Актуальні проблеми духовності / Actual Problems of Mind

Перейти к содержимому

Главное меню

 

Наукова збірка
кафедри філософії
Криворізького державного педагогічного університету


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ

                                

Започаткована в 1995 році, коли вийшов друком перший випуск матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми духовності", яка відбулася на базі кафедри в жовтні 1995 р.
Ініціатором та організатором конференції, а отже засновником наукової збірки виступила завідувач кафедри філософії Хорольська Тавріда Ананіївна.

У 2001 році наукова збірка "Актуальні проблеми духовності" отримала державну реєстрацію як періодичне друковане видання (Свідоцтво про держ.реєстрацію серія КВ № 5135 від 21.05.2001 р).
Перереєстрація вібдулась у 2012 році (Свідоцтво про держ. реєстрацію серія КВ №18957-7747 ПР від 04.04.2012 р. Свідоцтво про держ. реєстрацію серія КВ №22384-12284ПР від 31.10.2016 р. ISSN 2076-7382. ISSN 2076-7382).


У науковому збірнику публікуються статті, присвячені дослідженню духовної сфери буття, а також з інших актуальних питань філософії і гуманітарних наук. Збірник не має вузької тематичної спрямованості, а намагається репрезентувати весь широкий спектр розвитку сучасної філософської думки в Україні та за її межами.

Періодичність виходу збірника - один раз на рік. Статті для поточного випуска приймаються до 1 травня відповідного року. У березні-червні відбувається процедура рецензування надісланих матеріалів, за підсумками якої здійснюється відбір статей для публікації та їх редагування. Збірник виходить друком в вересні-жовтні кожного року і надсилається до всіх центральних бібліотек України. Мова публікацій - українська і російська.

Редакційна політика щодо статей, які публікуються в збірнику, базується на принципах високих професійних стандартів та відповідності загальновизнаним науковим вимогам. Історія становлення збірника, його загальна тематична спрямованість і також засадничі принципи роботи редакційної колегії висвітлені у Главі 1 колективної монографії "Политики знания и научные сообщества". - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2015.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню