Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

      Кафедра педагогіки була створена одночасно з відкриттям Криворізького державного педагогічного інституту у 1930 році.

      До 1987 року вона існувала як кафедра педагогіки та психології. На жаль, ніяких відомостей про кафедру довоєнних часів в архівах не збереглося.     

       Першим після війни кафедру очолював О.Ю.Шумейко, призначений на цю посаду ще у 1944 році. Одночасно він же був директором педінституту. У квітні 1946 р. кафедра складалася із трьох осіб: зав. кафедрою О.Ю. Шумейко, ст. викладача М.А. Рябко, доцента І.С. Заболоцького. 

 У наступні роки кафедру очолювали:

  • Ілля Степанович Заблоцький (1947-1949),
  • Мефодій Авер'янович Рябко (1949-1955),
  • Олексій Опанасович Кириченко (1955-1960),
  • Зоя Володимирівна Копець (1960-1965),
  • Володимир Костянтинович Ковальов(1965-1968),
  • Микола Олександрович Сазонов (1968-1973),
  • Олександр Володимирович Куліш (1973-1975),
  • Володимир Костянтинович Буряк (1975-1976, 1980-1983),
  • Лідія Валентинівна Кондрашова (1983-2010),
  • Наталя Іванівна Зеленкова (2010 - 2012).

       З 2012 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Тетяна Олексіївна Дороніна.

Відповідно до кадрового розподілу на початок 2017-2018 н.р. на кафедрі працює 1 доктор педагогічних наук, 9 кандидатів наук; з них 1 професор, 7  доцентів, 1 старший викладач.Викладачі кафедри педагогіки здійснюють науково-дослідницьку діяльність у відповідності до загального плану роботи кафедри та до індивідуальних планів.

На кафедрі активно функціонує система підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. З 2016 р. на кафедрі здійснюється підготовка фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка).

    Кафедра забезпечує викладання профільних дисциплін «Загальна педагогіка», «Методика виховної роботи» на шести факультетах університету в межах освітніх програм із підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностями; курсу «Сучасні освітні технології та парадигми» (для магістрантів) та навчальних курсів, що передбачені навчальними планами підготовки магістрів із спеціалізації «Педагогіка вищої школи» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта) та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспірантура) .

 

 

 

 

 

 

 

 

384
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша