Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

7

Рік захисту кандидатської дисертації: 2014 р.

Тема кандидатської дисертації: "Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп'ютерного моделювання"

Педагогічний стаж: 25 років.

Публікації за останні 3 роки:

1. Соловйов В. М. Теоретико-методологічні засади конструктивістського підходу до побудови освітнього процесу : монографія / В. М. Соловйов, О. І. Теплицький, І. О. Теплицький. / Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : Кол. авторів / ред. проф. О. А. Коновал.

2. Теплицький О. І. Об'єктно-орієнтовані імітаційні моделі: конструювання «Життя» / Теплицький О. І., Теплицький І. О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. - К. : НПУ імені М.П. Драгоманова.

3. Теплицький О. І. Рівні та показники сформованості компетентності з комп'ютерного моделювання учителів природничо-математичних дисциплін // Новітні комп'ютерні технології. Кривий Ріг : Видавничій центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. - Том XIV. - 150 с. : іл. 

2236
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша