Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Кафедра англійської філології

         доцента — 1 посада;

         старшого викладача — 4 посади;

         викладача — 1 посада;

Кафедра англійської мови з методикою викладання

         старшого викладача — 3 посади;

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

         старшого викладача — 1 посада;

Кафедра російської філології та зарубіжної літератури

         старшого викладача — 1 посада;

Кафедра зоології та методики навчання біології

         старшого викладача — 1 посада;

Кафедра хімії та методики її навчання

         старшого викладача — 1 посада;

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

         старшого викладача — 2 посади;

         викладача — 1 посада;

Кафедра української мови

     професора — 2 посади;

     доцента — 4,5  посади;

Кафедра української та світової літератур

         доцента — 0,7 посади;

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

         старшого викладача — 2 посади;

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

         старшого викладача — 3 посади;

Кафедра історії України та правознавства

         старшого викладача — 1 посада;

         асистента — 1 посада;

Кафедра всесвітньої історії

         старшого викладача — 1 посада;

Кафедра соціології та економіки

     професора — 1 посада;

Кафедра дошкільної освіти

         старшого викладача — 3 посади;

Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти

     професора — 1 посада;

         доцента — 2 посади;

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

                   старшого викладача — 1 посада;

Кафедра образотворчого мистецтва

         старшого викладача — 1 посада;

 

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

          доцента — 1 посада;

          старшого викладача — 1 посада;

 

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

         викладача — 1 посада;

Кафедра математики та методики її навчання

старшого викладача — 2 посади;

Кафедра інформатики та прикладної математики

                   професора — 1 посада;

                   доцента — 1 посада;

                   старшого викладача — 1 посада.

Вимоги до претендентів на посади професора: науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді професора або доцента не менше 5 років; для осіб, які не мають вченого звання професора, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора наук) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН. 

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання доцента за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді доцента або старшого викладача не менше як 3 роки; для осіб, які не мають вченого звання доцента, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН. 

Вимоги до претендентів на посади старшого викладача: як правило, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді старшого викладача або асистента не менше як 3 роки; при відсутності наукового ступеня і вченого звання – стаж практичної роботи за відповідною спеціальністю (дисципліною) не менше 10 років.

Вимоги до претендентів на посади асистента, викладача: вища освіта ступеня магістра або вища освіта, що прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра за відповідною або спорідненою спеціальністю; як правило, закінчена аспірантура за відповідною або спорідненою спеціальністю.

Заяви і документи для участі в конкурсі подаються до загального відділу Університету протягом 30 днів від дня публікації оголошення (з 28 листопада по 27грудня 2017 року включно) за адресою: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, тел.(050) 961-66-70.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

 Особами, які не є працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографія;

– копії документів про: вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, підвищення кваліфікації за останні 5 років, – засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– копія паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), засвідчена особисто;

– копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення. У разі, якщо претендент на момент подачі заяви не працює, він пред’являє оригінал трудової книжки для засвідчення копії при подачі заяви;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– згода на обробку персональних даних.

 

Працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– список наукових праць та винаходів за останні 5 років. Список має бути засвідчений претендентом;

– копія документа про підвищення кваліфікації за останні 5 років, засвідчена керівником підрозділу, у якому працює претендент.

 

Зразок заяви для працівників КДПУ.

Зразок заяви для непрацівників КДПУ.

Згода на збір та обробку персональних даних.

3235

Список кандидатур претендентів, допущених до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад по КДПУ

1992

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Завідувачів кафедр:

– соціальної педагогіки і соціальної роботи;

– німецької мови і літератури з методикою викладання.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь, та/або вчене (почесне)звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

1778

Список кандидатур претендентів, допущених до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад по КДПУ

1589

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Декана факультету географії, туризму та історії.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь, та/або вчене (почесне)звання відповідно до профілю факультету; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

Директора бібліотеки.

Вимоги до претендентів: спеціальна бібліотечна або інша вища освіта відповідно до профілю Університету; стаж бібліотечної роботи не менше 5 років.

Завідувача кафедри початкової освіти.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь, та/або вчене (почесне)звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

1330

Список претендентів, допущених до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад по КДПУ

1258
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31