Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
  1. Дорохіна І. В. Структура індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності та її варіації, детерміновані профілем професійної підготовки студента [Електронний ресурс] / І. В. Дорохіна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. І. О. Грязнов. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/e-journals/V nadps/2012_1/12ugmpks.pdf.
  2.  Дорохіна І. В. Створення інтегративного дидактичного простору як дидактична умова формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ / І. В. Дорохіна // Психологічні науки : проблеми і здобутки. – Додаток 2 до №2. – Т. VIII(33), 2012. / Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського простору». – С. 97-104.
  3. Дорохіна І. В. Дидактичні ідеї вітчизняних та зарубіжних педагогів про формування стилю пізнавальної діяльності індивіда. / І. В. Дорохіна// Гуманізація навчально-виховного процесу. – Спецвипуск 8. – Слов’янськ, 2012. – С. 158-164.
  4. Дорохіна І. В . Науково-педагогічний досвід у формуванні індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності майбутніх вчителів. Тези. / І. В. Дорохіна. // Сталий розвиток промисловості і суспільства: мат. міжнарод. наук.-техн. конф. – Кривий Ріг: КНУ, 2014. – 2 с.
  5. Дорохіна І. В. Генеза становлення неологізмів як явища в сучасному мовознавстві / І. В. Дорохіна // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 241. – Т. 253. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: ЧДУ, 2015. – 10 с.
820
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша