Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

        

4.jpg

22 вересня на кафедрі педагогіки КДПУ

      Відбулося засідання науково-методичного семінару, під час якого було обговорено питання програмного забезпечення навчальних дисциплін «Загальна педагогіка», «Методика виховної роботи» та «Сучасні освітні технології та парадигми».

     Доцент кафедри О.Білоус (відповідальна за роботу науково-методичного семінару) наголосила на необхідності своєчасного оновлення навчально-методичного матеріалу з профільних дисциплін. Також було підкреслено важливість повноцінного представлення навчально-методичних матеріалів на сайті кафедри та необхідність створення навчально-методичних комплексів дисциплін із магістерської програми із спеціальності 011 Науки про освіту (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»).
 

 

 

2431

ОГОЛОШЕННЯ

Шановне студентство!

Викладачі кафедри педагогіки нагадують,

що 15.09.2017 р. (п’ятниця)

спливає термін подачі звітної документації з педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах!

Якщо у Вас виникли питання, вчасно звертайтеся на кафедру.

МІ; ГОЕ;

к.пед.н., доцент О.С.Білоус

УАФ,УФБ, УМЛ, УФР

к.пед.н., доцент О.С.Білоус;

 к.пед.н., доцент В.В.Іванова

ХІ; ОМ

к.пед.н., доцент В.В.Іванова

МХК

к.пед.н., доцент А.М.Король

АНФ,РАФ,НАФ

к.пед.н., доцент А.М.Король;

к.пед.н., доцент І.Є.Макаренко

ФІ

к.пед.н., доцент В.В.Садова

ІП,ІГ; БП, БХ;

к.пед.н., доцент С.М.Щербина

 МИ ГОТОВІ ВАМ ДОПОМОГТИ!

2361

9 вересня 2017 р. відбулася перша зустріч магістрантів (заочна форма),

що вступили на навчання за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

(спеціалізація – Педаг21557176_381351558960322_334068420_o.jpgогіка вищої школи),

із викладачами кафедри педагогіки КДПУ.


Під час зустрічі до магістрантів звернулися завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Т.Дороніна, кандидат педагогічних наук, доцент С.Щербина, кандидат педагогічних наук І.Волощук, які привітали присутніх із вступом до дружніх лав Криворізького державного педагогічного університету.

21618089_381351568960321_262554137_o.jpg

 

 

У своїх виступах Т.Дороніна коротко окреслила специфіку навчання за новою спеціалізацію, С.Щербина схарактеризувала особливості заочної форми організації навчання магістрантів, І.Волощук підкреслила готовність членів кафедри всебічно підтримувати професійне становлення фахівців та сприяти їх якісній підготовці. Магістранти розповіли про мотиви вступу на навчання та підтвердили свою готовність до відповідальної та успішної спільної праці.

 

 

2345
 

Учитель виховує насамперед своїм прикладом,

вчинками, знаннями. Щоб його інтелектуальні

 надбання стали часткою духовного світу учнів,

треба мати справжню освіченість, постійно її

поглиблювати і збагачувати

О. Захаренко

         На базі КГ №49 15 травня 2017 року відбулося засідання міського круглого столу “Використання новітніх педагогічних технологій в умовах модернізації сучасної освіти” викладачів кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету з творчо працюючими вчителями навчального закладу міста. Засідання  міського круглого столу ставило за мету:

- створювати позитивну мотивацію вчителів до креативної діяльності, творчого інноваційного пошуку ефективних шляхів збагачення змісту методичної роботи педагогів, популяризувати досвід вчителів шляхом публікацій;

- сприяти переорієнтації методичної роботи вчителів на впровадження перспективних моделей збагачення креативного науково-методичного інструментарію у зміст прIMG 6126едметів;

- формувати сучасний стиль креативного мислення освітян, якості вчителя — дослідника, здатного виховати гармонійно і всебічно розвинену особистість, з високими інтелектуально творчими й естетичними цінностями;

- презентувати практичний досвід роботи науковців кафедри педагогіки КДПУ та вчителів КГ №49, щодо ефективного впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний процес та їх вплив на модернізацію і підвищення якості освіти в умовах реалізації Концепції нової української школи.

         У обговоренні дискусійних питань засідання міського круглого столу брали участь:

         Дороніна Т.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки КДПУ; Тимофієва Л.Є., директор КГ № 49; Клименко С.В., керівник шкільного методичного об'єднання вчителів; Потапенко О.Б., к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Сидоренко Н.Б., заступник директора з НМР; Динькова О. В., вчитель англійської мови; Щербина С.М. к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Садова В.В.  к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Кравченко Т.В., вчитель фізики та астрономії; Захарова В.А. вчитель географії; Білоус О.С.,  к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Пянковська І. О., вчитель зарубіжної літератури; Волощук І.А. к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Зеленкова Н.І. к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Іванова В.В.  к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Бабенко В.М. вчитель російської мови; Макаренко І.Є.  к.п.н., доцент  кафедри педагогіки КДПУ; Конельська І.М., практичний психолог; Іванова Г.І. аспірантка  кафедри педагогіки КДПУ Трусова А.М. аспірантка  кафедри педагогіки КДПУ та інші.IMG 4264

         Учасниками круглого столу були вироблені рекомендації для  творчо працюючих вчителів Криворізької гімназії № 49 з теми: «Використання новітніх педагогічних технологій  в умовах модернізації сучасної освіти»

Тенденції розвитку сучасного суспільства висувають нові вимоги до навчального процесу. З одного боку, змінюється зміст освіти, який збільшує навантаження на учня, з іншого боку, виникає необхідність якісно нових методик викладання, які дозволили б не тільки зібрати різноманітні знання в єдину систему, але й сформувати в учнів компетенції, необхідні для життя в сучасному світі.

Керуючись нормативно-правовими документами в галузі освіти та ознайомившись з перспективним досвідом викладачів кафедри педагогіки КДПУ та вчителів  КГ № 49, учасники  круглого столу

рекомендують вчителям:

  • включити до змісту планування самоосвітньої діяльності вчителів напрями роботи з питань використання інноваційних педагогічних технологій;
  • з метою реалізації основних положень Концепції нової української школи відводити належне місце креативним методам навчання: диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням, проектам тощо;
  • поповнювати банки медіа-відеотеки, комп’ютерних програм, мультимедійних посібників та презентувати практичний досвід роботи з питань методично-технологічних аспектів ефективного впровадження сучасних  інноваційних технологій навчання;
  • висвітлювати педагогічний досвід із вищезазначеної проблеми в ЗМІ, мережі Інтернет, у фахових виданнях, наукових збірниках КДПУ.

IMG 4268

 

 

2006
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша