Єдина Країна! Единая Страна!

Слайди

Регіональний центр

pridnprovie.png

 

Природа Криворіжжя

 

Університетські новини

gazeta.png

 

Урядова «гаряча лінія»

Номер телефону
урядової «гарячої лінії»:
0-800-507-309

 

Урядова «гаряча лінія» працює крім святкових днів та неділі за наступним графіком:

 • понеділок – п’ятниця з 8:00 до 21:00 години
 • субота – з 8:00 до 19:00 години

Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються абонентами відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку.

Банери

Міністерство освіти і науки України

ban.jpg

  brand.png

Перелік екзаменаційних питань Надрукувати
Рейтинг: / 6
ГіршаКраща 
Написав Костецька Оксана Іванівна   
07.Dec.2010
Перелік екзаменаційних питань   ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ з „ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ" для студентів 2 курсу спеціальності „ПНП" „ПНА" „ПНФ" денного відділення ІІ семестр
 • 1. Предмет психології як наука.
 • 2. Рефлекторна природа психіки.
 • 3. Свідомість і її структура.
 • 4. Роль спадковості, суспільного середовища і виховання в психічному розвитку особистості.
 • 5. Зв'язок психології з іншими науками.
 • 6. Розвиток психологи в Україні, її завдання.
 • 7. Методи психології', експериментальний, не експериментальний, діагностичний, математичний.
 • 8. Основні види діяльності: ігрова, навчальна трудова і спілкування.
 • 9. Види і форми уваги.
 • 10. Поняття про відчуття, їх роль у житті і діяльності людини.
 • 11. Класифікація і види відчуттів.
 • 12. Поняття про увагу, її фізіологічні основи.
 • 13. Спостереження як активна форма сприймання.
 • 14. Поняття про темперамент, його фізіологічна основа.
 • 15. Темперамент і характер.
 • 16. Загальні особливості відчуттів.
 • 17. Розвиток уяви у школярів.
 • 18. Характер як основа індивідуального підходу до учнів.
 • 19. Поняття про почуття, їх роль в практичній і пізнавальній діяльності.
 • 20. Компенсаторні можливості відчуттів.
 • 21. Поняття про характер та його зумовленість.
 • 22. Типи темпераментів і індивідуальний стиль діяльності.
 • 23. Типове та індивідуальне в характері людини.
 • 24. Види пам'яті. їх взаємозв'язок.
 • 25. Збереження і відтворення у дітей.
 • 26. Розвиток мови у дітей.
 • 27. Поняття про сприймання, його характерні особливості.
 • 28. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності.
 • 29. Спостереження як активна форма сприймання.
 • 30. Формування характеру особистості. Поступок і формування характеру.
 • 31. Форми переживання почуттів.
 • 32. Потреби як джерело активності особистості.
 • 33. Розвиток навчальної діяльності у дітей шкільного віку.
 • 34. Вольові якості особистості.
 • 35. Роль вчителя у формуванні умінь мовного спілкування у учнів.
 • 36. Поняття формування особистості в психологи і педагогіці.
 • 37. Проблема діагностичних методів психологічного дослідження.
 • 38. Поняття особистості. Особистість, індивід, індивідуальність.
 • 39. Поняття про мову, її функції.
 • 40. Формування особистості.
 • 41. Рівні домагань особистості.
 • 42. Поняття про діяльність, її структура.
 • 43. Психологічна структура особистості: спрямованість, потреби, мотиви, ідеали.
 • 44. Поняття про групи і колектив.
 • 45. Поняття про волю, ЇЇ функції: регулююча, стимулююча і затримуюча.
 • 46. Походження і розвиток темпераментів, проблеми мінливості темпераментів.
 • 47. Вольовий акт, його структура.
 • 48. Процеси інтеріоризації і екстеріоризації діяльності.
 • 49. Класифікація сприймань, їх види.
 • 50. Поняття про здібності,їх роль у діяльності.
 • 51. Розвиток мислення в молодшому шкільному віці.
 • 52. Структура характеру.
 • 53. Логічні форми мислення: судження і поняття, умовиводи, утворення і засвоєння понять.
 • 54. Поняття про пам'ять, характеристика її процесів.
 • 55. Типи темпераментів та їх психологічна характеристика.
 • 56. Поняття про спілкування. Комунікативна, інтерактивна, перцептивна сторона спілкування.
 • 57. Формування волі у дітей.
 • 58. Залежність розвитку здібностей від навчання і виховання.
 • 59. Мотиви і мотивація поведінки, види мотивів.
 • 60. Виховання почуттів у школярів.
 • 61. Риси характеру людини та його цілісність.
 • 62. Види мислення. Індивідуальні відмінності в мисленні.
 • 63. Поняття про уяву як пізнавальний процес.
 • 64. Розвиток здібностей й формування особистості.
 • 65. Виховання і самовиховання волі.
 • 66. Розвиток психіки у філогенезі на різних стадіях розвитку тваринного світу.
 • 67. Виникнення і розвиток наукової психології.
 • 68. Галузі психологічних знань.
 • 69. Методи вивчення особистості взаємовідносин.
 • 70. Вищі почуття: праксичні, моральні, естетичні та інтелектуальні.
 • 71. Педагогічні умови підвищення культури дитячої уваги.
 • 72. Класний учнівський колектив і між особові стосунки в ньому.
 • 73. Активність особистості та її джерела.
 • 74. Види мовної діяльності.
 • 75. Поняття навички. Формування, структура і взаємодія навичок.
 • 76. Діяльність і установка.
 • 77. Мозок, психіка, свідомість, самосвідомість.
 • 78. Біологічне і соціальне в структурі особистості.
 • 79. Вікові особливості уваги молодших школярів, її розвиток.
 • 80. Джерела уваги, її підтримання у процесі діяльності.
 • 81. Задатки і здібності.
 • 82. Забування, його причини і боротьба з ним.
 • 83. Механізми мислення: розумові дії та операції в мислитель ній діяльності.
 • 84. Формування здібностей.
 • 85. Адаптація. Сенсибілізація. Сінестезія. Взаємодія відчуттів.
 • 86. Соціальна природа мислення. Історична обумовленість розвитку мислення.
 • 87. Спостереження як активна форма сприймання.
 •     
     ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ з ЗАГАЛЬНИХ ОСНОВ ПЕДАГОГІКИдля студентів 1 курсу спеціальності „Початкове навчання" ІІ семестр Екзаменатор: доц., к.п.н. Шимко Ія Миколаївна
 • 1. Педагогіка як наука і навчальна дисципліна. Предмет і завдання, функції, етапи.
 • 2. Спілкування. Її функція в розвитку особистості.
 • 3. Пріоритетні напрямки реформування школи (Державна національна програма „Освіта" (Україна XXI століття).
 • 4. Основні категорії педагогіки. Розвиток педагогіки в Україні.
 • 5. Вікова періодизація в педагогіці.
 • 6. Внесок у вітчизняну педагогіку В. О. Сухомлинського.
 • 7. Методологічні основи педагогіки.
 • 8. Вікові періоди розвитку особистості. Молодший шкільний вік.
 • 9. Правове виховання молодших школярів, його завдання.
 • 10. Галузі педагогічної науки. Зв 'язок педагогіки з іншими науками.
 • 11. Вікові періоди розвитку особистості. Підлітковий вік.
 • 12. Становлення національної педагогіки (Христина Алчевська, Софія Русова, І.Ващенко).
 • 13. Види наукових досліджень у педагогіці.
 • 14. Вікові періоди розвитку особистості. Юнацький вік.
 • 15. Якості педагога, які негативно позначаються на його професійній діяльності.
 • 16. Методи науково-педагогічних досліджень.
 • 17. Інтеграція сучасної української освіти в європейський та світовий простір.
 • 18. Зовнішні суперечності процесу виховання.
 • 19. Етапи педагогічних досліджень.
 • 20. Вікові періоди розвитку особистості. Перші стадії раннього дитинства.
 • 21. Роль спадковості у формуванні особистості.
 • 22. Проблема мети в педагогіці. Поняття про мету виховання.
 • 23. Національна система освіти України та Ті структура.
 • 24. Педагогічні категорії: самовиховання, самоосвіта, саморозвиток, перевиховання.
 • 25. Ієрархія цілей виховання.
 • 26. Рівні освіти у сучасній Україні. Початкова освіта.
 • 27. Типи анкет за формою, за змістом.
 • 28. Соціальна зумовленість мети виховання, її ідеологічні орієнтації на сучасному етапі розвитку держави.
 • 29. Рівні освіти у сучасній Україні. Базова загальна середня освіта.
 • 30. Ознаки, що характеризують особистість.
 • 31. Ідеал українського виховання.
 • 32. Роль і місце вчителя у формуванні особистості молодшого школяра.
 • 33. Що вивчає превентивна, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, порівняльна педагогіка?
 • 34. Концепція національного виховання.
 • 35. Вікові періоди розвитку особистості. Ранній дитячий вік.
 • 36. Педагогічна уміння вчителя-вихователя (сегустивні, прикладні, вміння в галузі педагогічної техніки).
 • 37. Характеристика складових частин виховання. Розумове виховання.
 • 38. Основні принципи побудови системи національної освіти України.
 • 39. Внесок у вітчизняну педагогіку А.С.Макаренко.
 • 42. Характеристика складових частин виховання. Фізичне виховання.
 • 43. Рівні освіти у сучасній Україні. Повна загальна середня освіта.
 • 44. Соціологічні методи дослідження (анкетування, визначення рейтингу, узагальнення незалежних характеристик).
 • 45. Характеристика складових частин виховання. Трудове виховання.
 • 46. Сутність педагогічної діяльності, основні види, специфіка.
 • 47. Становлення національної освіти в Україні (Чернігівський, Харківський колегіуми, Іоан Максимович, парафіянські школи).
 • 48. Характеристика складових частин виховання. Моральне виховання.
 • 49. Педагогічні системи як основа розробки нових технологій навчання і виховання.
 • 50. Природний, лабораторний експеримент, процедури.
 • 51. Характеристика складових частин виховання. Естетичне виховання.
 • 52. Інновації в освіті.
 • 53. Функції вчителя (організаторська, оберігаюча, інформуюча).
 • 54. Державний стандарт початкової освіти: загальна характеристика.
 • 55. Структура педагогічної діяльності вчителя.
 • 56. Складові класичної педагогіки.
 • 57. Поняття розвитку особистості.
 • 58. Народознавча основа побудови сучасних шкільних систем та педагогічних технологій.
 • 59. Процес виховання, його структура, рушійні сили.
 • 60. Рушійні сили розвитку особистості.
 • 61. Рівні освіти у сучасній Україні. Професійно-технічна освіта.
 • 62. Структурні і основні завдання педагогіки.
 • 63. Закономірності розвитку особистості.
 • 64. Законодавчі і нормативні документи про освіту.
 • 65. Структура системи освіти.
 • 66. Закони і закономірності становлення особистості.
 • 67. Рівні освіти у сучасній Україні. Повна вища освіта.
 • 68. У процесі оволодіння педагогічною технікою які вміння має виробити вчитель?
 • 69. Соціалізація особистості.
 • 70. Педагог сучасної школи.
 • 71. Становлення національної педагогіки (О.Духнович, П.Грабовський, Леся Українка, І.Франко).
 • 72. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.
 • 73. Рівні освіти у сучасній Україні. Повна вища освіта.
 • 74. Предмет та об 'єкт педагогіки.
 • 75. Активність та її функція в розвитку особистості.
 • 76. Поняття про систему освіти і виховання в Україні.
 • 77. Функції вчителя (виховна, навчальна).
 • 78. Діяльність. Її функція в розвитку особистості.
 • 79. Законодавчі і нормативні документи про освіту.
 • 80. Педагогічні вміння вчителя-вихователя (дидактичні, перцептивні, пізнавальні).
 • 81. Спілкування. Її функція в розвитку особистості.
 • 82. Вікові періоди розвитку особистості. Переддошкільний вік.
 • 83. Педагогіка, сучасна педагогіка, становлення педагогіки (Марк Квінтіліан, Ян Амос Коменський).
 • 84. Вікова періодизація в педагогіці.
 • 85. Вікові періоди розвитку особистості. Дошкільний вік.
 • 86. Роль середовища у формуванні особистості.
 • 87. Вікові періоди розвитку особистості. Перші стадії раннього дитинства.
 • 88. Активність, діяльність, спілкування. їх функції в розвитку особистості.
 • 89. Система освіти в Україні, її завдання.
 • 90. Вікові періоди розвитку особистості. Ранній дитячий вік.
 • 91. Розвиток особистості молодшого школяра.
 • 92. Характерні особливості молодшого шкільного віку (6-11 років)

Перелік питань до екзамену з ...ДИДАКТИКИ" для студентів 2 курсу „ПН" Екзаменатор: ст. викладач Ступак 3.1.

 • 1. Предмет і функції дидактики. Становлення дидактики як науки.
 • 2. Завдання сучасної дидактики початкової школи.
 • 3. Види і методи дидактичних досліджень.
 • 4. Сутність і функції прогресу навчання.
 • 5. Структура процесу навчання.
 • 6. Основні ланки процесу засвоєння знань.
 • 7. Особистісно орієнтована модель навчання у початковій школі.
 • 8. Сучасні тенденції навчання.
 • 9. Розвивальне навчання: характеристика та особливості організації.
 • 10. Проблемно-пошукове навчання та можливості його застосування у початковій
 • 11. Зміст освіти як дидактична категорія.
 • 12. Державний стандарт загальної початкової освіти.
 • 13. Навчальні плани і програми для початкової школи.
 • 14. Підручники і посібники для початкової школи.
 • 15. Реформування змісту початкової освіти.
 • 16. Сутність та функції методів навчання.
 • 17. Структура методів навчання.
 • 18. Класифікація методів навчання.
 • 19. Характеристика словесних методів навчання.
 • 20. Характеристика практичних методів навчання.
 • 21. Наочні методи навчання.
 • 22. Дидактична гра як метод навчання
 • 23. Самостійна робота учнів як метод навчання.
 • 24. Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності.
 • 25. Закони і закономірності процесу навчання.
 • 26. Принципи і правила навчання
 • 27. Класифікація принципів навчання.
 • 28. Характеристика принципів навчання, названих у класифікації О.Я.Савченко.
 • 29. Реалізація принципів навчання у початковій школі.
 • 30. Форми організації навчання у початковій школі.
 • 31. Типи уроків, їх структура.
 • 32. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках.
 • 33. Дидактичні особливості інтегрованих уроків.
 • 34. Дидактичні особливості уроків для учнів шестирічного віку.
 • 35. Добір змісту і методичного забезпечення уроків.
 • 36. Оптимізація процесу навчання: сутність та шляхи здійснення.
 • 37. Особливості вибору методів навчання та їх поєднання.
 • 38. Поєднання форм організації навчальної діяльності учнів.
 • 39. Сучасні підходи до системи оцінювання знань, умінь та навичок учнів.
 • 40. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
 • 41. Особливості оцінювання учнів шестирічного віку.
 • 42. Індивідуальний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • 43. Рівні навчальних досягнень учнів та критерії їх визначення.
 • 44. Аналіз уроку у початковій школі.
 • 45. Вальдорфська педагогіка.
 • 46. Методика Марії Монтессорі.
 • 47. Системарозвивального навчання Ельконіна-Давидова.
 • 48. Народна дидактика і використання її у початковій школі.
 • 49. Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності.
 • 50. В.О.Сухомлинський про взаємозв'язок процесів оволодіння знаннями і розумового розвитку учнів.
 • 51. Народна педагогіка про гру як метод навчання дітей.
 • 52. Індивідуалізація та диференціація навчання у початковій школі.
 • 53. Екскурсія як форма навчання у початковій школі.

 

ПИТАННЯ до ЕКЗАМЕНУ з „ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ" для студентів З курсу спеціальності „Початкове навчання" Екзаменатор: доцент, к.пс.н. МІРОШНИК З.М.1

1. Предмет, завдання та розділи вікової психології.

2. З історі ї вікової психології.

3. Методи і принципи вікової психології.

4. Рушійні сили психічного розвитку.

5. Загальне поняття про психічний розвиток. Взаемозв 'язок навчання і розвитку.

6. Поняття .. зони " актуального та зони найближчого розвитку.

7. Поняття ведучої діяльності. Інтеріоризація, екстеріоризація, інтелектуалізація.

8. Основні напрямки психічного розвитку !біологічний та соціальний).

9. Теорія рекапітуляції (С.Холл). теорія триступеневого розвитку (К.Бюлер). теорія конвергенції (В.Штерн).

10. Дитячий психоаналіз (3. Фрейд).

11. Теорія Виготського Л.С. про розвиток вищих психічних функцій.

12. Періодизація вікового розвитку.

13. Вікові кризи.

14. Особливості спілкування дітей раннього віку.

15. Криза трьох років. Сім основних характеристик кризи трьох років.

16. Основні новоутворення раннього дитинства.

17. Предметна діяльність та розумовий розвиток дітей раннього віку.

18. Соціальна ситуація розвитку дошкільника.

19. Сенситивні періоди розвитку у віковій психології.

20. Сюжетно-рольова гра - провідна діяльність у дошкільному віці.

21. Сенсорний розвиток дошкільника.

22. Розвиток особистості дошкільника.

23. Психологічна характеристика молодшого школяра (провідна діяльність: соціальна ситуація розвитку: новоутворення віку).

24. Поняття готовності дитини до шкільного навчання.

25. Особистість молодшого школяра. Я-концепція молодшого школяра. Самооцінка молодшого школяра.

26. Загальні психологічні особливості молодших школярів.

27. Характерні особливості учбової діяльності молодших школярів.

28. Навчальні та ігрові види діяльності та їх значення у психічному розвитку молодшого школяра.

29. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.

30. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів. Основні показники фізичного розвитку.

31. Формування особистості молодшого школяра.

32. Особливості формування взаємовідносин, груп і колективів молодших школярів.

33. Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку.

34. Періодизація вікового розвитку Д.Б.Ельконіна.

35. Теорія розвитку вищих психічних функцій Л. С.ВиготськоЛ.

36. Провідна діяльність та її значення для психічного розвитку.

37. Характеристика перехідного періоду (6-7 років) та його значення для розвитку молодших школярів.

38. Загальна характеристика підліткового віку.

39. Особливості взас\ювідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками.

40. Підліткова криза та її вплив на психічний розвиток підлітків.

41. Почуття дорослості - центральне новоутворення підліткового віку.

42. Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підлітка.

43. Психологія ранньої юності.

44. Соціальна ситуація розвитку старшокласників.

45. Розумовий розвиток у старшому шкільному віці.

46. Схема когнітивного розвитку за Ж.Піаже.

47. Особливості розвитку особистості у ранньому юнацькому віці.

48. Класифікація методів вікової психології (організаційні: емпіричні: методи обробки даних: інтерпретаційні).

49. Концепція діалектичного характеру розвитку Г.С.Костюка.

50. Значення провідної діяльності для психічного розвитку. Види провідної діяльності.

51. Проблема співвідношення навчання і розвитку.

52. Особливості спілкування молодших школярів з однолітками та дорослішії. Роль вчителя у становленні між особистісних взаємин.

53. Розвиток мислення в молодшому шкільному віці: оволодіння основними мислитель ними діями: становлення внутрішнього плану дій; розвиток рефлексії.

54. Криза 7 років.

55. Основні показники психічного розвитку.

56. Специфіка навчальної діяльності у молодшому шкільному віці.

57. Особливості емоційно-вольової сфери молодших школярів.

58. Розвиток сприймання, пам 'яті та уваги у молодшому шкільному віці.

59. Формування довільної поведінки у молодших школярів.

60. Психологічні особливості „важких" дітей молодшого шкільного віку.

 

Питання до екзамену з дисципліни

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ»

(для студентів 5 курсу спеціальності «Початкове навчання)

Екзаменатор: доцент Онищенко І.В.

1. Психолого-педагогічна готовність дитини до школи як навчальна дисципліна. Об’єкт, предмет, мета та завдання дисципліни.

2. Місце дисципліни в системі психологічних та педагогічних наук.

3. Методологічні засади дисципліни «Психолого-педагогічна готовність дитини до школи».

4. Поняття готовності дитини до шкільного навчання в психологічній та педагогічній науках.

5. Система категорій психолого-педагогічної готовності дитини до школи.

6. Основні теоретичні концепції проблеми готовності до шкільного навчання у вітчизняній психології.

7. Основні теоретичні концепції проблеми готовності до шкільного навчання у зарубіжній психології.

8. Методи психологічного дослідження готовності дитини до школи, їх характеристика.

9. Фізіологічні та психологічні особливості старшого дошкільного віку.

10. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці.

11. Провідна діяльність в дошкільному віці.

12. Криза 6/7 років, форми її прояву. Новоутворення віку. Врахування проявів кризи 6/7 років у роботі з першокласниками.

13. Фізіологічні та психологічні особливості молодшого шкільного віку.

14. Соціальна ситуація розвитку в молодшому шкільному віці.

15. Провідна діяльність в молодшому шкільному віці.

16. Проблема наступності, спадкоємності, перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки.

17. Форми спільної роботи дитячого садка й початкової школи.

18. Психологічна підтримка в сім’ї при вступі дитини до школи.

19. Структура психолого-педагогічної готовності дитини до школи. Погляди вчених на проблему.

20. Поняття інтелектуальної готовності дитини до школи, її особливості, нормативні критерії та показники. Погляди вчених на інтелектуальну готовність дитини до школи.

21. Формування інтелектуальної готовності дитини до шкільного навчання.

22. Мотиваційна (особистісна) готовність дитини до школи, її нормативні критерії та показники. Роль мотивації у готовності до шкільного навчання.

23. Формування мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання.

24. Поняття гармонійної Я-концепції. Нормативні показники сформованості Я-концепції у старшому дошкільному віці.

25. Емоційно-вольова готовність, її особливості, показники. Шляхи формування вольової готовності майбутнього першокласника.

26. Виховання самостійності у старшому дошкільному віці. Вплив дорослих на формування самооцінки дитини.

27. Поняття соціально-психологічної готовності, її особливості, показники. Комунікативна компетентність майбутнього першокласника.

28. Особливості обстеження рівня мовленнєво-комунікативного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

29. Розвиток комунікативних здібностей дітей старшого дошкільного віку.

30. Поняття мотиву. Сутність мотиву учіння. Класифікація мотивів учіння.

31. Розвиток мотиваційної сфери у дошкільному віці. Роль гри у розвитку мотиваційної сфери дитини дошкільного віку.

32. Мотиви учіння у структурі мотиваційної сфери особистості молодшого школяра.

33. Особливості формування мотивації учіння у молодшому шкільному віці.

34. Психолого-педагогічні умови формування пізнавальних мотивів у молодших школярів. Шляхи формування повноцінної мотивації учіння молодших школярів.

35. Роль особистості вчителя у формуванні позитивних мотивів молодших школярів.

36. Рівні мотиваційної готовності дитини до школи.

37. Поняття навчальної діяльності. Психологічні передумови оволодіння навчальною діяльністю майбутніх першокласників.

38. Особливості пізнавальної сфери молодшого школяра.

39. Поняття пізнавальної активності, її види. Розвиток пізнавальної активності першокласників.

40. Рівні сформованості пізнавальної активності першокласників. Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної активності першокласників.

41. Сутність пізнавального інтересу, його ознаки, види. Етапи розвитку пізнавальних інтересів першокласників.

42. Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів першокласників у процесі навчання.

43. Роль сім’ї у вихованні пізнавальних інтересів і допитливості дитини.

44. Формування психологічної готовності до школи в різних видах діяльності.

45. Шляхи формування позитивного ставлення дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

46. Розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку.

47. Особливості розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку.

48. Функції сучасної практичної діагностики психологічної готовності дитини до шкільного навчання. Вимоги до організації обстеження дітей.

49. Етапи психолого-педагогічного діагностування дітей дошкільного віку.

50. Анкетування батьків. Вивчення загальних анамнестичних відомостей про дитину.

51. Особливості проведення індивідуальної співбесіди з дитиною.

52. Методи оцінювання біологічної зрілості дитини, їх характеристика.

53. Особливості проведення групової співбесіди. Вимоги до проведення групової співбесіди.

54. Поняття адаптації дитини до шкільного навчання. Види адаптації, їх характеристика.

55. Поняття соціальної адаптації дитини до школи, її основні критеріальні характеристики. Основні чинники, які ускладнюють соціальну адаптацію дітей до школи.

56. Етапи адаптації дитини до шкільного навчання, їх характеристика.

57. Рівні адаптації дитини до школи, їх характеристика.

58. Проблема дезадаптації дітей молодшого шкільного віку. Причини шкільної дезадаптації.

59. Форми прояви дезадаптації в початковий період навчання.

60. Емоційна дезадаптація дитини до школи, її особливості.

61. Профілактика соціальної дезадаптації учнів початкової школи. Корекційні заходи.

62. Вплив стилю педагогічного спілкування на психологічну адаптацію дитини.

63. Умови успішної адаптації дитини до школи.

64. Методики виявлення рівня сформованості основних передумов навчальної діяльності.

65. Методики виявлення рівня сформованості внутрішньої позиції школяра. 66. Методики дослідження особистості дитини.

67. Методики діагностики загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання.

68. Методики діагностики рівня розвитку мовлення дитини.

69. Методики діагностики рівня розвитку фонематичного слуху дитини, особливостей звуковимови.

70. Методики визначення рівня готовності дитини до письма.

71. Методики на виявлення рівня розвитку пізнавальних психічних процесів.

72. Методики діагностики рівня розвитку сприймання дитини.

73. Методики діагностики рівня розвитку пам’яті дитини.

74. Методики діагностики рівня розвитку мислення дитини

75. Методики діагностики рівня розвитку уяви дитини.

76. Методики діагностики рівня розвитку уваги дитини.

77. Методики виявлення рівня сформованості пізнавальних інтересів дитини. 78. Методики вивчення міжособистісних стосунків дошкільника з дорослими та однолітками.

79. Методики діагностики рівня розвитку дрібної моторики дитини.

80. Методики вивчення самооцінки дітей дошкільного віку.

 

Останнє оновлення ( 31.Mar.2014 )
 
< Попередня   Наступна >
 

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

Хто на сайті?

Зараз на сайті: 8 гостей

Приблизна погода

Find more about Weather in Kryvyi Rih, UR

Популярне на сайті