музпед корпус

   Навчальний корпус (колишній)       музично-педагогічного факультету по вул. Рокосовського.

 

ФАКТИ  та  ПОДІЇ:

1961 рік, жовтень - з метою покращення підготовки студентів за спеціальністю «Початкова освіта» була створена предметна комісія з естетичного виховання, до складу якої входили в т.ч. і викладачі музичних дисциплін (наказ по КДПІ від 06.10.1961 р. за № 169).

1967 рік, серпень – 1-й набір на спеціальність "Музика і співи" за результатами вступної кампанії 1967 року у Криворізькому державному педагогічному інституті (наказ по КДПІ від 29.08.1967 р. за  №193).

1973 рік, січень -  з метою покращення учбово-методичної** роботи музично-педагогічної спеціальності створено дві окремі кафедри, розділивши існуючу кафедру музики і співів (зав.каф. – Дзівот Л.І.) на:

1. кафедру хорового диригування, методики муз.виховання і постановки голосу (в.о.зав.каф.на громадських засадах – Крюкова Г.П.)

2. кафедру теорії і історії музики, спеціального інструменту та спеціальних методик (в.о.зав.каф.на громадських засадах – Ворона М.О.) (наказ по КДПІ від 10.01.1973 р. за № 8)

1974 рік, лютий -  до цього моменту, в адміністративному відношенні, музично-педагогічна спеціальність підпорядковувалась  фізико-математичному факультету, після чого перейшла у підпорядкування природничому факультету.

1975 рік, жовтень - відповідно до клопотання інституту та Положення про факультети ВНЗ за Наказом Міністра освіти УРСР від 15 жовтня 1975 року за № 234 в Криворізькому державному педагогічному інституті організовані факультети:

- музично-педагогічний;

- підготовки вчителів ПК.

2005 рік, серпень - на базі художньо-графічного та музично-педагогічного факультетів Криворізького державного педагогічного університету, задля забезпечення координації двох факультетів з освітньо-виховних завдань, поліпшення організації навчального процесу і консолідації зусиль культурно-виховних зв’язків з іншими факультетами, створено Факультет мистецтв (наказ від 31.08.2005 р. за № 129-о)***

___________________________________________

*      НА МАТЕРІАЛАХ ФОНДІВ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ  ТА  АРХІВУ  КДПУ

**    мовою документа

*** попередньо передбачалось створення Інституту мистецтв

 

ОСОБИСТОСТІ:

   Ініціатором відкриття факультету при Криворізькому державному педагогічному інституті вважається Заслужений діяч культури УРСР Микола Іванович РОМАСЕНКО (1923-2005) – організатор мережі початкової музичної освіти на Криворіжжі, директор Криворізького музичного училища у 1959-1970 рр.

1-й склад кафедри «Теорія і історія музики та гри на музичних інструментах»* (з 2008 року - МУЗИКОЗНАВСТВА, ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ)

 1. Вишнякова Н.Ф. – к.п.н., доцент                      9. Бакуліна Л.В. – викладач
 2. Шульженко А.М. – в.о.доцента                        10.Камінська Р.С. - викладач
 3. Рейзенкінд Т.Й. – ст.викладач                          11.Корнієнко Л.І. – викладач
 4. Бєлікова В.В. – ст. викладач                             12.Філатова Л.М. - викладач
 5. Бреус С.М. – викладач                                      13.Маляренко Т.П. - викладач
 6. Нестеренко Т.В. - викладач                              14.Знак Н.В. - викладач
 7. Нечитайло О.В. –    викладач                           15.Сазонова О.А. - викладач
 8. Ракитянська Л.М. -  викладач                          16.Герасимчук Н.А. - лаборант

1-й склад кафедри Методики музичного виховання, співу та хорового диригування*

 1. Кисилевская И.Н. – доцент
 2. Ворона М.А. – и.о.доцента
 3. Перевалова М.А. – и.о.доцента
 4. Балабан А.А. – ст.преподаватель
 5. Аканшина-Кулько В.В. – преп-ль
 6. Зоря А.И. – преподаватель
 7. Морозова А.П. – преподаватель
 8. Мартьянова Г.Н. – преподаватель
 9. Котова Г.А. – преподаватель
 10. Фурдак Т.Д. – преподаватель
 11. Гаркуша Т.А. – преподаватель
 12. Ворона Л.М. – преподаватель
 13. Савельева О.Г. – преподаватель
 14. Шапко И.А. – преподаватель
 15. Николаевская Г.А. – преподаватель
 16. Сумашевская Л.П. – преподаватель
 17. Мухина А.В. – преподаватель
 18. Решетникова Т.П. – преподаватель
 19. Зоря Н.И. – преподаватель
 20. Баландина Л.В. – лаборант
 21. Столетний В.Е. – мастер по настройке

* Наказ по  Криворізькому державному педагогічному інституті  за № 669 від 16.09.1982 р.

Демонстрация 1 Мая

 Зліва направо: Г.О.Білоненко,Ф.Ф. Калібан  (каф.наукового комунізму), І.Д.Андрущенко, А.А.Семешко, А.О.Балабан.
На Першотравневій демонстрації. 1975 рік.

 

1940
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша