Вступ до Криворізького педагогічного університету для здобуття ступеня «магістр»


увага

НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА АБО СПЕЦІАЛІСТА

Для здобуття ступеня магістр Криворізький державний педагогічний університет запрошує на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра або  освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

   
занотувати

ТІЛЬКИ ДВА ІСПИТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю здійснюється за результатами фахових вступних випробувань: іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування.

   
до відома 2

СЕРТИФІКАТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ЯК ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

   
проста змина проф 01

ВСТУП ЗА СПОРІДНЕНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста спорідненої спеціальності. Фінансування навчання таких осіб здійснюється тільки за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Перехресний вступ (вступ на основі раніше здобутого ступеня бакалавр або ОКР спеціаліст за неспорідненою спеціальністю або спорідненою спеціалізацією) на навчання для здобуття ступеня магістра не здійснюється.

   
проста змина проф 05

ПРОСТИЙ РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*ІМ + К2*ФВ + К3*ДБ ,

де ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови, ФВ – оцінка з фахового випробування, ДБ – середній бал документа про попередній рівень освіти (додатка до диплома бакалавра). Середній бал додатка до диплома бакалавра та бали результатів фахових випробувань обчислюються за 5-бальною шкалою з округленням до сотих бала.

   
скор термин навч 07

СЕРЕДНІЙ БАЛ ВРАХОВУЄ ВСІ ОЦІНКИ

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, диференційованих заліків, практик, оцінки за атестацію здобувачів вищої освіти. Коефіцієнти К1 та К2 дорівнюють відповідно 0,1 та 0,2, К3 дорівнює 0,7.  

 

 


СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ПРЕДМЕТНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ МАГІСТРАТУРИ

 

ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ МАГІСТРАТУРИ

 

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ТА ВАЖЛИВІ ДАТИ

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

             

Виникли питання? — Зв’яжіться з нами!

 

1908
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша