Кафедра української мови
Факультет Української філології

МІШЕНІНА Тетяна Михайлівна,

доктор педагогічних наук, професор

Mishenina

Народилася 12 липня 1976 року в м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області. У 1998 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література».

На кафедрі української мови цього ж інституту (нині – Криворізький державний педагогічний університет) працює з 2002 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові» (науковий керівник: доц. М. В. Вербовий). У 2013 р. захистила докторську дисертацію «Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей» (науковий консультант: д. пед. н., проф. С. О. Караман).

Викладає дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Латинська мова», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Практикум з української мови», «Основи лінгвокультурології».

Автор близько 100 наукових публікацій з україністики, теорії і методики, лінгводидактики вищої професійної освіти.

Співавтор Короткого тлумачного словника термінів ділового мовлення (2008); Матеріалів для практичних занять із курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2009); навчально-методичного посібника «Латинська мова» (2012).

Автор навчально-методичного посібника з курсу «Культура мовлення» (2010), рекомендованого Міністерством освіти і науки України; монографії «Теорія і практика формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей» (2013).

На факультеті української філології виконує обов’язки відповідальної за науково-дослідницьку роботу студентів.

Член редакційної колегії фахових видань («Педагогіка вищої та середньої школи»; «Гендерна парадигма освітнього процесу»); відповідальний редактор збірника наукових праць студентів «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи»; керівник міського літературно-художнього альманаху дитячої творчості.

Співучасник регіональної програми «Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні», дипломант 2014 року.

Під керівництвом Мішеніної Т. М. захищено кандидатську дисертацію (Турсиду Н. Ю.).

344
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша