Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Кадченко Л.П. Самостійна робота як важливий компонент формування професійної компетентності сучасного вчителя // Теорія і практика психолого-педагогічного та фахово-предметного змісту навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному вищому навчальному закладі : ​Зб. наук. праць. – Вип. 1: / Відп. ред.: д.пед.н., професор О.В.Малихін та ін. / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2012. – С.10-17.
 2. Кадченко Л.П. Підвищення якості мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у процесі самостійної роботи // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Відповідальний за випуск – Н.О. Голівер / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ«КНУ», 2013. – С.67-68.
 3.  Кадченко Л.П. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів фізики у процесі самостійної роботи з іноземної мови // ​Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях : матеріали IV ​Всеукраїнської науково-практичної конференції / Л. П. Кадченко. – ​Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 85-87.
 4. L.P. Kadchenko, O.A. Konoval Forming Students-Physicists` Critically Creative Thinking in the Process of Independent Work on Foreign Language // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : Матеріали Міжнародної наукової інтернет конференції / Л. П. Кадченко, О.А. Коновал. – Кам`янець-Подільський: «Аксіома», 2014. – С.168-170.
 5.  L.P.Kadchenko, O.A .Konoval Didactic Means of Forming Students-Physicists` Critical Thinking Style in the Process of Independent Work on Foreign Language // Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Вип.20 / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова,наук.ред.) та ін.] / Л. П. Кадченко, О.А. Коновал. –– Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С.274-277.
 6. Кадченко Л.П., Марчик В.І. Використання рухливих ігор у вивченні англійської мови / Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі : Матеіали ІІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Мукачево, 28 квітня 2015 р.) / Л.П. Кадченко., В. І.Марчик. – Д. : Видавництво «Інновація», 2015. – С.124 -128
 7. Андріанов В.Є.,Кадченко Л.П., Марчик В. І. Міжпредметні зв’язки фізичної культури і англійської мови в початковій школі / Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку: ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 21–23 травня 2015 року): матеріали конференції. / В.Є. Андріанов, Л.П. Кадченко., В. І. Марчик. – Кіровоград: КДПУ ім. Вінниченка, 2015. – С. 210-213.
 8. Кадченко Л.П., Марчик В.І. Предметна інтеграція фізкультури і англійської мови як засіб збагачення змісту сучасного уроку // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць /Л.П.Кадченко, В.І.Марчик. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ». – Вип.45. - 2015. - С.165-168.
 9. Кадченко Л.П. Фізика: навчальний посібник з англійської мови / Л.П. Кадченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 69 с.
 10.  Кадченко Л.П. Короткий англо-український термінологічний фізичний словник / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 70 с.
 11. Кадченко Л.П. Англійська для біологів : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 51 с.
 12. Кадченко Л.П. Англійська для хіміків : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 56 с.
 13. Кадченко Л.П. Англійська для істориків : навчальний посібник з англійської мови / Л. П. Кадченко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – 78 с.
 14. Кадченко Л.П. Англо-український термінологічний словник з інформатики: навчальний посібник з англійської мови / Л.П. Кадченко. – Кривий Ріг: КДПУ, 2017. – 59 с.

 Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів» Кривий Ріг, 2013 р.
 2. IV ​Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях» ​Бердянськ, 2013 р.
 3. Міжнародна наукова інтернет конференція «Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю» Кам`янець-Подільський, 2014 р.
 4. ІІ Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі» Мукачево, 2015 р.
 5. ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку» Кіровоград, 2015 р.

 

 

967
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31