Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Шостій Міжнародній науково-практичній конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), яка відбудеться 24-26 травня 2017 р. на базі Одеського національного економічного університету (м.Одеса).

Робота конференції планується за такими

напрямками:

 • складні кіберфізичні системи, синергетика, еконофізика, економіка агентів;

 • математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в економіці;

 • моніторинг, моделювання, прогнозування та упередження кризових явищ у соціально-економічних системах;

 • моделі глобальних трансформацій;

 • експериментальна економіка;

 • динаміка емерджентних ринків у посткризовий період;

 • управління економічною безпекою держави та суб’єктів господарювання;

 • моделювання розвитку сфери гостинності;

 • пріоритетні напрями формування інноваційної моделі розвитку економіки України;

 • глобальні виклики для економічної теорії та практики в країнах Центральної та Східної Європи

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

За результатами роботи конференції планується видання колективної монографії.

До монографії приймаються матеріали обсягом до 20 сторінок до 10 квітня 2017 р. Оплата
50 грн. за одну сторінку. До статті в монографії необхідно подати англійською мовою: анотацію, назву статті, ПІБ автора(ів).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Звєряков М.І., ректор Одеського національного економічного університету

д.е.н., проф., Черевко О.В., ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

д.філос.н., проф., академік НАН України Губерський Л.В., ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

д.психол.н., проф., академік НАПН України Чебикін О.Я., ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського

д.філос.н., проф. Шрамко Я.В., ректор ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 д.е.н., проф. Вітлінський В.В. (м. Київ, КНЕУ

ім. В. Гетьмана)

д.е.н., проф. Діордіца С.Г. (м. Одеса, ОНЕУ)

д.е.н., проф. Захарченко П.В. (м. Бердянськ, БДПУ)

д.е.н., проф. Іванов М.М. (м. Запоріжжя, КПУ)

д.е.н., проф. Кібальник Л.О. (м.Черкаси, ЧНУ

ім. Б. Хмельницького)

д.ф.-м.н., проф. Ків А.Ю. (Ізраїль, Університет Бен-Гуріон)

д.е.н., проф. Клебанова Т.С. (м. Харків, ХНЕУ)

д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф. (м. Дніпропетровськ, НМАУ)

д.е.н., проф. Максишко Н.К. (м. Запоріжжя, ЗНУ)

проф. Мартинавичус Йонас (Литва, Вільнюський
університет)

д.е.н., проф. Матвійчук А.В. (м. Київ, КНЕУ

ім. В. Гетьмана)

д.е.н., проф. Меркулова Т.В. (м. Харків, ХНУ ім. Каразіна)

проф. Мішкініс Альгірдас (Литва, Вільнюський
університет)

д.е.н., проф. Порохня В.М. (м. Запоріжжя, КПУ)

д.ф.-м.н., проф. Пурський О.І. (м.Київ, КНТЕУ)

д.т.н., д.е.н., проф. Рамазанов С.К. (м. Київ, КНЕУ

ім. В. Гетьмана)

д.е.н., проф. Румянцев М.В. (м. Красноармійськ, ДонНТУ)

д.ф.-м.н., проф. Соловйов В.М. (м. Кривий Ріг, КДПУ)

д.е.н., проф. Черняк О.І. (м. Київ, КНУ ім. Т.Шевченка)

д.ф.-м.н., проф. Шунін Ю.М. (Латвія, Інститут менеджменту інформаційних систем)

д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С. (м. Одеса, ОНЕУ)

к.е.н., доц.Гострик О.М. (м. Одеса, ОНЕУ)

к.е.н., доц. Дроботова М.В. (м. Черкаси, ЧНУ

ім. Б. Хмельницького)

к.е.н., Данильчук Г.Б. (м. Черкаси, ЧНУ ім.Б.Хмельницького)

Для участі в конференції необхідно до 10 квітня 2017 р. надіслати такі матеріали:

 • заявку на участь та відомості про авторів;

 • тези доповіді 2-4 повні сторінки.

Матеріали надсилаються електронною поштою за адресою: E-mail: abdanilchuk@rambler.ru

Оргвнесок для часткової оплати видатків на проведення конференції та публікації матеріалів складає 250 гривень, дистанційна участь – 100 грн.

Оргвнесок необхідно перерахувати:

18031, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81,

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького,

кафедра моделювання економіки і бізнесу,

Данильчук Ганні Борисівні

Призначення платежу: приватний переказ від ПІБ учасника (наприклад, приватний переказ Іванова Івана Івановича)

Заявка

на участь у Шостій Міжнародній науково-практичній конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки»

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Повна назва організації

Поштова адреса

Контактний телефон ________________________

E-mail

Назва секції

Назва доповіді______________________________

Програмні засоби: __________________________

 

1041
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31