Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

    Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальність Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: Математика, Біологія, Хімія, Географія, Фізика, Інформатика, Трудове навчання та технології).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються Університетом з точністю до 0,01. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 для всіх конкурсних пропозицій Університету;

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальність Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: Математика, Біологія, Хімія, Географія, Фізика, Інформатика, Трудове навчання та технології) та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до Університету, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.


 

1279

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО  КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2017 р.  

Додаток 1 до Правил прийому: "Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання"

Додаток 2 до Правил прийому: "Перелік наказів МОН України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення "

Додаток 3 до Правил прийому: "Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200"

Додаток 4 до Правил прийому: "Перелік природничо-математичних спеціальностей"

Додаток 5 до Правил прийому: "Порядок подання та розгляду заяв в електроній формі на участь у конкурсному відборі до ВНЗ України"

Додаток 6 до Правил прийому: "Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)"

Додаток 7 до Правил прийому: "Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня "бакалавр""

Додаток 8 до Правил прийому: "Перелік конкурсних предметів для прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства"

Додаток 9 до Правил прийому: "Правила прийому до аспірантури"


 

38
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30