Кафедра історії України та правознавства
Факультет географії, туризму та історії

 Для студентів історичної спеціальності

Історія України

Історична географія України

Інформаційно-комунікаційні засоби навчання

Шкільний курс історії та методика його викладання

Теорія та методика викладання історії

Україна в роки ІІ світової війни: проблеми дослідження

Український національно-визвольний рух 20-50-ті рр.ХХ ст.

Українська козацька педагогіка

Історичне краєзнавство

Археологія

Етнологія України

Зарубіжна історіографія історії України

Актуальні проблеми історії України

Етнічна історія

Теорія держави і права України

Адміністративне право України

Цивільне право України

Трудове право України

Теорія та методика  викладання правознавства

Кримінальний процес України

Міжнародне право

Конститутційне право

Сімейне право України

Кримінальне право України

Цивільний процес України

Право соціального забезпечення

Теорія та методика викладання історії України у ВНЗ

Джерела з історії України

Історіографія історії України

Молодіжні рухи в Україні ХІХ-ХХ ст.

 Для студентів неісторичної спеціальності

Актуальні проблеми української історії та культури

Основи етнодержавознавства

Етнографія України

Етнодемографічна історія України

Інтелектуальна власність в освітній та науковій діяльності

183
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша