Єдина Країна! Единая Страна!

Слайди

Пам`яті жертв Голодомору

Голодомор мовою документів
Запали свічу пам'яті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональний центр

pridnprovie.png

 

Природа Криворіжжя

 

Університетські новини

gazeta.png

 

Урядова «гаряча лінія»

Номер телефону
урядової «гарячої лінії»:
0-800-507-309

 

Урядова «гаряча лінія» працює крім святкових днів та неділі за наступним графіком:

  • понеділок – п’ятниця з 8:00 до 21:00 години
  • субота – з 8:00 до 19:00 години

Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються абонентами відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку.

Банери

Міністерство освіти і науки України

ban.jpg

  brand.png

Програма навчальної дисципліни Цивільний захист Надрукувати
Рейтинг: / 4
ГіршаКраща 
Написав Божко Людмила Володимирівна   
17.Feb.2013
Програма навчальної нормативної дисципліни
«Цивільний захист»

 

Розробник: асистент кафедри Квітко Максим Олександрович  

Рецензент: д.мед.н. проф.. Афонін Анатолій Петрович 

 

Структура дисципліни: загальна кількість годин - 36, кількість кредитів ЕСТS - 1. Навчальний курс включає: 18 годин лекцій та 18 годин самостійних робіт. Обов'язкова. Рік підготовки: 5. Семестр: ІХ. Лекції: 18 годин. Самостійна робота:18 годин. Вид контролю: залік

 

 

 

        Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників. 

        Цілі та завдання предмету:

• сформувати у абітурієнтів свідоме і відповідальне відношення до питань безпеки;
• дати необхідні знання і підготувати їх до упевнених і правильних практичних дій в надзвичайних ситуаціях;
• навчити студентів методично грамотно проводити заняття з цивільного захисту з учнями загальноосвітніх учбових закладів

        Студенти повинні знати
• поняття про цивільний захист
• основи державної політики в області підготовки і захисту учнів та роль працівників учбових закладів в заходах протидії небезпечним і надзвичайним ситуаціям;
• правові і нормативні основи організації і проведення заходів цивільного захисту у закладах освіти;
• права і обов'язки громадян в області захисту від надзвичайних ситуацій;
• сучасні засоби ураження, їх приголомшуючі чинники і способи захисту від них;
• методи колективного і індивідуального захисту учнів та шкільного персоналу від надзвичайних ситуацій;
• порядок сповіщення шкільного закладу про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру;
• основи організації і проведення у закладах освіти аварійно-рятівних і інших невідкладних робіт в умовах радіаційного, хімічного і бактеріологічного зараження;
• основи забезпечення стійкого функціонування шкільних установ і в умовах надзвичайних ситуацій.

 


       Студент повинен вміти:
• захистити себе і дитячі колективи, що оточують його, від приголомшуючих чинників ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї і звичайних засобів поразки;
• правильно оцінити радіаційну, хімічну, інженерну і пожежну обстановку в умовах надзвичайної ситуації;
• застосовувати індивідуальні і колективні засоби захисту, а також користуватися приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю;
• проводити санітарну обробку в разі зараження радіоактивними і отруйними речовинами, а також бактеріальними заходами

 

 ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Тема 1. Цивільний захист як предмет. Роль та завдання дисципліни в сучасних умовах.

Вступ до дисципліни, цілі та завдання цивільної оборони та предмету цивільний захист в Україні.
Закон і Положення про цивільну оборону України. Правові норми, основи права та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Функціонування єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру.
Планування цивільного захисту в установах і організаціях освіти.

Тема 2. Надзвичайні ситуації: класифікація та вплив на життєдіяльність населення України.

Класифікація НС, та причини їх виникнення.
Фактори ураження при НС різного характеру.
НС об`єктового, місцевого, регіонального, загальнодержавного рівня. Способи реагування та протидії.
Загальна характеристика та вплив наслідків НС на життєдіяльність населення України.

Тема 3. Оцінка впливу зовнішніх чинників надзвичайних ситуацій на рівень безпеки людини.

Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС об`єктового, місцевого, регіонального, загальнодержавного рівня.
Характер ураження людини різними небезпечними чинниками при надзвичайних ситуаціях.
Уражаючи фактори ядерного, хімічного і біологічного характеру.
Санітрно-епідеміологічна обстановка на території України, її вплив на життєдіяльність людини.

Тема 6. Психологічна допомога населенню, яке постраждало в наслідок НС. Принципи та методи психологічної допомоги.

Види психологічної допомоги дітям та дорослим постраждалим від надзвичайних ситуацій.
Гострі панічні реакції та психогенні нервово-психічні порушення у дітей та дорослих, постраждалих від надзвичайних ситуацій.
Принципи та методи психологічної допомоги при НС у дітей та дорослих.

Тема 7. Культура цивільної безпеки як невід'ємна складова частина поведінки майбутнього педагога.

Функція педагога у сфері цивільного захисту.
Формування та оволодіння системою гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності вчителя у НС.
Культура особистої професійної поведінки вчителя необхідної для прийняття обґрунтованих рішень у сфері цивільного захисту.

Тема 8. Інформування та правила поведінки педагогічних працівників закладів освіти та учнів при НС.

Оповіщення і зв'язок у надзвичайних ситуаціях.
Основні прийоми і способи захисту учнів та педагогічного колективу в надзвичайних ситуаціях.
Захисні споруди, як засоби колективного захисту закладів освіти, і вимоги які пред'являються до них.
Евакуаційні органи, їх функції та завдання.

Тема 9. Особливості навчання дітей з питань основ цивільного захисту в навчальних закладах.

Форми та методи виховання особистої безпеки в навчальних закладах.
Стереотипи поведінки дитини в умовах загрози та виникненні надзвичайних станів.
Види засобів індивідуального захисту учнів та педагогічного колективу.

Тема 10. Підготовка та проведення навчально-практичних заходів з цивільного захисту в закладах освіти.

Планування навчально-практичних заходів з ЦЗ у школі для учнів різного віку (молодших, середніх та старших класів).
Організація та проведення навчально-методичних заходів ЦЗ у школі: - практичні, групові заняття, бесіди, семінари, вікторини, відкриті уроки із залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб і працівників з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Організація та проведення агітаційно-пропагандистських заходів ЦЗ у школі: - огляди-конкурси, радіогазети, стінна преси, демонстрація кіно, відеофільмів, виставки, відновлення матеріально-технічної бази.
Організація та проведення у школі спортивних змагань, естафет, тренувань з Цивільного Захисту.
Дії вчителів та учнів в ході «Дня цивільної оборони», та «Тижня безпеки дитини дошкільного віку».
Форми та методи перевірки знань отриманих дітьми.

Тема 11. Оцінка впливу параметрів людського фактору на управління безпекою при НС.

Оцінка впливу людського фактору у критичних ситуаціях та надзвичайних станах різного характеру. Фізіологія поведінки у критичних ситуаціях.
Вплив параметрів людського фактору (стрес, недостатній рівень знань, інформації, помилкові дії тощо) на стан безпеки у НС.
Природа людських помилок у надзвичайних ситуаціях. Людський фактор і причини помилок : фізіологічні, ергономічні, психологічні основи дій у НС

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 


 Тема  Питання для самостійної роботи
К-сть
годин
 Вид контролю
 1  Тема 1.
Цивільний захист як предмет. Роль та завдання дисципліни в сучасних умовах.
 1.Нормативно - правове регулювання державних установ в галузі цивільного захисту.
2.Міжнародне законодавство та організація цивільного захисту у зарубіжних країнах
 2  Конспект Бесіда
2
 Тема 3.
Оцінка впливу зовнішніх чинників незвичайних ситуацій на рівень безпеки людини.
 1.Актуальні проблеми безпеки людини в галузі цивільного захисту.
2. Рівні небезпеки надзвичайних ситуацій за рівнем впливу на людину.
3.Вплив негативних факторів та речовин на здоров`я людини при надзвичайних ситуаціях.
 2  Конспект Бесіда
 3  Тема 4.
Організація заходів цивільного захисту при радіаційному, хімічному і біологічному зараженні
 1.Загальна характеристика радіоактивних і токсичних речовин.
2.Зони ураження (радіуси ураження) при радіаційному, хімічному і біологічному зараженні.
3.Медико-санітарне забезпечення населення на випадок радіаційного, хімічного і біологічного зараження.
 2  Конспект Бесіда
 4  Тема 5.
Основні заходи цивільного захисту та засоби рятування при техногенних аваріях, вибухах, пожежах.
 1.Заходи цивільного захисту та засоби рятування при техногенних аваріях.
2.Заходи цивільного захисту та засоби рятування при вибухах.
3. Заходи цивільного захисту та засоби рятування при пожежах.
 2  Конспект Бесіда
 5  Тема 6.
Психологічна допомога населенню, яке постраждало в наслідок НС. Принципи та методи психологічної допомоги.
 1.Психологічні форми групової кризової допомоги в ситуаціях катастроф та стихійного лиха.
2.Методи оцінки психічного стану людини що постраждалих від катастроф та стихійного лиха.
3.Психічні характеристики людини та методи психологічної реабілітації постраждалих в надзвичайних ситуаціях.
 2  Конспект Бесіда
 6  Тема 7.
Культура цивільної безпеки як невід'ємна складова частина поведінки майбутнього педагога.
 1.Культурні заходи підвищення безпечної поведінки у сфері цивільного захисту учнів та вчителів.
2.Вплив моральних якостей вчителя на процес формування культури цивільної безпеки.
3.Самодопомога та взаємодопомога в НС
 2  Конспект Бесіда
 7  Тема 8.
Інформування та правила поведінки учнів та педагогічного колективу закладів освіти при НС.
1. Правила поведінки і дії учнів та вчителів під час пожеж.
2. Правила поведінки і дій учнів та вчителів при загрозі ураження парами ртуті та інш. хімічно-небезпечними речовинами.

 2  Конспект Бесіда
 8  Тема 9.
Особливості навчання дітей з питань основ цивільного захисту в навчальних закладах.
 1.Формування поведінки при НС у молодших школярів
2.Методи позакласного навчання по цивільному захисту учнів загальноосвітніх учбових закладів.
3.Правила особистої гігієни, гігієни харчування учнів та гігієнічні вимоги до загальноосвітніх закладів при НС.
 2  Конспект Бесіда
 9  Тема 11.
Оцінка впливу параметрів людського фактору на управління безпекою при НС.
 1.Фізичний і фізіологічний стан людини як вирішальний фактор при діях у надзвичайних ситуаціях.
2.Роль людського фактору у інстинктивній та свідомій поведінці людини при НС.
3. Поведінка за навичками та значення людського фактору при масових скопищах людей під час стихійного лиха.
4.Людський фактор як причина виникнення аварій та заходи запобігання аварійних ситуацій.
 2  Конспект Бесіда
   Всього:    18  
         

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції, самостійна робота, виконання творчих завдань.


МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Використовуються такі методи оцінювання знань: контроль відвідування лекцій, контроль виконання самостійних робот, поточний (залік).

 

ШКАЛА ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Рейтингове оцінювання знань при проведенні заліку проводиться за критеріями таблиці 1.

 


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ"
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

1. Цивільний захист, його визначення як дисципліни, мета та основні завдання.
2. Основні документи міжнародного права з організації цивільного захисту.
3. Надзвичайні ситуації. Їх класифікація за масштабами можливих наслідків.
4. Надзвичайні ситуації та їх класифікація за сферою виникнення.
5. Добровільні невоєнізовані формування цивільного захисту. Принципи їх дії, цілі та завдання.
6. Документи, які регламентують діяльність цивільного захисту України.
7. Гарантія прав населення на захист свого життя і здоров'я в умовах надзвичайних ситуацій, основні нормативні державні документи .
8. Єдина державна система захисту від надзвичайних ситуацій та її основні підсистеми функціонування.
9. Закон України про правові засади цивільного захисту, його основні положення та визначення.
10. Визначення основних етапів евакуації у загальноосвітніх навчальних закладах.
11. Служби цивільного захисту в школі та інших освітніх закладах , їх головні підрозділи та порядок функціонування.
12. Перелік необхідних дій по сигналу "Увага всім"?
13. Визначення захисних споруд та їх особливості призначення.
14. Правила укриття населення в захисних спорудах та особливості укриття дітей у закладах освіти.
15. Засоби індивідуального захисту, їх призначення та правила застосування. Особливості використання ЗІЗ у дітей.
16. Засоби захисту органів дихання, способи виготовлення та порядок застосування найпростіших ЗІЗ органів дихання.
17. Променева хвороба, види ураження людини, засоби захисту.
18. Найбільш уразливі системи організму та ступені опромінення.
19. Сильнодіючі отруйні речовини найбільш поширені у побуті та промисловості, засоби захисту від них. Види засобів індивідуального захисту для дітей та підлітків.
20. Визначення осередку хімічного ураження. Гранично допустима концентрація хімічної речовини.
21. Режими функціонування біологічної безпеки, основні санітарно-гігієнічні заходи протидії біологічним небезпекам.
22. Види і методи навчально виховної роботи з цивільної безпеки для різних вікових груп дітей.
23. Правила поведінки і дії учнів та вчителів під час пожеж.
24. Вплив моральних якостей вчителя на процес формування культури цивільної безпеки.
25. Особливості надання медичної допомоги дітям при надзвичайних ситуаціях.
26. Права і гарантії дитини, педагогічного працівника та незахищених категорії населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації?
27. Основні заходи у сфері цивільного захисту у закладах освіти.
28. Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань цивільного захисту у закладах освіти, правила ведення та види документації з цивільного захисту.
29. Оповіщення та порядок інформування у сфері цивільного захисту у закладах освіти, основні види інформаційних повідомлень?
30. Надання психологічної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях різного походження.

 

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

ОСНОВНА:

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.- 223 с.
2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.
3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с.
4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.
5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. - Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.
6 Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.- К: Центр учбової літератури, 2008.- 158 с.
7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.
8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.
9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.- К: Знання-Прес, 2007.- 487 с.
9. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.- К.: Арістей, 2007.- 386 с.

 

ДОДАТКОВА:

1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н.    Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. - К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.
2. Глотов "Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах"., 2000г. 320с.
3. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група". К. - 1998. - 526с.
4. Джиргей В.С., Жидецьки В.Ц., Безпека життєдіяльності. Львів "Афіша",1999.-252с.
5. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. - Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005-338 с.
6. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Вип.3.Під заг.ред. В.В.Дурдинця- Київ: Агенство "Чорнобильінтерінформ", 2001.-532с.
7. Методичні вказівки з курсу "Цивільна оборона" для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І. Бабенко, Р.І. Черевко. - К.: КДЕУ, 1997. -136 с.
8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.
9. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. - К.: Вища шк., 1995. - 238 с.
10. Петров К.М. Общая экология. Химия. - С.-Пб., 1997 - 352 с.
11. Програма дій " Порядок денний на XXI сторіччя". К.:" Інтерсфера"., 2000.-359 с.


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету.

Internet-джерела:

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.
2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .
3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.
4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.
5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.
6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.
7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.
8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.
9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.
10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).
11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.
12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.
13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).
14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.
15. http://www.dnop.kiev.ua Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
16. http://www.social.org.ua Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
17. http://www.iacis.ru Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
18. http://base.safework.ru/iloenc Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.
19. http://base.safework.ru/safework Библиотека безопасного труда МОТ.
20. http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
21. http://www.budinfo.com.ua Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

 

 

 

 

 

Останнє оновлення ( 03.Mar.2013 )
 
< Попередня   Наступна >