Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна 

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 

dsc_0020.jpg  

 Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського (1987 р.); спеціальність "російська мова та література"; кваліфікація "вчитель російської мови та літератури";  аспірантура Державного лінгвістичного університету (Київ, 1992-1995 рр.); докторантура Інституту вищої освіти НАПН України (2008-2011 рр.).

 Тема кандидатської дисертації: "Становлення та розвиток Києво-Могилянської академії як вищого навчального закладу європейського рівня освіти"; 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (захищено у 1995 р.).

 Тема докторської дисертації: "Теорія і практика гендерної освіти і виховання учнівської молоді в навчальних закладах України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ століття)"; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (захищено у 2012 р.).

 Навчальні курси: "Педагогіка", "Гендерна педагогіка", "Наукові засади організації навчального процесу у вищій школі".

    Коло наукових інтересів: критична педагогіка, проблеми гендерної освіти та виховання, впровадження гендерного підходу в практику освіти та виховання учнівської та студентської молоді.

Має понад 130 наукових праць.

БІЛОУС Олена Сергіївна

  кандидат педагогічних наук, доцент

   

 Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут (2000 р.); спеціальність "музика", кваліфікація - "вчитель музики".

 Тема кандидатської дисертації: "Дидактичні основи формування творчої активності студентів у процесі особистісно-орієнтованого навчання (на матеріалі музичних дисциплін)" (захищено у 2005 р.), 13.00.09 - теорія навчання.

     Навчальні курси: "Історія педагогіки", "Методика педагогічної взаємодії", "Педагогіка".

     Коло наукових інтересів: досліджує проблему формування творчої активності майбутніх вчителів; питання дидактики вищої школи та професійної культури педагога.

     Стажування: кафедра педагогіки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (з 20.04.2015 р. по 20.05.2015 р.). Тема стажування: «Системний підхід у формуванні творчої активності майбутнього педагога».

     Має понад 40 наукових публікацій. 

 

ВОЛОЩУК Ілона Аркадіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

     Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут (1993 р.); спеціальність "математика"; кваліфікація "вчитель математики з додатковою спеціальістю  інформатика".

     Тема кандидатської дисертації: "Формування готовності молодого вчителя фізико-математичних дисциплін до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи" (2010 р.), 13.00.04 - теорія  і методика професійної освіти.

      Навчальні курси: "Педагогіка", "Методика виховної роботи", "Методика педагогічної взаємодії".

     Коло наукових інтересів: проблеми сучасної педагогіки, проблеми підготовки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи.

     Має близько 20 наукових публікацій.        

ЗЕЛЕНКОВА Наталія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 
 

Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут (1982 р.);  спеціальність - "математика"; кваліфікація - "вчитель математики.

Тема кандидатської дисертації:  "Дидактичні умови формування пізнавальної самостійності школярів на уроках математичного циклу" (1997 р.), 13.00.09 - теорія навчання.

Навчальні курси: "Педагогіка", "Методика виховної роботи" та "Методика педагогічної взаємодії".

Коло наукових інтересів: проблема формування професіоналізму майбутніх педагогів; впровадження активних методів навчання у процесі фахової підготовки майбутніх педагогічних кадрів, а також вивчає теорію і практику підготовки майбутніх педагогів до гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

Стажування: курси підвищення кваліфікації на базі ДВНЗ "КНУ" (грудень 2014 р.); тема стажування: "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні".

                Має понад 50 наукових праць.             

 

ІВАНОВА Вікторія Валентинівна

кандидат педагогічних наук, доцент

  

Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут, спеціальність "математика та основи інформатики", кваліфікація "вчитель математики та основ інформатики".

Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності майбутнього вчителя математики до творчої професійної діяльності» (2007 р.); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Навчальні курси: «Педагогіка», «Основи педагогічної взаємодії», «Ґендерна педагогіка».

Коло наукових інтересів: проблема формування готовності майбутніх вчителів до творчої професійної діяльності; формування інтелектуально-емоційної культури сучасного вчителя.

Стажування: кафедра педагогіки, Кременецька обласна гуманітрно-педагогічна академія (листопад 2014 р). 

Має понад 40 наукових праць

 

КОРОЛЬ Анжела Миколаїіна

кандидат педагогічних наук, доцент

 
 

Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут (1996 р.); спеціальність "музика і художня культура"; кваліфікація "вчитель музичного виховання і художньої культури; викладач по класу диригування".

Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності до творчої діяльності учнів музичних шкіл» (2002 р.), 13.00.09. – теорія навчання.

Навчальні курси: «Педагогіка», «Методика виховної роботи».

Коло наукових інтересів: формування готовності учнів до творчої діяльності засобами нетрадиційних методів навчання; впровадження активних та нетрадиційних методів навчання у процесі  підготовки майбутніх вчителів музики.

Стажування: кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (грудень 2014 року). Тема стажування: "Комунікація як ключовий механізм педагогічного менеджменту".

Має понад 40 наукових праць.   

 

МАКАРЕНКО Ірина Євгенівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 eg7AreMOYU

 

      

Освіта: Криворізький державний педагогічний університет (2008 р.); спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Аспірантура Криворізького державного педагогічного університету (2008-2011 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні умови моніторингу якості процесу навчання у старшій школі»; 13.00.09 – теорія навчання (захищено у 2012 р.).

Навчальні курси: «Загальна педагогіка», «Методика виховної роботи».

Коло наукових інтересів: моніторинг якості освіти; менеджмент та маркетинг в освіті; проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту; педагогічна конфліктологія.

       Має понад 30 наукових публікацій.

 ПОТАПЕНКО Олег Борисович

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Освіта: Нижегородський державний університет ім. М. Лобачевського (1991 р.); спеціальність "історія"; кваліфікація "історик, викладач історії та суспільствознавства"; аспірантура Криворізького державного педагогічного інституту (1993-1996 рр.).

Тема кандидатської дисертації: "Ідея виховання моральної особистості у спадщині українських педагогів-мислителів другої половини XVIII ст." (2009 р.); 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.

Навчальні курси: "Історія педагогіки".

Коло наукових інтересів: моральне виховання особистості в історико-педагогічній ретроспективі; філософсько-педагогічна думка і стан шкільної освіти у VI - XVIII ст; історико-педагогічний аналіз формування характерних рис українського вчителя; історико-краєзнавча робота.

Має понад 20 наукових публікацій.    

 

САДОВА Віта Вадимівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 
  

  Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут (1995р.);  спеціальність "педагогіка та методика початкового навчання", кваліфікація "вчитель початкових класів".

Тема кандидатської дисертації: "Формування комунікативної культури вчителів початкових класів у процесі методичної роботи" (2000 р.), 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Навчальні курси: "Історія педагогіки", "Вища освіта і Болонський процес".

Коло наукових інтересів: проблеми формування історико-педагогічної культури майбутніх учителів, порівняльна педагогіка, історико-педагогічні компаративні дослідження, питання дидактики вищої школи, фундаменталізація змісту педагогічних дисциплін, порівняльна педагогіка.

Стажування: курси підвищення кваліфікації на базі ДВНЗ "КНУ" (грудень 2014 р.); тема стажування: "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні".  

 

ЩЕРБИНА Світлана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Освіта: Криворізький  державний педагогічний інститут (1987 р.); спеціальність "біологія з додатковою спеціальністю хімія", кваліфікація "вчитель біології та хімії".

Тема кандидатської дисертації: «Формування активної професійної позиції майбутніх учителів у процесі педагогічної підготовки у вузі» (1997 р.); спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Навчальні курси: «Історія педагогіки», «Методика виховної роботи» та «Педагогічний менеджмент».

Коло наукових інтересів: досліджує проблему формування професіоналізму та активної професійної позиції майбутніх вчителів засобами імітаційно-ігрового навчання; впровадження активних та інтерактивних методів навчання у процесі фахової підготовки майбутніх педагогічних кадрів, а також  вивчає теорію та практику підготовки майбутніх педагогів до гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

Стажування: кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (грудень 2014 року). Тема стажування: "Формування управлінської компетентності керівника як менеджера загальноосвітнього навчального закладу".

Має понад 90 публікацій. 
385
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша