Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Декана факультету географії, туризму та історії.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь, та/або вчене (почесне)звання відповідно до профілю факультету; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

Директора бібліотеки.

Вимоги до претендентів: спеціальна бібліотечна або інша вища освіта відповідно до профілю Університету; стаж бібліотечної роботи не менше 5 років.

Завідувача кафедри початкової освіти.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь, та/або вчене (почесне)звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

 

Кафедра англійської філології

– старшого викладача – 2 посади.

Кафедра англійської мови з методикою викладання

– доцента – 1 посада;

– старшого викладача – 1 посада.

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання

– доцента –  1 посада.

Кафедра російської філології та зарубіжної літератури

– старшого викладача –  1 посада.

Кафедра зоології та методики навчання біології

– асистента – 1 посада.

Кафедра хімії та методики її навчання

– доцента – 1 посада;

– асистента – 1 посада.

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

– доцента – 1 посада;

– викладача – 2 посади.

Кафедра історії України та правознавства

– доцента – 1 посада.

Кафедра всесвітньої історії

– доцента – 1 посада.

Кафедра педагогіки

– доцента – 1 посада.

Кафедра української мови

– доцента – 2 посади.

Кафедра української та світової літератур

– професора – 3 посади.

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

– старшого викладача – 1 посада;

– асистента — 2 посади.

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

– доцента – 1 посада;

– старшого викладача – 1 посада;

– асистента – 1 посада;

Кафедра соціології та економіки

– доцента – 2 посади;

– старшого викладача – 1 посада.

Кафедра дошкільної освіти

– старшого викладача – 1 посада.

Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти

– доцента – 2 посади.

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

– доцента – 1 посада;

– асистента – 1 посада.

Кафедра початкової освіти

– доцента – 2 посади.

Кафедра практичної психології

– доцента – 1 посада.

Кафедра загальної та вікової психології

– доцента – 1 посада;

– асистента – 1 посада.

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

– старшого викладача – 2 посади.

Кафедра образотворчого мистецтва

– доцента – 1 посада;

– старшого викладача – 6 посад;

– викладача – 1 посада.

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

– доцента – 1 посада.

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

– доцента – 1 посада;

– викладача – 1 посада.

Кафедра математики та методики її навчання

– доцента – 1 посада;

– асистента – 1 посада.

Кафедра інформатики та прикладної математики

– доцента – 1 посада;

– старшого викладача – 1 посада.

 

Вимоги до претендентів на посади професора: науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді професора або доцента не менше 5 років; для осіб, які не мають вченого звання професора, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора наук) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН. 

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання доцента за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді доцента або старшого викладача не менше як 3 роки; для осіб, які не мають вченого звання доцента, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН. 

Вимоги до претендентів на посади старшого викладача: як правило, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді старшого викладача або асистента не менше як 3 роки; при відсутності наукового ступеня і вченого звання – стаж практичної роботи за відповідною спеціальністю (дисципліною) не менше 10 років.

Вимоги до претендентів на посади асистента, викладача: вища освіта ступеня магістра або вища освіта, що прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра за відповідною або спорідненою спеціальністю; як правило, закінчена аспірантура за відповідною або спорідненою спеціальністю.

Заяви і документи для участі в конкурсі подаються до загального відділу Університету протягом 30 днів від дня публікації оголошення за адресою: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, тел.(0564) 71-68-66.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

Особами, які не є працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографія;

– копії документів про: вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, підвищення кваліфікації за останні 5 років, – засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– копія паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), засвідчена особисто;

– копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення. У разі, якщо претендент на момент подачі заяви не працює, він пред’являє оригінал трудової книжки для засвідчення копії при подачі заяви;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– згода на обробку персональних даних.

Працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– список наукових праць та винаходів за останні 5 років. Список має бути засвідчений претендентом;

– копія документа про підвищення кваліфікації за останні 5 років, засвідчена керівником підрозділу, у якому працює претендент.

Зразок заяви для працівників КДПУ

Зразок заяви для не працівників КДПУ

Згода на збір та обробку персональних даних

 

1330
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша