Кафедра економічної і соціальної географії
та методики викладання
Факультет географії, туризму та історії

Презентация1

1937

bezprozvanij

В.О. Безпрозваний 

lobova

Г.І. Лобова

statkevach

В.М. Статкевич

 solomaxa

В.М. Соломаха

krasnopolsiy

О.В. Краснопольський

celikova

Н.О. Целікова

Історія кафедри налічує тридцять років. Так, у далекому 1986 році на базі кафедри фізичної географії та геології було створено кафедру економічної та соціальної географії. На початковому етапі свого розвитку до складу кафедри увійшли сім осіб: Є.С. Соломенцев, В.В. Булгаков, В.М. Статкевич, Г.І. Лобова, В.О. Безпрозваний, І.В. Підкамінна, Н.М. Граматчикова, з яких п’ятеро були кандидатами наук. З листопада 1986 року на кафедру асистентом взято Н.О. Целікову. У грудні цього ж року виконувати обов’язки завідуючого кафедрою призначено В.Д. Безпрозваного, який обіймав цю посаду до 1988 року.

У 1987 році на кафедру економічної і соціальної географії приходять працювати кандидати наук: В.М. Соломаха, О.В. Краснопольський, а у вересні 1988 року до складу кафедри увійшли ще два кандидати наук: В.І. Малина, кандидат географічних наук, старший викладач, та В.І. Крутов, кандидат педагогічних наук, старший викладач, який згодом був переведений на кафедру фізичної географії та геології і став її завідуючим. 

Протягом 1987–1990 років на кафедрі економічної і соціальної географії відбуваються якісні і кількісні кадрові зміни. Завідуючим кафедрою обирається Є.С. Соломенцев, (працює з 1988 по 1995 рік).

Загалом на кафедрі в період 1986–1992 рр. працювало 16 викладачів, з яких 9 кандидатів наук – 4 кандидати географічних наук, 3 кандидати технічних наук, 2 кандидати педагогічних наук, а також 7 асистентів. З усіх кандидатів наук семеро мали наукове звання доцента, а ще двоє працювали на посадах старших викладачів.

За час роботи кафедри економічної і соціальної географії в період 1986–1992 рр. її викладачі здійснювали значну наукову, методичну та організаційну роботу, підтримували тісні наукові зв’язки з Луганським, Київським, Мелітопольським, Тернопільським, Московським педінститутами, Чернівецьким і Карельським університетами, Академією педагогічних наук у Москві. Для вчителів міста Кривого Рогу влаштовувалися просвітницькі лекції з сучасних проблем географії, надавалася методична допомога, укладалися договори про співробітництво.

Наукові роботи викладачів кафедри знайшли відображення у відомих фахових журналах («География в школе»), збірниках праць різноманітних науково-практичних конференцій. Так, доцент В.В. Булгаков у журналі «География в школе» надрукував 12 статей з різноманітних питань методики викладання географії в школі, а такі викладачі, як В.І. Малина, Є.С. Соломенцев, М.М. Калініченко, В.М. Соломаха брали участь у написанні фундаментального тритомника – «Географічна енциклопедія України», в якому опублікована низка їхніх статей.

Відповідно до навчального плану факультету, виїзна комплексна польова географічна практика з економічної географії з 1987 року стає за своїм змістом справді далеко виїзною. Маршрути практик охоплювали значну частку регіонів Радянського Союзу та України – це район Поволжя, Байкало-Амурської залізниці, Півночі та Північного Заходу Європейської Росії, Прибалтики, Західної України, Далекого Сходу Росії, Причорномор’я. Серед студентів діяли географічні гуртки та проблемні групи. Починаючи з 1990 року на кафедрі та факультеті почало здійснюватися викладання предметів державною українською мовою.

На розвиток кафедри особливо позитивно вплинула діяльність завідувача кафедри В.В. Булгакова з 1995 р. по 2003 р.

Починаючи з 1996 року відбувається пожвавлення розвитку як географічного факультету загалом, так і кафедри економічної і соціальної географії, зокрема. Протягом травня 1996 р. було здійснено атестаційну експертизу спеціальності «Географія» 8.070501, яка довела, що якість підготовки спеціалістів, а також рівень навчально-методичної і науково-дослідної роботи факультету відповідають ІІІ рівню акредитації. Це дозволило готувати вчителів географії освітнього ступеня «спеціаліст» та мати магістратуру з географії. Магістратуру було відкрито у 1997 р. успішне керівництво якої здійснював В.В. Булгаков.

1998–1999 роки відкривають нову сторінку в історії як факультету, так і кафедри економічної і соціальної географії. У червні 1998 року Експертна комісія фахової Ради з географії не лише акредитувала географічний факультет за IV рівнем,  а й відмітила, що на кафедрі економічної і соціальної географії під керівництвом В.В. Булгакова сформувалася потужна наукова школа з методики викладання географії. Згодом відбувається реформа структури навчальних предметів і кафедра економічної і соціальної географії починає викладати нові навчальні дисципліни та спецкурси:  «Конструктивна географія», «Методи економіко-географічних досліджень», «Географія ринку» та ін.

Загалом, у різні роки кафедрою керували: канд. географ. наук, доцент Є.С. Соломенцев (1988–1995 рр.), канд. пед. наук, професор В.В. Булгаков (1995–2002 рр.), канд. пед. наук, доцент О.В. Бугрій (2002–2003 рр.), канд. техн. наук, доцент О.Є. Куліковська (2003–2007 рр.), д-р. пед. наук, професор О.В. Бугрій (2007–2012 рр.), д-р геолог. наук, професор І. С. Паранько (2012–2015 рр.).

У 2008 р. кафедра перейменована на кафедру економічної і соціальної географії та методики викладання, до кадрового складу якої увійшли: д-р. пед. наук, професор О.В. Бугрій, канд. техн. наук, доцент М. К. Дзюба, канд. геолог.-мін. наук, доцент І.В. Холошин, канд. пед. наук, доцент Л.В. Бурман, старший викладач І. М. Варфоломєєва, асистенти О.В. Ганчук, О.О. Гунченко, Н.Б. Жигунова, Т.А. Василенко, старший лаборант І.В. Васюк.

Нині кафедру економічної і соціальної географії та методики викладання очолює канд. геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Ігор Віталійович Холошин. Склад кафедри налічує 13 співробітників: канд. пед. наук, доцент О.В. Бондаренко, канд. пед. наук, доцент Л.В. Бурман, старший викладач І.М. Варфоломєєва, канд. пед. наук, старший викладач О.В. Ганчук, канд. геолог.-мінер. наук, старший викладач О.О. Калініченко, канд. пед. наук, старший викладач С.В. Мантуленко, асистент Н.Б. Пантелєєва, старший викладач М.А. Провоженко, старший лаборант Ю.В. Булахова. 

336
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30