Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
  1. Салащенко Г.М. Активізація творчої пізнавальної діяльності учнів засобами дидактичної взаємодії в системі «вчитель-учень» / Г.М. Салащенко // Творча особистість вчителя: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип.7. – С.192-198.
  2. Салащенко Г.М. Підвищення якості навчання засобами навчального діалогу /Г.М. Салащенко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. - № 5. – С. 146 – 153.
  3. Салащенко Г.М. Особливості використання навчального діалогу при вивченні іноземної мови / Г.М. Салащенко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. - № 8 – С. 447 – 455.
  4. Салащенко Г.М. Основні принципи організації навчального діалогу при вивченні гуманітарних дисциплін / Г.М. Салащенко // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Бердянськ: БДПУ, 2005. - № 4. – С.34 – 38.
  5. Салащенко Г.М. Особливості використання навчального діалогу на уроках англійської мови в старших класах / Г.М. Салащенко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – № 14. – С. 299 – 304.
  6. Салащенко Г.М. Ефективність використання діалогічних форм навчання учнів іншомовному спілкуванню / Г.М. Салащенко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. - № 15. – С. 468 – 476.
  7. Салащенко Г.М. Вдосконалення діалогічних умінь та навиків учнів на уроках іноземної мови / Г.М. Салащенко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. - № 17. – С. 358 – 364.
  8. Навчальний діалог як засіб вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції учнів старших класів // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – С. 311 – 316.
  9. Салащенко Г.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу: проблеми та пошуки» Бердянськ, 2005 р.
  10. Салащенко Г.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика» Суми, 2006 р.
907
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша