Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Федоряка Л.Д. Творчі інтенції і життєве кредо єлизаветинського сатирика Т. Неша крізь призму нового історизму / Л.Д. Федоряка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 8. – К.:Інститут літератури ім Т.Г. Шевченка НАН України, 2004. ‑ С. 134-139. (0,46 др.ар.).
 2. Федоряка Л.Д. Алегорична історія “Про запеклий двобій” Томаса Неша у соціокультурному контексті англійського Ренесансу / Л.Д. Федоряка // Мова і культура. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип.8., Том 6, ч.друга . Серія “Філологія”. – С. 41-47. (0,48 др. ар.).
 3. Федоряка Л.Д. Естетичні погляди Томаса Неша у контексті пізньоренесансних дискусій навколо театру (на прикладі памфлету “Пірс Безгрошовий”) / Л.Д. Федоряка // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. ‑ № 1. ‑ С. 202-207. (0,47 др.ар.).
 4. Федоряка Л.Д. Специфіка сатиричних інтенцій у поемі Т. Неша “Вибір коханок” / Л.Д. Федоряка // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. ‑ № 28. ‑ С. 320-325. (0,47 др.ар.).
 5. Федоряка Л.Д. Трансформація жанрової моделі джесту у романі Т. Неша “Нещасливий мандрівник” / Л.Д. Федоряка // Держава і регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя: Вид-во “ГУ ЗІГМУ”, 2007. ‑ №2. – С. 18-25. (0,51 др.ар).
 6. Федоряка Л.Д. Специфіка створення сатиричного ефекту у етико-психологічному пафлеті Т. Неша “Нічні жахи” / Л.Д. Федоряка // Англістика і американістика. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2007. ‑ №3. – C. 80-86. (0,47 др.ар.)
 7. Федоряка Л.Д. Єлизаветинський літератор Томас Неш: біля витоків сатиричного кредо / Л.Д. Федоряка // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2008. ‑ № 1. ‑ С. 185-190. (0,49 др. ар.)
 8. Федоряка Л.Д. Особливості художньої структури та проблематики памфлету Томаса Неша “Пірс Безгрошовий, Його послання До Диявола” / Л.Д. Федоряка // Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики. Тези доповідей. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. – Вип. I. – С. 109-111. (0,45 др. ар.).
 9. Федоряка Л.Д. Прийоми реалізації сатири у п’єсі Т. Неша “Останнє бажання й заповіт Саммера”  / Л.Д. Федоряка // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 81. – С. 215-221.
 10. Федоряка Л.Д. Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії / Л.Д. Федоряка // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н.М. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – Вип. 14-15. – С. 50-62.
 11. Федоряка Л.Д. Твори Марпрелатівської суперечки у форматі становлення єлизаветинської релігійно-політичної сатири / Л.Д. Федоряка // Англістика та американістика: зб. наук. праць. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – Вип. 7 – С. 359-365.
 12. Федоряка Л.Д. Розвиток віршованої сатиричної традиції  наприкінці ХVI ст. в Англії (на прикладі творів Дж. Голла і Дж. Марстона) / Л.Д. Федоряка  // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – № 1. – С. 46-51.
 13. Федоряка Л.Д. Памфлет “Пірс Безгрошовий” – найяскравіший зразок сатиричної прози Т. Неша /  Л.Д. Федоряка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.  Серія “Філологія”. – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2013. –  № 1048. - Вип. 67. – С.222-228.
 14.  Федоряка Л.Д. Жанрова палітра і тематичний діапазон творчості єлизаветинського літератора Т.Неша /  Л.Д. Федоряка// Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – Вип..14 / [редкол.: Ж.В. Колоїз (відп. ред), П.І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг ФОП Маринченко С. В., 2016. – С. 299-309.

                                                                            

794
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31