Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Міністерство освіти і науки

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Черкаський державний технологічний університет

Черкаський інститут банківської справи

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СПОВІЩЕННЯ

Всеукраїнська науково-практична

Iнтернет-конференція

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку

13-19 березня 2017 року

 

м. Черкаси

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій виробничих процесів до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, яка відбудеться 13-19 березня 2017 року у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Пропонується обговорення результатів в on-line режимі (через форум наукової конфереції).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Черевко Олександр Володимирович, доктор економічних наук, ректор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Черкаси

Голуб Сергій Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Черкаси

Засядько Аліна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор кафедри вищої математики та інформаційних технологій Черкаського інституту банківської справи, Черкаси

Канашевич Георгій Вікторович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв Черкаського державного технологічного університету, Черкаси

Квасніков Володимир Павлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Національного авіаційного університету, Київ

Ладанюк Анатолій Петрович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації процесів управління Національного університету харчових технологій, Київ

Ляшенко Юрій Олексійович – доктор фізико-математичних наук, директор навчально-наукового Інституту фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем, Черкаси

Мусієнко Максим Павлович – доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Миколаїв

Сергієнко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ

Спірін Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ

Тесля Юрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Київ

Тітов В'ячеслав Андрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ КПІ, Київ

Триус Юрій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського державного технологічного університету, Черкаси

 

напрями роботи конференції:

1.                  Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

2.                  Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

3.                  Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

4.                  Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

5.                  Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

6.                  Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

7.                  Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

Участь у конференції безкоштовна!

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ

Для участі в конференції необхідно зареєструватись та завантажити матеріали через конференц-систему http://conference.ikto.net до 12 березня 2017 року  (назва файлу матеріалів повинна містити прізвище автора).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1.    Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

2.    Обсяг тез до 2-х повних сторінок формату А5, виконаних комп’ютерним способом, текстовий редактор Word for Windows (розширення .doc, .docx). Оріентація – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,0 см. Усі береги – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 11.

3.    Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора розміщуються у правій частині аркуша, нижче назва установи (без скорочень) і місто – курсивом, через 1 інтервал – назва тез великими літерами напівжирним; далі через 1 інтервал по ширині аркуша – текст.

4.    Графічні матеріали мають бути згрупованими та вмонтованими у текст. Сканування матеріалів не допускається.

5.    Формули мають бути введені у редактор формул Microsoft Eguation 3.0.

6.    Обов’язкова наявність списку використаних джерел. Посилання за текстом у квадратних дужках. Оформлення: розмір кегля – 9, нумерація за абеткою, курсивом.

7.    Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з авторами.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Гриценко Валерій Григорович – к.п.н., завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (голова),

Ляшенко Юрій Олексійович – д.ф.-м.н., директор ННІ фізики, математики та КІС, Луценко Г.В. -  к.ф.-м.н., доцент, Гладка Л.І. - к.ф.-м.н., доцент, Дідук В.А. - к.т.н., доцент, Піскун О.В. - к.т.н., доцент, Бодненко Т.В. – к.п.н., доцент, Подолян О.М. к.ф.-м.н, доцент.

Контактна інформація оргкомітету

За додатковою інформацією просимо звертатись до відповідального секретаря конференції

Гладкої Людмили Іванівни за контактними телефонами:

+38(097) 5720475, +38(093) 9311249

та за e-mail адресою AKITconferencia@gmail.com

 

1043
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша