Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
  1. Дмитрук Л.А. Англійська мова. Навчальний посібник – практику для аудиторної та самостійної роботи студентів / Лілія Анатоліївна Дмитрук. – Кривий Ріг : КДПУ, 2017. – 200 с.).
  2. Місце англійської мови у комунікативному просторі / Л. А. Дмитрук // Сьомий міжнародний науковий форум. Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал. Тези доповідей у 2-х ч. / За ред. проф. В. О. Самохіної. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – 160 с. – С. 55-57).
  3. Dmytruk L.A. Technology of situational training in the preparation of future teachers of a foreign language // Academic notes. – Edition №149.– Series: Pedagogical Sciense. – Kropyvnytskyi, 2016. – 179 с. – С. 30-36 .
  4. New approaches to designing model of philological students' independent work in the university / L.A. Bondar // Pedagogical Journal : [Scientific peer-reviewed journal on the problems and prospects of education in Russia and abroad]. / edited by Doctor of Pedagogics V.A. Domanskii. – Noginsk : «Analitika rodis», 2013. – № 3-4. – 90 p. – P. 31-41.
  5. Інноваційні методи викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах / Л.А. Бондар // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Зб. наук. праць. – Вип. 31 / за заг. ред. академіка А.П.Н. України Євтуха М.Б., укладач – О.В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. – 308 с. – С. 12–15.
  6. Методична розробка практичних завдань з англійської мови для самостійної роботи студентів-філологів / Л. А. Бондар // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : Науковий журнал : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти», 25 – 26 жовтня 2012 р. – Суми, 2012. – № 7 (25). – С. 314-320.Тестування як один із активних методів контролю самостійної роботи студентів в умовах вищого навчального закладу / Л. А. Бондар // Сборник научных трудов SWorld. – Одесса : Куприенко, 2013. – Випуск 2, Том 14. – 94 с. – С. 8-15.
  7. Бондар Л. А. Теоретико-методологічні засади інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів : [монографія] / Бондар Л. А. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 336 с.
818
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша