Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

1. Поняття конструкційного матеріалу. Класифікації конструкційних матеріалів.
2. Вплив температури на властивості матеріалу.
3. Вплив напруженого стану та масштабного фактора на властивості матеріалу.
4. Вплив зовнішнього середовища та хімічного складу на властивості матеріалу.
5. Типи зв'язків у кристалах.
6. Кристалічна будова металів. Просторова кристалічна решітка. Елементарна кристалічна комірка. Параметри комірки.

7. Анізотропія властивостей металів. Поліморфізм.
8. Дефекти кристалічної решітки. Класифікація. Поверхневі та лінійні дефекти кристалів, їх вплив на властивості кристалів.
9. Кристалізація металів. Термодинамічні умови кристалізації.
10. Кристалізація металів. Структура злитка. Мимовільне і несамодовільне зародження кристалів. Модифікації.
11. Характеристика сплаву як системи. Фаза. Компоненти. Правило фаз Гіббса. Кристалізація сплаву.
12. Поліморфні перетворення в металах і сплавах. Термодинамічні умови поліморфного перетворення. Принцип структурної й розмірної відповідності.
13. Механічні властивості металів і сплавів. Визначення твердості.
14. Механічні властивості металів і сплавів. Випробування на розтяг. Динамічні випробування
15. Пластична деформація. Структурні зміни при холодній пластичній деформації. Зміцнення.
16. Методи випробування матеріалу. Методи Брінелля і Роквелла.
17. Методи випробування матеріалу. Метод Віккерса.
18. Методи визначення твердості матеріалу, метод Мооса.
19. Механічні властивості металів і сплавів. Втомні властивості.
20. Сплави, компоненти, системи, фази. Типи фаз, що утворюються в розчинах.
21. Будова сплавів. Тверді розчини.
22. Будова сплавів. Проміжні фази.
23. Будова сплавів. Механічні сполуки.
24. Будова сплавів. Хімічні сполуки.
25. Діаграма стану системи, в якій компоненти необмежено розчинні у твердому стані. Правило відрізків.
26. Діаграма стану системи, в якій компоненти обмежено розчинні в твердому стані і утворюють евтектику.
27. Фази і структурні складові у системі Fe-Fe3C /
28. Зв'язок між типом діаграм стану та властивостями сплавів.
29. Діаграма ізотермічного перетворення переохолодженого аустеніту.
30. Термомеханічна обробка матеріалу.
31. Термічна обробка матеріалів. Класифікація видів термічної обробки.
32. Термічна обробка чавуну.
33. Хіміко-термічна обробка. Нітроцементація. Ціанування.
34. Класифікація способів термічної обробки.
35. Структурні зміни при нагріванні холоднодеформованого металу. Діаграми рекристалізації.
36. Структурні зміни при нагріванні холоднодеформованого металу. Повернення.
37. Структурні зміни при нагріванні холоднодеформованого металу. Збірна і вторинна рекристалізація.
38. Відпустка загартованої сталі. Низька, середня і висока відпустка.
39. Способи відпалу сталей. Дифузійний відпал.
40. Відпал рекристалізації. Відпал для зняття напруг.
41. Загартування. Загартування без поліморфного перетворення. Поняття про критичної швидкості загартування
42. Проміжне (бейнітне) перетворення.
43. Відпал другого роду. Перетворення, що відбуваються при нагріванні стали.
44. Загартування та прокалювання сталі.
45. Перетворення, що відбуваються при охолодженні сталі.
46. Структурні зміни при нагріванні холоднодеформованого металу. Зміна властивостей при нагріванні наклепаного металу.
47. Композиційні матеріали.
48. Залізовуглецеві сплави, їх характеристика.
49. Кольорові метали і сплави, їх характеристика.
50. Алюміній та його сплави.
51. Мідь та сплави на її основі.
52. Титан, магній та їх сплави.
53. Порошкові матеріали, їх властивості та способи виробництва.
54. Неметалеві конструкційні матеріали. Полімери.
55. Неметалеві конструкційні матеріали. Гума та вироби з неї.
56. Неметалеві конструкційні матеріали. Клеї.
57. Неметалеві конструкційні матеріали. Лакофарби.
58. Неметалеві конструкційні матеріали. Деревина.
59. Неметалеві конструкційні матеріали. Неорганічне скло.
60. Виробництво матеріалів та продукції з порошків.


 

1415
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша