Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

om informatikkКафедра інформатики та прикладної математики була закладена в 1992 році з метою поглибленої підготовки студентів фізико-математичного факультету в галузі сучасних комп’ютерних технологій і методів математичних обчислень з використанням комп’ютерної техніки.

З часу заснування і до 2000 р. кафедру очолював д.ф-м.н. Соловйов В.М., з 2000 р. по 2004 р. — к.т.н., доцент Жуков М.С. З 2004 р. по 2005 р. — к.ф-м.н., доцент Євтєєв В.М., з 2005 по 2007 р. — к.ф-м.н., доцент Моісеєнко Н.В. На термін з 10.09.2007 р. по 13.12.2007 р. завідувачем кафедри був к.пед.н., доцент Теплицький І.О. З 2007 р. по 2012 р. керівником кафедри був к.т.н. Юрко Ю.В. З 2012 по 2015 р. — д.т.н, професор Шелевицький І.В., з 2015 по 2016 р. — к.ф.-м.н. Мерзликін П.В., з 2016 року до теперішнього часу кафедру очолює д.ф-м.н., професор Соловйов В.М.

На кафедрі працюють як досвідчені фахівці, так і талановита молодь: професорсько-викладацький склад кафедри налічує 3 доктори наук (Соловйов В.М., Семеріков С.О., Міненко П.О.), 7 кандидатів наук (Моісеєнко Н.В., Хараджян Н.А., Шокалюк С.В., Медведєв Д.Г. Мерзликін П.В., Мінтій І.С., Тарасова О.Ю.), 3 старших викладачі (Юрко О.В., Закарлюка І.С., Тарасов І.В.), 3 асистенти (Лісіна Л.О., Моісеєнко М.В., Степанюк О.М.). Всі асистенти кафедри закінчили аспірантуру і плідно працюють над кандидатськими дисертаціями.

Навчальний процес забезпечують п’ять комп’ютерних класів, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Internet. Викладачі кафедри активно беруть участь в програмі «Intel – навчання для майбутнього».

Наукові розробки співробітників кафедри пов’язані з використанням методів математичного моделювання при проведенні досліджень у таких наукових галузях, як фізика напівпровідників, електротехніка, системи автоматичного керування та методика викладання інформатики.

Кафедра забезпечує викладання декількох десятків дисциплін на різних спеціальностях університету.

Науково-дослідна робота кафедри тісно пов'яз

ана з навчальним процесом і здійснюється згідно річних планів, що затверджуються на засіданнях кафедри. Співробітники кафедри інформатики та прикладної математики мають широке коло наукових інтересів, серед яких математичне моделювання, методика викладання інформатики, системи автоматичного керування, цифрова обробка даних.

Результати науково-дослідної роботи доповідаються на кафедральному науковому семінарі, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікуються у статтях, використовуються у навчально-методичних розробках і у навчальному процесі.

photo ipm

Викладачі кафедри беруть участь в організації та проведенні конференцій: Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті»; Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології в будівництві»; Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства».

Студенти, що навчаються за напрямом підготовки “Інформатика”, — учасники і переможці олімпіад, конкурсів наукових проектів, конференцій, творчих змагань. Щорічно збірна команда студентів напряму підготовки «Інформатика» бере участь у всеукраїнських олімпіадах з програмування.

Студенти, які протягом навчання виявляють бажання та схильність до науково-дослідницької діяльності, мають можливість вступити до магістратури та одержати кваліфікацію «Програміст прикладний, науковий співробітник». Вступ до магістратури здійснюється на конкурсній основі. Найкращі випускники, які мають високі досягнення та виявляють бажання продовжити займатися науковою діяльністю, можуть бути направлені до аспірантури.

Результати науково-дослідницької роботи студентів висвітлюються на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікуються у наукових виданнях.

Сьогодні на ринку праці існує великий попит на фахівців спеціальності «інженер-програміст». Дана професія передбачає постійне розв'язання нетипових задач, застосування нешаблонного мислення, вимагає від фахівця неперервного розвитку. Тому навички дослідницько-пошукової роботи, набуті протягом навчання в університеті, є запорукою актуальності і професійного вдосконалення програміста.

656
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша