Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Для студентів спеціальності “Початкове навчання” денного та заочного відділення

 на 2016-2017 н.р.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук,

доцент Шимко І.М.

 

 1. Формування комунікативних вмінь молодших школярів в навчально-виховному процесі.
 2. Формування самоконтролю молодшого школяра сучасної початкової школи.
 3. Використання наочності у початковій ланці.
 4. Соціалізація молодшого школяра у сучасній початковій школі.
 5. Навчальне середовище як ресурсний центр розвитку особистості учня.
 6. Педагогічне керівництво сімейним вихованням молодших школярів.
 7. Виховання основ національної свідомості молодших школярів у навчальній діяльності.
 8. Формування навичок самостійної роботи у молодшого школяра в навчально-виховному процесі.
 9. Інноваційні технології та методика навчання у початковій школі.
 10. Соціальне становлення особистості молодшого школяра у навчальній діяльності.
 11. Організація самостійної роботи як засіб підвищення ефективності засвоєння знань та умінь в початковій школі.
 12. Дидактична гра як засіб розумового розвитку молодшого школяра.
 13. Вплив сімейних стосунків на формування позитивних моральних якостей особистості молодшого школяра.
 14. Розвиваюче навчання молодшого школяра у навчальній діяльності.
 15. Формування самооцінки у молодших школярів як умова їх навчальної активності.
 16. Самостійна робота учнів молодших класів та її роль у підвищенні результативності навчання.
 17. Основні напрямки удосконалення сучасного уроку як основної форми організації навчального процесу.
 18. Соціально-педагогічна діяльність у початковій школі.
 19. Індивідуальний підхід в навчальному процесі до учнів, які потребують допомоги.
 20. Культура спілкування вчителя та її вплив на соціалізацію учня як особистості.
 21. Взаємодія вчителя і батьків як головний чинник успішної навчальної діяльності та виховання учня у сучасній школі.
 22. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи.
 23. Проблемна ситуація і гра як фактори розвитку творчого мислення молодших школярів.
 24. Мотивація навичок самостійної роботи в навчальній діяльності молодших школярів.
 25. Вплив відносин “батьки-дитина” на навчальний процес молодшого школяра.
 26. Адаптація молодшого школяра в навчальній діяльності.
 27. Обдарована дитина в початковій школі.
 28. Роль пізнавальної активності молодших школярів у соціалізації особистості.
 29. Соціалізація особистості молодшого школяра засобом дидактичної гри.

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук,

доцент Онищенко І.В.

 

 1. Формування мотивації учіння молодших школярів засобами ігрових технологій.
 2. Формування самостійності молодших школярів засобами проблемного навчання.
 3. Формування пізнавальної активності молодших школярів засобом творчих вправ.
 4. Розвиток креативних здібностей молодших школярів засобом інтегрованих уроків.
 5. Розвиток уваги молодших школярів засобом дидактичної гри.
 6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобом творчих ігор.
 7. Розвиток креативності молодших школярів засобом творчих вправ.
 8. Формування пізнавальної активності молодших школярів засобом інтерактивних технологій
 9. Формування естетичної культури молодших школярів засобом творів малих фольклорних жанрів.
 10. Інтегровані уроки як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів.
 11. Інтерактивні технології як засіб формування мотивації учіння молодших школярів.
 12. Розвиток пам’яті молодших школярів засобом ігрових технологій.
 13. Розвиток логічного мислення молодших школярів засобом ігрових технологій.
 14. Формування мотивації учіння молодших школярів засобом творчих ігор.
 15. Розвиток творчої уяви молодших школярів засобом творчих завдань.
 16. Розвиток образного мислення молодших школярів засобом творчих завдань.
 17. Розвиток логічного мислення молодших школярів засобами проблемного навчання.
 18. Розвиток уваги молодших школярів засобом ігрових технологій.
 19. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобом творчих завдань.
 20. Розвиток естетичних здібностей молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи.

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Науковий керівник:

старший викладач

Зичков А.К.

 1. Виховання інтелектуальних якостей дитини в сім’ї.
 2. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості.
 3. Дидактична гра як засіб інтелектуального розвитку учнів початкових класів.
 4. Інтелектуальний розвиток молодших школярів засобами народної педагогіки.
 5. Інформаційно-комп’ютерні технології навчального процесу як засіб формування пізнавального інтересу учнів початкової школи.
 6. Колективна творча справа як засіб організації суспільно корисної життєдіяльності учнів молодшого шкільного віку.
 7. Морально-етичне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки у навчально-виховному процесі.
 8. Особистісно-орієнтований підхід як засіб формування творчих здібностей в учнів початкової школи.
 9. Особливості індивідуальної роботи з учнями початкової школи з девіантною поведінкою.
 10.  Особливості педагогічного спілкування вчителів початкової школи з вихованцями.
 11.  Педагогічні основи роботи класовода з неблагополучними сім’ями.
 12.  Попередження відхилень у дітей з девіантною поведінкою засобами включення в систему колективних взаємовідносин.
 13.  Проблема розвитку і формування життєвих ідеалів учнів молодшого шкільного віку.
 14.  Психолого-педагогічні умови формування особистості учнів початкових класів.
 15.  Роль позашкільної виховної роботи в формуванні особистості молодшого школяра.
 16.  Самооцінка як засіб підвищення успішності навчання учнів початкової школи.
 17.  Сучасні засоби виховання молодших школярів у дитячих оздоровчих закладах.
 18.  Українські народні традиції та обрядовість у системі національного виховання сучасної початкової школи.
 19.  Формування духовно-етичних цінностей молодших школярів засобами телебачення.
 20.  Формування знань про здоровий спосіб життя у дітей молодшого шкільного віку засобами сімейного виховання.
 21.  Формування в учнів молодшого шкільного віку навичок спілкування в системі соціальних взаємостосунків.

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Науковий керівник:

aсистент Лук'янова К.А.

 1. Розвиток творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва.
 2. Ігрові технології як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів.
 3. Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку.
 4. Вплив рольових ігор на засвоєння молодшими школярами соціальних норм поведінки.
 5. Вплив сімейного виховання на розвиток особистості молодшого школяра.
 6. Психолого-педагогічна готовність дітей шестирічного віку до навчання в школі.
 7. Роль казки у процесі соціалізації молодших школярів.
 8. Формування соціальної компетентності молодшого школяра засобом рольової гри.
 9. Дидактичні можливості народної педагогіки у розвитку особистості молодшого школяра.
 10.  Педагогічні умови розвитку соціального інтелекту молодшого школяра.
 11.  Вплив соціального інтелекту на статусне положення молодшого школяра в класному колективі.
 12.  Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності молодшого школяра.
 13.  Казка як засіб розвитку емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку.
 14.  Народні традиції як засіб естетичного виховання молодших школярів.
 15.  Моральне виховання молодших школярів засобами усної народної творчості.
 16.  Диференційований підхід у трудовому вихованні хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку у сім’ї.
 17.  Формування комунікативних здібностей молодших школярів засобами ігрових технологій.
 18.  Казка як засіб морального виховання молодших школярів.
 19.  Розвиток творчого мислення молодшого школяра засобами проблемного навчання.
 20.  Формування позитивної мотивації учіння молодших школярів засобом інтерактивних технологій.
345
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30