Кафедра історії України та правознавства
Факультет географії, туризму та історії
ПЕЧЕНІНА  Наталія  Анатоліївна

Посада

в.о. завідувача кафедри (2016)

завідувач кафедри (2017)

 Pechenina

Освіта

Дніпропетровський державний університет (1988)

Науковий ступінь

та вчене звання 

кандидат історичних наук (1995); доцент (2002)

Тема дисертаційної

роботи

Реабілітація жертв сталінізму і тоталітаризму в Україні(50-ті рр.-1991 р.)

Коло наукових інтересів

-суспільно-політичні рухи в Україні в другій половині ХХ ст.

-військова історія України

Працює в КДПУ з

вересня 2000 року

Дисципліни, що

викладає

Історія України

Джерела з історії України

Історична географія України

Етнодемографічна історія України

 

 СТЕЦКЕВИЧ Віталій Вікторович

Посада

Професор кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

Криворізького національного університету

 Ste kevich

Освіта

Кишинівський державний університет (1966)

Науковий ступіньта вчене звання 

Доктор історичних наук; професор

Тема дисертаційної роботи

Воєнно-мобілізаційна кампанія в Україні в перший період Великої Вітчизняної війни

Працює в КДПУ з

вересня 2012 року

Дисципліни, що викладає

Керівництво дисертаційною та магістерськими роботами

 РОМАНЕЦЬ Наталя Радомирівна

Посада

професор кафедри (2016)

 Romanets

Освіта

Дніпропетровський державний університет імені О.Гончара (1992)

Науковий ступінь та вчене звання 

Доктор історичних наук (2015);доцент (2002)

Тема дисертаційної роботи

Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925-1939)

Коло наукових інтересів

Аграрна історія України 20-30 рр. XX ст., репресивна політика радянської влади в українському селі (1920-1930-ті рр.).

Працює в КДПУ з

2012 року

Дисципліни, що викладає

Історія України

Основи етнодержавознавства

Актуальні проблеми української історії та культури  

Державний терор в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

ЗАДОРОЖНА  Лілія Віталіївна

Посада

 

Доцент кафедри історії України та правознавства

 Zadorojna

Освіта

Донецький державний університет (1987)

Науковий ступінь та вчене звання 

кандидат педагогічних наук (2005); доцент (2008)

Тема дисертаційної роботи

Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі.

Коло наукових інтересів

Соціальна історія України ХХ ст.; методика використання інноваційних технологій навчання історії в школі та вузі.

Працює в КДПУ з

2000 року

Дисципліни, що викладає

 Теорія і методика викладання історії в школі

 Шкільний курс історії України і рідного краю та методика його викладання

 Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання

 Теорія і методика викладання історії України у вищих навчальних закладах

 Теорія та методика викладання правознавства

 ТАРАСОВ  Андрій Валерійович

Посада

доцент кафедри історії України та правознавства

 Tarasov

Освіта

Криворізький державний педагогічний університет (2003)

Науковий ступінь та вчене звання 

кандидат історичних наук (2008); доцент (2011)

Тема дисертаційної роботи

Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України др. пол. ХІХ ст.

Коло наукових інтересів

Історія суспільно-політичних та молодіжних рухів

в Україні др. пол. ХІХ  –  поч. ХХ ст..

Працює в КДПУ з

2003 року

Дисципліни, що викладає

 Етнічна історія

 Молодіжні рухи і Україні ХІХ-ХХ ст

 Історія України

 Історія України

 Основи наукових досліджень з історії

ТОВСТОЛЯК  Надія Миколаївна

Посада

доцент кафедри історії України та правознавства

 Tovstol k

Освіта

Ленінградський державний університет ім. А.А.Жданова, (1982)

Науковий ступінь та вчене звання 

кандидат історичних наук (2006); доцент (2011)

Тема дисертаційної роботи

Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце та роль в історії України ХІХ ст.

Коло наукових інтересів

Історія України др.пол. XVIII– поч. XX ст.; українське національне відродження, генеалогія дворянства, геральдика; музеєзнавство, історичне краєзнавство.

Працює в КДПУ з

2003 року

Дисципліни, що викладає

 Історичне краєзнавство

 Історіографія історії України.

 Історія української культури

 Етнографія України

 Етнологія України

ШЛЯХТИЧ Роман Петрович

Посада

доцент кафедри (2015)

 Shl htich

Освіта

Криворізький державний педагогічний університет (2006)

Науковий ступінь

кандидат історичних наук (2012)

Тема дисертаційної роботи

Протистояння ОУН(Б), УПА та радянської влади на території Західної України у повоєнний час (1945 – сер. 1950-х рр.)

Коло наукових інтересів

Діяльність підпілля ОУН(Б) на Сході України в роки окупації та в повоєнний час; повсякденнє життя населення України в роки окупації; німецькі та радянські репресії в роки Другої світової війни.

Працює в КДПУ з

жовтня 2010 року

Дисципліни, що викладає

 Україна в роки Другої світової війни: проблеми дослідження

 Актуальні проблеми історії України

 Історія України

 Український національно-визвольний рух 20-50-х рр. ХХ ст.

Москаленко Василь Григорович

 Moskalenko

Посада

доцент кафедри історії України та правознавства (2016)

Освіта

Дніпропетровський державний університет (1984)

Науковий ступінь та вчене звання

Кандидат  історичних наук; доцент

Тема дисертаційної

роботи

Місцеві ради УРСР в системі тоталітарної влади в 30-ті роки

Коло наукових інтересів

Діяльності інституту виборів та місцевих рад УРСР в умовах тоталітарного режиму (20-30-ті рр. ХХ ст.).

Працює в КДПУ з

1988 року

Дисципліни, що викладає

Адміністративне право України

Інтелектуальна власність в освітній і науковій діяльності

Сімейне право України

Актуальні проблеми української історії та культури

Конституційне право України

Цивільний процес в Україні

ЖУРБА Лілія Володимирівна

Посада

Старший викладач кафедри історії України та правознавства (2016)

 Jurba

Освіта

Харківський державний університет (1985)

Коло наукових інтересів

Українсько-російські відносини періоду Незалежності України, Конституційне право, проблемне навчання в закладах освіти.

Працює в КДПУ з

2001 року

Дисципліни, що викладає

Актуальні проблеми української історії та культури

ГРАБАР Микола Михайлович

 Grabar

Посада

Асистент кафедри історії України та правознавства

Освіта

Львівський  державний університет ім.. Івана Франка (1999)

Коло наукових інтересів

Аграрна історія України, генеалогія, історія України та Польщі ХІХ – почат. ХХ ст..

Працює в КДПУ з

З вересня 2007 року

Дисципліни, що викладає

Призваний до лав ЗСУ

181
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша