Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

1​ Електротехніка та її розвиток в Україні. Перспективи развитку електрифікації та електроенергетики в державі.

2​ З'єднання зіркою в колі трифазного струму.

3​ Регулювання швидкості обертів двигуна змінного струму.

4​ Найпростіші засоби генерування синусоїдальної ЕРС.

5​ Значення електротехнічної підготовки для викладачів загальнотехнічних дисциплін у школі.

6​ Вимірювання струмів.

7​ Будова ротора машин змінного струму.

8​ Енергетичні співвідношення в колах змінного струму.

9​ Вимірювання напруги.

10​ Будова статора машин змінного сруму.

11​ Методика розрахунку нерозгалужених кіл постійного струму.

12​ Трифазний генератор. Будова та принцип дії.

13​ Вимірювання опорів.

14​ Розширення меж вимірювань електровимірювальних приладів.

15​ Шкільний розподільчий щит. Будова та призначення.

16​ Роль електрифікації та автоматизації виробництва в створенні матеріально-технічної бази держави.

17​ Будова та принцип дії генератора змінного струму.

18​ Другий закон Кірхгофа.

19​ Трифазні кола та їх використання.

20​ Асинхронні двигуни змінного струму.

21​ Електрорушійна сила. Фізична сутність.

22​ Різниця потенціалів, напруги, падіння напруги.

23​ Класифікація електровимірювальних приладів. Умовні позначення на шкалах.

24​ Класифікація та основні частини машин змінного струму.

25​ З'єднання трикутником в колі трифазного струму.

26​ Реверсування двигунів змінного струму.

27​ Активний опір в колі змінного струму.

28​ Трикутник напруг в трифазній системі.

29​ Включення трифазного двигуна в однофазне коло.

30​ Індуктивність в колі синусоїдального струму.

31​ Вимірювання активної и реактивної потужності в трифазній мережі.

32​ Будова та принцип дії генератора постійного струму.

33​ Послідовне з'єднання індуктивності, ємності і активного опору в колі синусоїдального струму.

34​ Вимірювання енергії в трифазних мережах.

35​ Будова та принцип дії двигуна постійного струму.

36​ Паралельне з'єднання індуктивності та ємності в колі синусоїдального струму.

37​ Коефіцієнт потужності кола.

38​ Реакція якоря електричних машин.

39​ Миттєва та середня потужність в колі змінного струму.

40​ Холостий хід однофазного трансформатора. Векторна діаграма.

41​ Електричне реле. Будова та принцип дії.

42​ Активна та реактивна потужність в колі синусоїдального струму.

43​ Трифазний трансформатор. Будова та принцип дії. Групи з'єднань.

44​ Елементи систем автоматики.

45​ Вимірювання потужностей.

46​ Будова та принцип дії двигунів змінного струму.

47​ Методи розрахунку розгалужених кіл постійного струму. Перший закон Кірхгофа.

48​ Трикутник потужностей. Коефіцієнт потужності.

49​ Розрахунок розгалуженого кола змінного струму методом провідностей. Векторна діаграма.

50​ Електрозабезпечення підприємств. Теплоелектроцентралі.

51​ Основні вузли електровимірювальних приладів. Цифрові прилади.

52​ Схеми з'єднань фаз обмоток трифазного трансформатора.

53​ Трикутник струмів в трифазній системі.

54​ Класифікація та основні частини машин постійного струму.

55​ Ємність в колі синусоїдального струму.

56​ Будова електричних ліній електропередач.

57​ Різниця потенціалів, напруга, падіння напруги.

58​ Будова і принцип дії електровимірювальних приладів магнитоелектричної системи.

59​ Розширення меж вимірювань електровимірювальних приладів.

60​ Електричні джерела світла.

61​ Період, частота, довжина хвилі однофазного змінного струму та одиниці їх вимірювання.

62​  Енергетичні системи.

63​ Миттєва та середня потужність в колі змінного струму.

64​ Будова та принцип дії приладів електромагнитної системи.

65​ Розподільчі пристрої низької напруги.

66​ Другий закон Кірхгофа.

67​ Умовні позначення на шкалах вимірювальних приладів електромагнитної системи.

68​ Коефіцієнт потужності.

69​ Розрахунок ліній електропередач.

70​ Намагнічування та перемагнічування феромагнітних матеріалів (петля гістерезису).

71​ Послідовне з'єднання акумуляторних батарей.

72​ Розподільчі підстанції.

73​ Електричний опір, провідність та їх одиниці вимірювання. Залежність опору від матеріалу, геометричних розмірів провідника та його температури.

74​ Генератори постійного струму з незалежним збуджувачем.

75​ Розміщення світильників.

76​ Коротке замикання. Запобіжники та тепловий захист.

77​ К.К.Д. двигуна постійного струму.

78​ Електропостачання. Електричні підстанції.

79​ Відображення основних параметрів кола змінного струму за допомогою векторів.

80​ Автотрансформатор. Будова та принцип дії.

81​ Коефіцієнт потужності (cos ) змінного струму та його практичне значення.

82​ Дія електричного струму на організм людини. Будова та призначення заземлення.

1432
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша