Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Гапоненко Л.П. Герундій в українському перекладі роману Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі» / Л.П.Гапоненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. № 20. Том 2. – Одеса, 2016. – С. 115-118.
 2.  Гапоненко Л.П. Навчання іншомовному професійно спрямованому спілкуванню через активізацію комунікативної позиції студента / Л.П.Гапоненко // Вища освіта України – Дод. 2 до № 3, том V (30). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ, 2012. – С. 93 –99.
 3. Гапоненко Л.П. Переклад і нормативні аспекти перекладу / Л.П.Гапоненко// Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: збірник наукових праць. – Вип. 13 / За заг. ред. Ж.В.Колоїз. – Кривий Ріг, 2015. – С.51-56.
 4. English for Historians: навчальний посібник для аудиторної і самостійної роботи студентів 1 курсу історичного факультету педагогічного інституту. –Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ КНУ, 2012. – 136с.
 5. Гапоненко Л.П. Методичні рекомендації для студентів природничого факультету для самостійноЇ роботи з читання текстів за фахом. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ КНУ, 2012. – 56 с.
 6.  Гапоненко Л.П. Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів 3 курсу. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ КНУ, 2016. – 60 с.
 7. Теоретичні і практичні питання перекладу герундія українською мовою // III Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності 19-20 жовтня. – Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Харків – Київ – Житомир – Баку – Ніш – Зелена Гура, 2016 р.
 8. X mezinárodní vědecko – praktická konference „Vědecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2014”.- Praha, 2014.
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних освітніх процесів: Foreign Language as a Means of Prospective Specialists’. - Кривий Ріг, 2013.
 10. VIII mezinárodní vědecko-praktická konference «Vznik moderní vědecké 2012». - Praha, 2012.
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ, 2011.
816
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша