Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Факультет мистецтв

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну була створена в 1987 році на базі індустріально-педагогічного факультету та мала назву «Кафедра графіки та прикладного мистецтва». Очолював кафедру кандидат мистецтвознавства, доцент В.В. Іванченко.

літопис 1 1

До її складу на той час входили: Л.Ф. Ейвас, А.М. Красовський, А.В. Крицький,  М.П. Розумний, І.К. Сагуйченко, В.Г.Щербина.

ЛIТОПИС 2

Із 1 вересня 1988 року кафедра графіки та прикладного мистецтва, яку очолив кандидат технічних наук, доцент І.К. Сагуйченко, стала частиною новоствореного художньо-графічного факультету. Водночас, першим деканом художно-графічного факультету було обрано доцента кафедри графіки та прикладного мистецтва, кандидата мистецтвознавства В.В. Іванченка. Велику роль у становлення кафедри графіки та прикладного мистецтва внесли В.Касаткін, О.Повх, О. Швидкой.

 

ЛIТОПИС 3

З відкриттям кафедри графіки та прикладного мистецтва художньо-графічний факультет мав змогу значно повніше представляти різні види мистецтв та їх напрямки у навчальному процесі. Розширився й діапазон дипломних робіт студентів, що збагатили їх тематику в галузі декоративно-ужиткового мистецтва, креслення, методики викладання художньої праці, художнього оформлення школи. На разі кількість дипломників збільшилась до 75 випускників у рік, із них близько 25 осіб – заочного відділення, де здебільшого навчалися студенти з початковою професійною підготовкою та досвідом роботи за спеціальністю.

У 1993 році кафедру графіки та прикладного мистецтва очолив кандидат технічних наук, доцент кафедри В.І. Смірнов, а деканат – кандидат мистецтвознавства І.М. Удріс.

ЛIТОПИС 4У цей же період спільними зусиллями всього колективу викладачів і студентів художньо-графічного факультету було успішно пройдено акредитацію, за підсумками якої отримано IV рівень підготовки фахівців, що було засвідчено авторитетною комісією Міністерства освіти України.

У зв’язку з підвищенням кваліфікаційного рівня факультету продовжилася активна праця з науково-творчої роботи кафедри. На той час кафедра працювала над колективною держбюджетною темою: «Підвищення якості підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва та креслення».

Із 1997 року кафедра розпочала  підготовку магістрів, де кращі випускники мали можливість  продовжити навчання, удосконалюючи науково-дослідницький напрям підготовки в галузі теорії декоративно-прикладного мистецтва.

У цей же час кафедрою активно проводяться вкрай важливі для майбутнього художника-педагога музейні практики у найпотужніших культурних центрах колишнього СРСР та України (Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса тощо). Під час таких практик студенти мали змогу ознайомитися з найяскравішими шедеврами світового мистецтва.

У 2000 році на художньо-графічному факультеті відкрито спеціалізацію «Дизайн реклами», значну більшість дисциплін якої забезпечувала на той час вже кафедра графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Це надало нового імпульсу в розвитку як кафедри, так і всього факультету в цілому. Значно оновлюється матеріально-технічна база, кафедра отримує в своє розпорядження нові комп’ютери, плоттер та інше обладнання. Це надало можливість забезпечувати навчальний процес в руслі новітніх технологій, йти в ногу з часом і збагатити навчально-творчу роботу випускними дипломами з комп’ютерної графіки.

У 2004 році кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент В.Г. Щербина, а деканат – кандидат педагогічних наук, доцент В.В.Томашевський.

літопис 5

У різні роки на кафедрі також працювали ст. викладач В.В. Шкода (з 1987 по 2004 рр.), кандидат технічних наук, ст. викладач А.В. Мастіпанова (з 1987 по 2016 рр.), кандидат технічних наук, доцент А.С. Амельченко (з 1989 по 1993 рр.), В.Г. Давиденко (з 1990 по 1995 рр.), ст. викладач Т.П. Стефанюк (з 1990 по 2011 рр.), член Національної спілки художників України В.Є. Горяєв (з 1991 по 1993 рр.), ст. викладач О.В. Красовська (з 1993 по 2002 рр.), Н.С. Удріс (з 1998 по 2003 рр.), С.П. Пономар (з 2005 по 2009 рр.), С.Цимбал (2006), нагороджений знаком «Відмінник освіти України» ст. викладач А.М. Красовський (з 1987 по 2016 рр.), член Національної спілки архітекторів України О.В. Дорогой (з 2009 по 2016 рр.).

ЛIТОПИС 6

У зв’язку зі змінами освітніх тенденцій та кон’юнктури ринку випускників художньо-графічних та мистецьких факультетів країни, впровадженням передових технологій дизайн-освіти у 2006 році кафедру графіки та декоративно-прикладного мистецтва було перейменовано в кафедру декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Цю назву кафедра носить і понині, що відповідає духу часу та реальним результатам підготовки фахівців.

Відкриття та навчання студентів за спеціалізацією «Дизайн реклами» стало об’єктивним підґрунтям для ліцензування у 2007 році не педагогічної спеціальності «Дизайн» за напрямом підготовки 0202 Мистецтво за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу та аксесуарів», «Ландшафтний дизайн». У результаті навчання студенти мали змогу отримати якісні знання з формоутворення, проектування, макетування та моделювання різних форм, кольорознавства тощо. Це значно розширило тематику випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів з дизайну, вивело не тільки кафедру, але й факультет на новий рівень сприйняття його не тільки в межах університету, але й міста. В цей період створюються композиції з оформлення вестибюлю головного корпусу КДПУ, географічного та історичного факультетів, оформлення сцени КДПУ до різних святкових заходів (Дня працівника освіти, Міс КДПУ та ін.).

Викладачі кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну активно виявляють себе як творчі особистості. У 2007 році на базі кафедри сформовано ядро Криворізького осередку Спілки дизайнерів України, головою якого стає старший викладач кафедри А.В. Школяр, а його членами – ст. викладач Л.Ф. Ейвас, ст. викладач Т.П. Стефанюк, кандидат педагогічних наук, доцент В.В. Томашевський (член Національної спілки художників України з 1994 року, художник-графік), кандидат мистецтвознавства, доцент І.М. Удріс, кандидат педагогічних наук, доцент В.Г. Щербина. У цей же період членами Національної спілки художників України стають І.М. Удріс в галузі мистецтвознавства, В.Г. Щербина як художник-живописець (2008 р.), а трохи згодом Д.А. Пляко як художник з обробки дорогоцінних металів та прикладник (2013 р.).

У 2011 році спільними зусиллями всього колективу викладачів успішно пройдено первинну акредитацію бакалаврів за спеціальністю «Дизайн».

У 2014 році відкрито навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю «Дизайн». У 2015 році цей освітній рівень акредитовано. В цей час кафедра розширила спектр підготовки студентів – зважаючи на попит сьогодення відкрито спеціалізацію «Дизайн інтер’єру».

На кафедрі активно проводиться художньо-творча діяльність викладачів кафедри. Зокрема, А.М. Красовський, Д.А. Пляко, В.В. Томашевський, В.Г. Щербина приймають активну участь у міських та всеукраїнських виставках: «Кримські етюди», Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна» (м. Сімферополь), виставка творчих робіт українських митців-педагогів (м. Одеса), Всеукраїнська творча виставка (графіка) (м. Київ), виставках, присвячених Дню художника тощо.

Зв’язок кафедри зі школами мистецтв, навчально-виховними закладами освіти та школами дизайнерської майстерності відповідає вимогам сьогодення щодо інформатизації науки, освіти та культури. Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну є базою практики для учнів шкіл міського навчально-виробничого комбінату зі спеціальностей «маляр», «майстер з художньої обробки деревини», «перукар».

Викладачі кафедри є постійними членами жюрі Всеукраїнського фестивалю «Червона калина» (м. Алушта); міського етапу обласного конкурсу дитячого малюнку «Битва за Дніпро»; міського конкурсу дитячого малюнку «Кривий Ріг – моє місто», міського дитячого конкурсу зі скульптури «Скарби Криворіжжя», композиції «На крилах творчості», регіонального конкурсу «Графічні метаморфози» серед учнів художніх шкіл та художніх відділень міста, конкурсу учнівської творчості, присвяченого річниці з дня народження Т.Г. Шевченка «Єднаймося ж, брати мої…»; міського фестивалю народної творчості «Весна Рудани»; міського художнього конкурсу з пленеру «Чарівна весна»; міського конкурсу «Юний дизайнер», міського дитячого конкурсу з дизайну «Курсор» тощо.

У межах освітньо-культурного проекту «Дизайн FOR YOU» викладачами кафедри щорічно організовується та проводиться виставка-конкурс дитячої художньої творчості «КУРСОР» на базі КПМНЗ «Криворізька міська художня школа №1» та виставка дипломних та кваліфікаційних робіт студентів-випускників спеціальності «Дизайн».

Із 2013 року викладачі працюють над комплексною науковою темою кафедри: «Педагогічні умови підготовки фахівців з декоративно-прикладного мистецтва та дизайну», що засвідчує широке охоплення проблематики викладання прикладних та дизайнерських аспектів у навчальному процесі студентської молоді. Актуальність дослідження обумовлена потребою удосконалення вітчизняної дизайн-освіти відповідно до вимог інтеграції до європейського простору, недостатньою кількістю навчально-методичної літератури з напрямів, за якими здійснюється підготовка майбутніх фахівців у галузі дизайну, а також проблемою формування і розвитку творчих здібностей студентів, пошуку шляхів підвищення професійної підготовки майбутніх дизайнерів, нових форм та технологій навчання. У контексті зазначеної теми викладачі працюють над удосконаленням та створенням навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій з дисциплін кафедри.

Із 2016 р. кафедру декоративно-прикладного мистецтва та дизайну очолює кандидат педагогічних наук, доцент, член Національної спілки художників України та Спілки дизайнерів України В.В. Томашевський.

літопис 7

       

Згідно Указу Президента України «Про Програму роботи з обдарованою молоддю» викладачами кафедри регулярно проводяться студентські предметні олімпіади  з декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, переможці яких є призерами II туру Всеукраїнських студентських олімпіад: Т. Дворко, Я. Семячко –номінація з декоративно-прикладного мистецтва, 2008 р.; А. Цвєткова – І місце з графічного дизайну, 2008 р.; Я. Семячко – ІІ місце,  Ю. Ладоха – ІІІ місце з декоративно-прикладного мистецтва, 2009 р.; Л. Замотайло – І місце з графічного дизайну, 2010 р.

 

ЛIТОПИС 8

Студенти під керівництвом викладачів кафедри є активними учасниками та призерами всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсв: Целіков Р. – I місце (Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів, 2005 р.), учасник Міжнародного конкурсу «Печерські каштани», 2006 р.; А. Батрак – диплом учасника III ступеня (Всеукраїнський конкурс фешн-ілюстрації, 2014 р.); Ю. Дюміна, А. Романенко, Н. Зимня, Н. Педь – диплом лауреатів (Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Битва модельєрів», 2015 р.); Г. Мазіна – диплом учасника (Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани», 2016 р.); А. Романенко – диплом учасника (Всеукраїнський конкурс фешн-фото та фешн-ілюстрації, 2016 р.); О. Кравченко – ІІ місце (Всеукраїнський конкурс екслібриса пам’яті Фелікса Кідера, 2016 р.).

На кафедрі проводяться семестрові перегляди студентських робіт, які оцінюються колегіально, методом колективного обговорення та голосування викладачів, що дозволяє досягти об’єктивних висновків щодо рівня та якості навчання студентів. Після перегляду результатів роботи кожної учбової підгрупи, кафедрою здійснюється аналіз та обговорення відповідності методик виконання завдань навчальним програмам із дисциплін, робляться висновки та надаються конкретні поради провідними викладачам кафедри.

Наприкінці VI таVIІІ семестру під час огляду семестрових робіт кафедра визначає спрямованість дипломної та кваліфікаційної роботи кожного студента та затверджує її тематику. Окрім цього, кафедра щорічно організовує та проводить виставки навчально-творчих, кваліфікаційних та дипломних робіт студентів.

За планами кафедри робота зі студентами здійснюється за трьома напрямками: науково-теоретична, художньо-творча та проектна діяльність. На кафедрі працює 5 наукових гуртків: «Теорія і практика композиції» – керівник В.Г. Щербина; «Комп’ютерні технології та їх використання в начальному та творчому процесах» – керівник А.А. Марченко; «Оформлення зовнішнього та внутрішнього предметного середовища» – керівник В.В. Томашевський;  «Фотостправа і фотографіка»  – керівники Д.А. Пляко; «Передпроектний аналіз в дизайн-проектуванні» – керівник А.В. Школяр.

На сьогодні значна увага приділяється підвищенню якості кадрового складу кафедри. Відтак, усі спеціалісти кафедри мають базову фахову освіту, постійно удосконалюють науково-практичну та творчу діяльність, а більшість викладачів кафедри має значний досвід викладання. Нині на кафедрі працюють 1 доктор архітектури, професор, 3 доцента, 3 кандидата педагогічних наук, 1 кандидат мистецтвознавства, 9 викладачів, із них 4 – старших.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін за спеціальністю «Дизайн» (спеціалізація «Графічний дизайн», «Дизайн одягу та аксесуарів», «Дизайн інтер’єру») та викладання дисциплін за спеціальністю «Образотворче мистецтво» (спеціалізація «Декоративно-прикладне мистецтво»). Розроблені навчальні програми, методичне забезпечення, наочність та обладнані за сучасними вимогами творчі лабораторії надають можливість студентам якісно оволодівати суміжними спеціалізаціями.

Кафедра здійснює свою роботу за двома основними напрямками. Розвиток першого напрямку відбувається за рахунок запровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій, новітніх методів роботи з комп’ютерною технікою, комплексних проектних досліджень. Другий – передбачає відродження національних традицій декоративно-прикладного мистецтва, етнодизайну, петриківського розпису, вишивки, художнього ткацтва тощо.

Усе це дає можливість готувати висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання у різних напрямках мистецтва та дизайну.

1096
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша