Вступ до Криворізького педагогічного університету для здобуття ступеня «магістр»


diplom01

НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА АБО СПЕЦІАЛІСТА

Для здобуття ступеня магістр Криворізький державний педагогічний університет запрошує на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра або  освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

   
2exam01

ТІЛЬКИ ДВА ІСПИТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю здійснюється за результатами фахових вступних випробувань: іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування.

   
sert03

СЕРТИФІКАТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ЯК ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

   
проста змина проф 01

ВСТУП ЗА СПОРІДНЕНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста спорідненої спеціальності. Фінансування навчання таких осіб здійснюється тільки за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Перехресний вступ (вступ на основі раніше здобутого ступеня бакалавр або ОКР спеціаліст за неспорідненою спеціальністю або спорідненою спеціалізацією) на навчання для здобуття ступеня магістра не здійснюється.

   
calcul03

ПРОСТИЙ РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*ІМ + К2*ФВ + К3*ДБ ,

де ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови, ФВ – оцінка з фахового випробування, ДБ – середній бал документа про попередній рівень освіти (додатка до диплома бакалавра). Середній бал додатка до диплома бакалавра та бали результатів фахових випробувань обчислюються за 5-бальною шкалою з округленням до сотих бала.

   
скор термин навч 07

СЕРЕДНІЙ БАЛ ВРАХОВУЄ ВСІ ОЦІНКИ

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, диференційованих заліків, практик, оцінки за атестацію здобувачів вищої освіти. Коефіцієнти К1 та К2 дорівнюють відповідно 0,1 та 0,2, К3 дорівнює 0,7.  

 

 


СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ПРЕДМЕТНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ МАГІСТРАТУРИ

 

ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ МАГІСТРАТУРИ

 

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ТА ВАЖЛИВІ ДАТИ

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

             

Виникли питання? — Зв’яжіться з нами!

 

1908

Спеціальності та предметні спеціалізації спеціальності
014 Середня освіта
для здобуття ступеня магістр

ЗАВАНТАЖИТИ

1912

Ліцензовані обсяги прийому на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістр

Шифр і назва спеціальності

Всього осіб

Денна

Заочна

011 Освітні, педагогічні науки

25

25

012 Дошкільна освіта

50

50

013 Початкова освіта

75

50

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

75

50

014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

60

30

014.02 Середня освіта (Мова і література німецька)

30

-

014.02 Середня освіта (Мова і література російська)

25

25

014.03 Середня освіта (Історія)

50

25

014.04 Середня освіта (Математика)

50

-

014.05 Середня освіта (Біологія)

50

25

014.06 Середня освіта (Хімія)

50

-

014.07 Середня освіта (Географія)

50

25

014.08 Середня освіта (Фізика)

30

-

014.09 Середня освіта (Інформатика)

25

-

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

50

25

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

50

25

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

25

25

053 Психологія

30

30

1911

Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від

виробництва

(заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

05 липня 2017 року

05 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

24 липня 2017 року

о 18.00 годині

24 липня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

25 липня – 05 серпня 2017року

25 липня – 05 серпня 2017року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

07 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

07 серпня 2017 року

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками

о 17 годині 10 серпня 2017 року

о 17 годині 10 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2017 року;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення

відповідної спеціальності –

не пізніше 15 вересня 2017 року

за державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2017 року;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного

замовлення відповідної спеціальності –

не пізніше 15 вересня 2017року

1910

ПІД ЧАС ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ НА НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ «МАГІСТР» ПОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

  • Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом бакалавра або спеціаліста), і копія додатку до нього;

  • Паспорт громадянина України та ксерокопія (1, 2, 11 стор.);

  • Ідентифікаційний код та ксерокопія;

  • 4 кольорові фотокартки (3х4 см);

  • Свідоцтво про одруження (якщо в паспорті та документі про освіту різні прізвища);

  • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

  • Документи про пільги (2 екземпляри).

На вимогу вступника Приймальна комісія всі копії документів засвідчує безкоштовно, але за наявності оригіналів.

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ БЕЗ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОРИГІНАЛІВ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ!

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.


 

1909
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31