Факультет мистецтв (Музично-хореографічне відділення)
Музичне мистецтво. Хореографія.

Виховна робота на музично-хореографічному відділенні факультету мистецтв зорієнтована на виконання Закону України «Про вищу освіту», директивних постанов уряду в галузі освіти і культури, зокрема, державної національної програми «Освіта ХХІ століття», концептуальних основ розвитку української культури, Положення про організацію навчального процесу в КДПУ, концепцію виховання дітей та молоді в національній системі освіти, основних напрямків Концепції виховної діяльності Криворізького державного педагогічного університету.

Виховна робота на музично-хореографічному відділенні факультету мистецтв спрямована на забезпечення необхідних умов для повноцінного розвитку молоді: самореалізації, формуванні світогляду студентів, вихованні їх правової, мовної та духовної культури, а також для формування висококваліфікованих фахівців. На факультеті окреслено основні напрями виховної роботи, а саме: національно-патріотичне виховання (громадянська, благочинна позиція), художньо-естетичне, трудове, екологічне та сімейне виховання, фізична культура та здоровий спосіб життя, соціальний захист найбільш уразливих категорій студентства, діяльність органів студентського самоврядування.

Основною метою виховної роботи на музично-хореографічному відділенні факультету мистецтв є виховання особистості студента, формування в нього наукового світогляду, моральної, правової, естетичної, екологічної культури, набуття ним соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань українського народу.

Виховна робота на музично-хореографічному відділенні факультету мистецтв спрямована на виконання таких завдань:

 • утвердження серед студентів гуманістичних принципів, високої моральності, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
 • формування високого рівня професіоналізму, що призначений окреслити творчу культуру майбутніх фахівців, художньо-естетичну освіченість і уміння власноруч примножувати, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті;
 • формування у студентів правового світогляду, який включає активну життєву позицію, прогресивні погляди на права і основні свободи людини;
 • виховання у студентів патріотичного ставлення до історичного минулого і сучасного України, почуття органічної єдності з історією і культурою українського народу, його мовою, народними традиціями та звичаями;
 • формування соціальної зрілості студентів, набуття досвіду соціального життя, залучення і підготовка до волонтерської благодійної діяльності, підвищення відповідальності молоді за демократичні перетворення в Україні;
 • розвиток творчої індивідуальності студентів, розкриття здібностей і формування позитивних схильностей особистості;
 • всебічний розвиток фізичної культури студентів, ствердження здорового способу життя, боротьба з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків;
 • підвищення ролі органів студентського самоврядування в удосконаленні навчально-виховного процесу, вихованні духовності і культури студентів, вирішенні їх соціальних проблем.

На ефективність реалізації даної концепції впливають: посилення уваги до викладання соціально-гуманітарних, мистецьких дисциплін; організація ради кураторів, функціонування органів студентського самоврядування на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку; планування і систематичність виховної роботи в академічних групах, на кафедрах, факультеті, студентських гуртожитках; аналіз виконання заходів кафедрами, факультетом, ректоратом університету.

За виховну роботу на музично-хореографічному відділенні факультету мистецтв відповідають декан, заступник декана з виховної роботи, куратори академічних груп. Виховна робота ґрунтується на засадах рівноправного співробітництва викладацького складу кафедр відділення та студентської ради. За основу в роботі використовуються принципи гуманістичної спрямованості, єдності навчання й виховання, багатогранності виховних впливів та їх спрямованості на формування гармонійно розвиненої особистості.

Виховна робота планується на навчальний рік. До планування залучаються члени студентської ради факультету. План виховної роботи факультету складається заступником декана з виховної роботи й затверджується на раді факультету на початку навчального року після узгодження його з планом роботи студентської ради, студентського клубу педагогічного інституту.

Виховна робота на факультеті має кілька напрямків. По-перше, це участь у підготовці та проведенні міських, районних, загальноінститутських, загальнофакультетських заходів, організація концертних програм, лекцій-концертів профорієнтаційної спрямованості, відвідування концертів відомих колективів, походів до театру тощо. По-друге, це залучення студентів до участі в роботі студентського клубу інституту, допомога в концертному оформленні заходів (зустрічей, конференцій тощо). По-третє, організація виховної роботи в академічних групах, за яку відповідають куратори і студентський актив групи: проведення різних за тематичним напрямком кураторських годин.

Враховуючи той факт, що найважливішою складовою діяльності студентів і викладачів музично-хореографічного відділення факультету мистецтв є підготовка професійно підготовленого фахівця, здатного сприяти забезпеченню розв’язання завдань національного виховання, на першому місці знаходяться завдання професійної спрямованості щодо формування творчої культури студентів, на другому місці – позанавчальний виховний процес як елемент нової ідеології освіти.

Творчі колективи музично-хореографічного відділення факультету мистецтв, що мають звання «народного» і учасниками яких є студенти спеціальності “Музичне мистецтво” та «Хореографія» протягом останніх років засвідчили значні досягнення в розвитку творчості, відродження й примноження надбань національної культури, художньої спадщини українського народу та високий рівень виконавської майстерності.

Почесне звання „Народний аматорський колектив профспілок України” вже в котрий раз підтвердили Народний український оркестр народних інструментів (кер. ст. викл. Білоненко Г.О.), Народний камерний хор “Crescendo” (кер. ст. викладач Сергєєва В.М., концерт. Волкова О.О.), Народна студія академічного вокалу (кер. доц. Овчаренко Н.А.), Народна студія української пісні „Оберіг” (кер. доц. Косяк Л.І.), Народна студія естрадної пісні „Modern’’ (кер. доц. Вікторова М.В.). З 2009 року на факультеті працює ансамбль народного танцю «Любава» (кер. Маркіна К.Ю.), який в 2011 році здобув звання «Народного аматорського колективу України.

Протягом останніх років студенти творчих колективів брали активну участь у великій кількості фестивалів, конкурсів Міжнародного, Всеукраїнського, обласного та міського рівнів. Студенти факультету мистецтв є активними учасниками святкових, професійно-виховних, концертних та лекційно-концертних заходів різного рівня – міського, районного, університетського, факультетського. У кількості конкурсів і фестивалів, концертно-виховних заходів, в яких студенти приймали участь протягом останніх років, спостерігалась стала прогресія до збільшення. В середньому за рік студенти є учасниками понад 100 заходів.

В якості підтвердження наведемо далеко не повний перелік значних творчих подій останніх років:

 • Міжнародні фестивалі-конкурси (Ялта, Болгарія, Польща, Румунія, Італія), XV Polonijnych Warsztatach Artystycznych / XV Польські артистичні майстер-класи, Міжнародні фестивалі-конкурси, наукові читання (Ялта, Київ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг), Фестиваль мистецтв ТУРНІР ЛАУРЕАТІВ «Південний експрес» у рамках Національної програми «Діти України» (м. Київ), участь народного камерного хору «Crescendo» в XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014" (Польша) «Хайнувські дні церковної музики», в творчому проекті «Фольк-music» на Першому національному, участь керівника народної естрадної студії «Модерн» доц. Вікторової М.В. у Всеукраїнському проекті «Битва хорів», участь естрадного колективу «Модерн» у відбірному турі проекту «Х-фактор»; Міжнародний проект «Зірка» I Багатожанрового фестивалю-конкурсу «Усі зірки Галактики» (м. Дніпропетровськ) Відкритий Міжнародний фестиваль-конкурс музики і академічного вокалу «Золота ліра» (м. Дніпропетровськ) Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв молодих виконавців «Палаюча зірка» (м. Київ, 2015) V Міжнародний фестиваль-конкурс "Звёзды XXI века" в стиле "Hoolywood party" Міжнародний конкурс академічного мистецтва юних «Vivat, musica!», VIII Відкритий Міжнародний фестиваль-конкурс музики і академічного вокалу «Золотий зорепад» ХII-й Міський відкритий фестиваль хореографічних мистецтв «Танцююча осінь».
 • Новорічні привітання для працівників обласного обкому профспілок (м. Дніпропетровськ), новорічних районних і міських програмах (Новорічна ялинка – 2013-16), участь Народного камерного хору «Крещендо» у міському святі Маланки, пісенний флешмоб з виконання "Щедрика" Миколи Леонтовича до 100-річчя всесвітньовідомого твору;
 • концертні заходи до Дня Незалежності, Дня соборності, 80-річчя Дніпропетровщини, 75-ої річниці Дзержинського (Металургійного) району, 85-ї річниці з дня заснування Криворізького педагогічного інституту, Форум молодих педагогів Дніпропетровщини, вечір польської культури, присвячений пам’яті М.Огінського, участь у скорботній панахиді Всеукраїнської акції «Запаліть свічку жертвам Голодомору», пам’ятному дні на вшанування подвигу учасників Революції гідності й Героїв Небесної Сотні;
 • до 200-го ювілею Т.Г.Шевченка проведення музично-літературної години «Музика Шевченківського слова» та загальноінститутського літературно-музичного вечору «Вінок Кобзарю», творчі зустрічі з композитором, членом Національної Ліги українських композиторів Є. В. Бондаренко, композиторами Криворіжжя Ю.Г. Мельцером, Наталією Добриднєвою
 • участь у волонтерських мистецьких програмах для дітей сиріт, Новорічному ранку для дітей викладачів, співпрацівників та студентів університету, концерті до Дня св. Миколая, музичному оформленні III-го конкурсу краси «Міс КДПУ-2011», «Студент року-2013-17».
 • щорічна відзнака міського голови виконкому Криворізької міської ради Преміями та Дипломами Лауреата для обдарованих дітей і молоді у номінації «За творчі досягнення» студентів факультету;

Традиційно учасники народних колективів приймають участь у заключних концертах фестивалів самодіяльної студентської творчості «Студентська Весна», гала-концертів міського фестивалю народної творчості «Весна Рудани», великих концертних дійствах, присвячених святкуванню дня міста, районних святах до Дня молоді, Дня Конституції та інших святкових заходах.

В останні роки спрямованість виховної роботи характеризувалась хвилею благодійної і матеріальної допомоги військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО. Низка патріотично спрямованих благодійних заходів «З Україною в серці» є тому підтвердженням: концерт до Дня працівників освіти, масштабний благодійний концерт-звіт творчих колективів, що мають звання «народний», який відрізнявся небувалою атмосферою патріотизму, конкурси естрадних співаків «Мелодії кохання», які проходять під загальним гаслом любові до України.

На музично-хореографічному відділенні встановлена єдина кураторська година, двічі на місяць проводяться засідання старостату, щомісяця – засідання активу студентського самоврядування, двічі на рік – ради кураторів. Організаційно-виховна робота в академічних групах проводиться згідно загального факультетського плану виховної роботи та індивідуальних планів академічних груп, що включає в себе різноманітні тематичні блоки – виховання національної свідомості, морально-етичне, благочинне, художньо-естетичне, релігійне, трудове виховання та охоплює всі види і форми студентського життя.

Одним із головних шляхів залучення студентства як активного суб’єкта навчально-виховного процесу є розвиток системи студентського самоврядування. На факультеті плідно працюють 6 комісій: навчально-виховна (робота із невстигаючими студентами, надання допомоги, постійний контроль за відвідуванням занять та результативністю навчання); науково-дослідна (дослідження студентів відрізняються широким спектром: торкаються проблем формування національної самосвідомості, вивчення і знання особливостей українських мистецьких традицій, змісту естетичних концепцій. Студенти активно цікавляться сучасними проблемами музичного мистецтва, вивчають і використовують сучасну методику. Результати наукових досліджень мають відбиток у наукових статтях та тезах у факультетській збірці «Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти»); соціально-трудова комісія (контрольні рейди-перевірки, естетично-культурні заходи у гуртожитку, волонтерська діяльність, надання гуманітарної допомоги, концертні заходи); спортивна (настільний теніс, гра в шахи та шашки, футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, аеробіка); інформаційна комісія (координування роботи з подання інформації на веб-сторінку університету); культурно-масова комісія (участь у святкових, професійно-виховних концертах та лекційно-концертних заходах різних рівнів).

Виховна робота на музично-хореографічному відділенні факультету мистецтв відбувається на достатньому рівні, про що свідчить велика творчо-концертна діяльність, пошуки нового змістового наповнення форм проведення виховних заходів (залучення поезії, літератури, хореографії, історичних витоків, акторської майстерності), морально-естетична робота, робота студентського активу, позитивні зрушення у питаннях дисципліни, посилення відповідальності студентів за свої вчинки, наполеглива і систематична робота кураторів груп.

Протягом першого семестру куратори академічних груп першого курсу забезпечують психолого-педагогічний супровід студентів з метою їх адаптації до нових умов навчання та проживання в гуртожитку (для студентів з інших населених пунктів). З цією метою розроблено низку заходів. Зокрема, проводяться кураторські години, під час яких студенти знайомляться із «Положенням про організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ», правилами внутрішнього розпорядку та правилами проживання у гуртожитку. Крім того, систематично протягом семестру надається індивідуальна допомога студентам, які відчувають складнощі у процесі адаптації (індивідуальні бесіди зі студентами та їх батьками; консультації, батьківські дні з  концертом і відзначенням батьків кращих студентів грамотами). Перед початком зимової заліково-екзаменаційної сесії проводяться кураторські годині, на які виносяться питання щодо процедури складання заліків та екзаменів.

Велика увага приділяється формуванню у студентів здорового способу життя: проводяться виховні заходи до Дня фізичної культури та спорту, до Дня українського козацтва (Фестиваль городового козацтва-2015, 2016), до Міжнародного дня боротьби з палінням (бесіди зі студентами другого курсу «Про шкідливість куріння», куратор Фурдак Т.Д.; «Неприпустимість вживання алкоголю» куратор Ракітянська Л.М. («Самодисципліна та здоров’я студента: взаємозв’язок» МХК-11, «Профілактика сезонних захворювань», «Особиста гігієна у період активності вірусів» МХК-12). До Дня боротьби зі СНІДом та толерантного відношення до ВІЛ-інфікованих людей проводяться виховні заходи загальноінститутського рівня, бесіди в групах. Проведено зустрічі з викладачами кафедри валеології з питань здорового способу життя (доц. Кравцова) на тему «Життєвий успіх і спосіб життя: взаємозалежність», загальна кураторська година (викладач Квітко О.О.) на тему «Право бути здоровим» тощо.

У здійсненні правового виховання студентів, профілактики правопорушень колектив музично-хореографічного відділення факультету мистецтв керується Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формуванню здорового способу життя», на підставі якого розроблені заходи з пропаганди правових знань. Правові знання, отримані в процесі вивчення правознавчих дисциплін, поглиблюються і розширюються в позааудиторній роботі, а саме: проводяться виховні години, бесіди, хвилинки правових інформацій, дискусії, усні журнали. Відповідно до сучасних тенденцій соціально-правової освіти молоді актуальними є теми: «Особисте право маю», «Людина – це Всесвіт», «Методика профілактики суїциду» тощо, що були проведені кураторами Сидоренко Т.Д., Пономаренко Т.В., Мартьяновою Г.М. З метою попередження негативних вчинків в академічних групах та у рамках проведення щорічної акції «16 днів проти насильства» було проведено відкриті заходи: літературно-музичну композицію «Така її доля, о Боже мій милий» (за творами українських і російських авторів) (МХК-11), відкриту бесіду в академічній групі МХК-с-12 на тему «Подолання насильства в молодіжному середовищі». Правовим нормам поведінки студентів приділялась увага в роботі всіх академічних груп (згідно плану виховної роботи), особливо кураторами 1-2 курсів: бесіди «Правила внутрішнього розпорядку університету», „Положення про заліково-екзаменаційну сесію у вищих навчальних закладах”, «Наслідки порушення трудової та навчальної дисципліни в КПІ», правила поведінки проживання у гуртожитку, зустріч-бесіда з інженером з охорони праці.

Проводяться заходи благодійного характеру – співпраця з кістково-туберкульозним санаторієм (куратор Мартьянова Г.М.), благодійні концерти в Реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів Саксаганського р-ну, Жовтневого р-ну, співпраця з дитячим притулком «Пролісок» - проведення міні-вистав, конкурсних програм (відповідальна заст. декана з виховної роботи Ярошенко О.М..), участь у благодійних заходах університету, ярмарках.

Студенти музично-хореографічного відділення разом з викладачами здійснюють шефську допомогу закладам освіти та культури міста й області.

Важливе місце займає робота кураторів та деканату з проблемними студентами – індивідуальні бесіди, зустрічі з батьками. Обговорення ставлення студентів до навчання відбувалось на засіданнях старостату, студентського активу, безвідповідальні до навчання студенти запорошувались на засідання кафедр, вченої ради факультету, засідання студентського активу.

Слід зазначити, що виховний процес не обмежується лише стінами факультету. Викладачі та студентський актив беруть активну участь в організації виховної роботи у гуртожитку. Протягом року куратори академічних груп регулярно відвідують гуртожиток з метою контролю дисципліни, вивчення санітарних та побутових умов проживання (порядок в приміщенні, температура тощо), проведення бесід щодо обговорення вимог та правил проживання, проведення заходів виховного характеру, участь у підготовці до свят. Велику виховну роботу у гуртожитку провели студенти академічної групи МХК-13 разом із куратором Мартьяновою Г.М.: творча музична зустріч зі студентською молоддю, яка проживає в гуртожитку і профілакторії та персоналом «Все починається із вчителя» до Дня працівника освіти, творчий музично-поетичний вечір у гуртожитку №4 до 200-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.

Про підсумки проведеної протягом навчального семестру і навчального року виховної роботи заступник декана з виховної роботи звітує на раді факультету, а також перед проректором з навчально-виховної роботи.

1595
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30