Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

2515

 

     

 

804

Педагогічне Криворіжжя

 

    Редакційна колегія альманаху «Педагогічне Криворіжжя» кафедри педагогіки Криворізького педагогічного університету запрошує до публікації у черговому випуску часопису "Педагогічне Криворіжжя", пілотний випуск якого було видано у 2013 р. 

     До друку приймаються статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, гендерної педагогіки, зарубіжної педагогіки, з питань експериментальної роботи в навчальних закладах, тощо.

  Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – 100 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2016. – Вип. 2. – 110 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : КДПУ. – 2017. – Вип. 3. – 120 с.

811

 

Титул ПВШ 2017

    У збірнику висвітлюються проблеми навчання та виховання учнів у середній школі та студентів педагогічних навчальних закладів, відображуються результати наукових досліджень та методичних розробок викладачів, докторантів та аспірантів університету.   Матеріали збірника можуть викликати інтерес у широкого кола наукових працівників.

  • Педагогіка  вищої  та  середньої  школи :  збірник  наукових  праць. –
    Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2016. – Вип. 3 (49). – 397 с.
  • Педагогіка  вищої  та  середньої  школи :  збірник  наукових  праць. –
    Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. – Вип. 1 (50). – 332 с.
815

titulka 1

 

     «Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету.

       Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». - 2015. - №1 – 150 с.

        Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. - №2.– 150 с.

       Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : КДПУ. - 2016. - №3-4. - 200 с.

813

monografiya

 

   Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики: монографія/ [Т.О. Дороніна, С.М.Амеліна, В.В.Гаманюк та ін.]; за ред. Т.О. Дороніної. - Кривий Ріг: ТОВ ВНП "Інтерсервіс", 2014. - 300 с.

        Матеріали монографії адресовано вченим, викладачам, педагогам-практикам, аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться проблематикою професійної підготовки менеджера освіти, а також ефективного управління навчальними закладами

812

drsl

   

    Друзь З.В. Термінологічний словник з теорії та методики виховання: навчальний посібник  / Зініїда Висилівна Друзь. - Кривий Ріг, 2006. - 147 с.

      У науково-довідковому виданні вміщено узагальнену й систематизовану інформацію, основні поняття й терміни з теорії та методики виховання особистості.

      Для  педагогів-практиків, студентів, аспірантів, наукових працівників

810

process

      Кондрашова Л.В. Процесс обучения в высшей школе: учебное пособие / Лидия Валентиновна Кондрашова. - Кривой Рог: КГПУ, 2007. - 318 с.  

     В предлагаемой книге приведены основные понятия и категории, раскрывающие теоретические основы процесса обучения в высшей школе, даны дидактические рекомендации перехода от учебного предмета как источника информации к предмету как источнику духовного общения, творческого действия, диалога культур.

     Книга будет полезной для преподавателей высшей школы, аспирантов, магистров, учителей школ.

809

garm

     

       Кондрашова Л. Гармонізація інтелектуального та емоційного факторів навчання у забезпеченні якісної освіти учнів: навчально-методичний посібник на допомогу вчителю-практику. Кондрашова, Н.Федоринова, А.Міняйленко. - Кривий Ріг, 2008. - 274 с.:іл.

       У посібнику розкрито емоційний аспект освіти в гуманізації шкільного навчання; розглянуто взаємодію емоційного й інтелектуального чинників у підвищенні якості освітнього процесу; узагальнено досвід роботи педагогічного колективу КЗШ № 122 м. Кривого Рогу щодо гармонізації інтелектуального й емоційного чинників у пізнавальному процесі.

       Посібник адресовано вчителям-практикам, викладачам педагогіки, аспірантам І студентам педагогічних університетів, усім, хто цікавиться проблемами підвищення якості навчання.

805

 

 

             

802
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30