостатевими квітками, що запобігають самозапиленню.

38.Розвиток та функціональна організація квітки.

39.Специфіка морфогенезу дерев.

40.Специфіка росту та будова пагону в залежності від положення в просторі.

41. Суцвіття як особливий тип пагонових систем.

  Систематика

 1.  Життєва форма рослин та екологія ..........(виду).

2.     Анатомічні особливості будови листків ..............(назва виду), що зростають в різних умовах.

3.     Вплив екологічних факторів на анатомію пагонів ...........(деяких соснових).

4.     Біологія рослин родини.........( Fabaceae, Asteraceae та ін.)

5.     Ксерофіти околиці ..............(населеного пункту).

6.     Біологічні особливості бур'янів багаторічних трав..............(населеного пункту).

7.     Лікарські рослини околиці ..............(населеного пункту).

8.     Ефіроолійні рослини околиці ..............(населеного пункту).

9.     Види рослин .............(населеного пункту), що потребують охорони.

10.  Отруйні рослини околиць .....(населеного пункту).

11.  Декоративні деревні рослини ...(населеного пункту).

12.  Мінливість вегетативних органів представників родини ......

13.  Мінливість репродуктивних органів представників родини ......

14.  Особливості проростання насіння та розвитку проростків представників родини ......

15.  Формування бруньок та ритміка розвитку представників родини .........

16.  Плоди родини ............. та їх еволюція.

17.  Суцвіття родини ............. та їх еволюція.

18.  Закономірності галуження пагонів представника родини ..........

19.  Шкідливі та отруйні для тварин рослини нашого краю

20.  Медоносні рослини ..............

21.  Технічні рослини природної флори ..................

22.  Дикоростучі олійні рослини м. Кривого Рогу (іншого міста або села).

23.  Кактуси: анатомо-мофрологічні особливості.

24.  Рослини-паразити у флорі Дніпропетровщини.

25.  Їстівні рослини природної флори Дніпропетровщини

26.  Ботанична характеристика коренеплідних рослин

27.  Ботанічна характеристика овочевих рослин родини Solanaceae (LiliaceaeFabaceaeAsteraceaeтощо).

28.  Життєві форми видів роду ......... (будь-який рід покритонасінних, що є складовою флори Дніпропетровської  області).

29.  Рудеральні бур‘яни м. Кривого Рогу (іншого міста або села).

30.  Сегетальні бур‘яни ... Криворіжжя (іншої області, регіону).

31.  Адвентивні рослини м. Кривого Рогу (іншого міста, села).

32.  Еколого-біологічні особливості амброзії полинолистної (або іншого карантинного бур'яна чи рослини-алергена).

33.  Біологічні особливості ліхенофлори роду Ксантория (Xanthoria) 

34.  Флористичний спектр ліхенофлори роду Калоплака (Caloplaca) 

35.  Епіфітні лишайники роду Фисция (Physcia) 

36.  Морфо-біологічні особливості рослин родини Вербові (Salicaceae) 

37.  Біологічні особливості декоративних рослин в озелененні міста Кривий Ріг

38.  Біологічні особливості рослин родини Кленові (Aceraceae) 

39.  Біологічні особливості рослин родини Бобові (Fabaceae) 

40.   Морфо-біологічні особливості рослин родини Розові (Rosaceae) 

41.  Біологічні особливості рослин-індикаторів родини Гвоздичні (Caryophyllaceae) 

42.  Рослини-індикатори родини Жовтецеві (Ranunculaceae) 

43.  Бур'янові рослини родини А́йстрові (Asteraceae) 

44.   Лікарські рослини родини Звіробійні (Hypericaceae) 

45.   Біологічна характеристика чагарникових рослин родини Бузинові (Sambucaceae)

46.   Біологічна характеристика чагарникових рослин родини Маслинові (Oleaceae) 

47.   Деревно-чагарникові рослини міста Кривий Ріг

383
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша