Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Англійська мова академічного спрямування

І курс ( АсД -19), ІІ курс ( АсД-18)

Кадченко Людмила Петрівна

Дистанційне навчання аспірантів здійснюється як через старост навчальних груп, так і напряму за допомогою електронної пошти та спілкування і листування у Вайбері. Систематично проводяться консультації, надсилаються домашні завдання, які потім повертаються на перевірку викладачу; перевіряються складені ними резюме, анотації та реферативні переклади наукових статей за темою дослідження; проводиться підготовка аспірантів до екзамену — коригуються надіслані ними розповіді про свою участь у наукових конференціях, свої публікації, наукових керівників тощо.

ladyukr15@gmail.com

Англійська мова для викладачів

Шуміліна І.П.

Дистанційне навчання на курсах для викладачів університету здійснюється за допомогою електронної пошти та спілкування і листування у Вайбері. Систематично проводяться консультації, надсилаються домашні завдання, Застосування технологій дистанційного навчання: email, Skype conference, moodle.

shumilinairina02@gmail.com

11009

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Практика перекладу (АНП-17)

Бережна М.В.

Створено групу в Telegram «АНП-17»

На платформі MOODLE за розкладом занять розміщуються матеріали до лабораторних занять, самостійної роботи, домашнього завдання, інформація щодо способу і строків виконання завдань (встановлюється дедлайн), оцінки за виконану роботу

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=34

margaret.berezhna@gmail.com

Термінологія першої мови (АНП-17)

Бережна М.В.

Створено групу в Telegram «АНП-17»

На платформі MOODLE за розкладом занять розміщуються матеріали до лекцій, завдання для практичних занять, самостійної роботи, домашнього завдання, інформація щодо способу і строків виконання завдань (встановлюється дедлайн), оцінки за виконану роботу

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=36

margaret.berezhna@gmail.com

Порівняльна граматика (АНП-17)

Бережна М.В.

Створено групу в Telegram «АНП-17»

На платформі MOODLE за розкладом занять розміщуються матеріали до лекцій, завдання для практичних занять, самостійної роботи, домашнього завдання, інформація щодо способу і строків виконання завдань (встановлюється дедлайн), оцінки за виконану роботу

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=33

margaret.berezhna@gmail.com

ПКАМ

Практичний курс англійської мови

АНП 17

Шуміліна І.П.

Спілкування в групі відбувається через мобільні додатки Viber та Telegram; індивідуальні консультації, перевірка завдань через електронну пошту. За розкладом занять розміщуються завдання для лабораторних занять, самостійної роботи, домашнього опрацювання, інформація щодо способу і строків виконання завдань. Застосування технологій дистанційного навчання: email, skype conference, Telegram (назва групи: ПКАМ АНП-17)

shumilinairina02@gmail.com

11008

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

ПКАМ

Практичний курс англійської мови

АНП 18 1\1

Зінченко П.С.

Застосування технологій дистанційного навчання: email, skype conference, moodle, Telegram (назва груп: ПКАМ АНП 18/1)

polyazinyk18@gmail.com

Практика перекладу (АНП-18)

Бережна М.В.

Створено групи в Telegram «Group 1» та «АНП-18 Переклад(2 підгрупа)»

На платформі MOODLE за розкладом занять розміщуються матеріали до лабораторних занять, самостійної роботи, домашнього завдання, інформація щодо способу і строків виконання завдань (встановлюється дедлайн), оцінки за виконану роботу

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=37

margaret.berezhna@gmail.com

Література Англії (АНП-18)

Федоряка Л.Д.

Створено групу в соціальній мережі VIBER “Література Англії” . Консультації проводяться також і за допомогою електронної пошти

fedoryaka.lyudmila@gmail.com

ПКАМ

Практичний курс англійської мови

АНП 18 1\2

Шуміліна І.П.

Спілкування в групі відбувається через мобільні додатки Viber та Telegram; індивідуальні консультації, перевірка завдань через електронну пошту. За розкладом занять розміщуються завдання для лабораторних занять, самостійної роботи, домашнього опрацювання, інформація щодо способу і строків виконання завдань. Застосування технологій дистанційного навчання: email, Skype conference, Telegram (назва групи: ПКАМ АНП 18(2))

shumilinairina02@gmail.com

Лінгвокраїнознавство (АНП 18)

Шуміліна І.П.

Спілкування в групі відбувається через мобільні додатки Viber та Telegram; індивідуальні консультації, перевірка завдань через електронну пошту. За розкладом занять розміщуються завдання для лабораторних занять, самостійної роботи, домашнього опрацювання, інформація щодо способу і строків виконання завдань. Застосування технологій дистанційного навчання: email, Skype conference, Telegram (назва групи: Лінгвокраїнознавство АНП 18) для представлення власних відео презентацій.

shumilinairina02@gmail.com

11007

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

ПКАМ

Практичний курс англійської мови

АНП 19

Зінченко П.С.

Застосування технологій дистанційного навчання: email, skype conference, moodle,Viber (назва груп: ПКАМ АНП 19/1)

polyazinyk18@gmail.com

ПКАМ

(АНП-19-2)

Дирда І.А.

1. Курс «Практичний курс англійської мови (АНП 1 курс)» у системі Moodle (виконання завдань з аудіювання, читання, граматики англійської мови, написання есе) https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=25

2. Відео конференції за допомогою комунікаційного програмного забезпечення Skype.

3. Робота з лексикою по темі, створення власних карток за допомогою сайту quizlet (https://quizlet.com/class/14141967/)

4. Робота з відео матеріалом за темою та виконання завдань до нього (www.eslvideo.com)

5. Додатковий зв’язок зі студентами через електронну пошту та групу у соціальній мережі Viber (назва групи АНП-19-2)

dyrda.irina@gmail.com

Вступ до перекладознавства (АНП-19)

Бережна М.В.

Створено групу в Telegram «Вступ до перекладознавства АНП-19»

На платформі MOODLE за розкладом занять розміщуються матеріали до лекцій, завдання для практичних занять, самостійної роботи, домашнього завдання, інформація щодо способу і строків виконання завдань (встановлюється дедлайн), оцінки за виконану роботу

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=35

margaret.berezhna@gmail.com

11006

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Література Англії (РАФм-15)

Федоряка Л.Д.

Створено групу в соціальній мережі VIBER “Література Англії” . Консультації проводяться також і за допомогою електронної пошти

fedoryaka.lyudmila@gmail.com

Теоретичний курс англійської мови

РАФ-15(м)

Ревенко В.В.

Навчання відбувається за підручником І.К.Харитонова“Theoretical English Grammar”, та за конспектом лекцій, що розміщено у Google Class (https://classroom.google.com/u/1/c/NTczNjI5OTY4MjRa). Листування (виконання письмових завдань, рефератів, тестів, консультування щодо пояснення окремих аспектів теми) відбувається у Viber (створено групу “ПКАМ РАФ-15(м))” та через електронну пошту.

vimaiv@ukr.net

(1) Практичний курс англійської мові

РАФ-15м,

Титаренко А. А.

На платформі Socrative, розміщуються тестові завдання https://b.socrative.com/teacher/#reports; завдання для лабораторних занять https://quizlet.com/483633228/upstream-advanced-module-4-unit-7-p146-147-reading-vocabulary-flash-cards/

виконується контроль самостійної роботи студентів з допомогою Quizlet   https://quizlet.com/498678092/naturally-hot-sb-unit-5-flash-cards/,   перевірка письмових робіт;

відбуваються консультації з допомогою електронної пошти;

планується проведення відеоконференцій з допомогою Skype, Zoom

aavovk27@gmail.com

11005

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

ПКАМ НАФ 15 м

Луценко Людмила Олексіївна

На весь період карантину створено групу у Вайбері, заняття проводяться за розкладом факультету іноземних мов:

середа 9.00-12.00

п’ятниця 12.10-13.30

lyudmylalutsenko@gmail.com

11004

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Теорія та практика перекладу,

АНФм-15

Клименко І.М.

Письмове опрацювання теоретичних аспектів тем з теорії та практики перекладу, з сучасних лінгвістичних теорій, з лексикології англійської мови;

виконання завдань до практичних занять за планом (з теорії та практики перекладу, з сучасних лінгвістичних теорій, з лексикології англійської мови, з практики перекладу) на базі Google Mail;

перевірка завдань, що надсилаються електронною поштою.

imklimen@gmail.com

Сучасні лінгвістичні теорії. Англійська неологія,

АНФм-15

Клименко І.М.

Письмове опрацювання теоретичних аспектів тем з теорії та практики перекладу, з сучасних лінгвістичних теорій, з лексикології англійської мови;

виконання завдань до практичних занять за планом (з теорії та практики перекладу, з сучасних лінгвістичних теорій, з лексикології англійської мови, з практики перекладу) на базі Google Mail;

перевірка завдань, що надсилаються електронною поштою.

imklimen@gmail.com

Порівняльна типологія (АНФм-15)

Бережна М.В.

Спілкування у Viber через старосту

На платформі MOODLE за розкладом занять розміщуються матеріали до лекцій, завдання для практичних занять, самостійної роботи, домашнього завдання, інформація щодо способу і строків виконання завдань (встановлюється дедлайн), оцінки за виконану роботу

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=38

margaret.berezhna@gmail.com

ПКАМ АНФ 15 м

Луценко Людмила Олексіївна

На весь період карантину створено групу у Вайбері, заняття проводяться за розкладом факультету іноземних мов:

п’ятниця  9.00- 12.00

lyudmylalutsenko@gmail.com

11003

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

ПКАМ

(РАФ-16)

Дирда І.А.

1. Курс «Практичний курс англійської мови (РАФ 4 курс)» у системі Moodle (виконання завдань з аудіювання, читання, граматики англійської мови, написання есе) https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=26

2. Відео конференції за допомогою комунікаційного програмного забезпечення Skype.

3. Робота з лексикою по темі, створення власних карток за допомогою сайту quizlet (https://quizlet.com/class/14201493/)

4. Робота з відео матеріалом за темою та виконання завдань до нього (www.eslvideo.com)

5. Додатковий зв’язок зі студентами через електронну пошту та соціальну мережу Viber

dyrda.irina@gmail.com

Стилістика англійської мови

Федоряка Л.Д.

Створено групу у соціальній мережі Viber. “Стилистика РАФ”. Консультації проводяться також за допомогою електронної пошти.

fedoryaka.lyudmila@gmail.com

11002

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Друга мова

НАФ-16

Томіліна А.О.

-    електронний курс на базі MOODLE  https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=184;

-    консультування через електронну пошту;

-    підтримання зв’язку та надання консультацій через соцмережу Viber;

-    виклад матеріалів та посилання на гугл диск;

-    використання платформи Zoom для проведення онлайн занять.

anna.tomilina.anna@gmail.com

11001

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Практика перекладу,

АНФ-16

Клименко І.М.

Письмове опрацювання теоретичних аспектів тем з теорії та практики перекладу, з сучасних лінгвістичних теорій, з лексикології англійської мови;

виконання завдань до практичних занять за планом (з теорії та практики перекладу, з сучасних лінгвістичних теорій, з лексикології англійської мови, з практики перекладу) на базі Google Mail;

перевірка завдань, що надсилаються електронною поштою.

imklimen@gmail.com

Література Англії (АНФ -16 1, АНФ-16-2)

Федоряка Л.Д.

Створено групу в соціальній мережі VIBER “Література Англії” . Консультації проводяться також і за допомогою електронної пошти

fedoryaka.lyudmila@gmail.com

Практичний курс англійської мови (АНФ-16-1/1)

Федоряка Л.Д.

Створено групу в соціальній мережі Viber. “Пкам -16-1-1. Keep calm, Speak English”. Консультації проводяться також за допомогою електронної пошти

fedoryaka.lyudmila@gmail.com

Практичний курс англійської мови

АНФ-16-2/1

Ревенко В.В.

Навчання відбувається за підручником “Upstream Advanced”. Листування (виконання письмових завдань, тестів, консультування щодо пояснення окремих аспектів теми) відбувається у Viber (створено групу “АНФ-16-2-1”) та через електронну пошту.

vimaiv@ukr.net

Теоретична граматика

АНФ-16

Малоіван М.В.

-    електронний курс на базі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=195);

-    консультування через електронну пошту;

-    підтримання зв’язку та надання консультацій через соцмережу Viber;

-    виклад матеріалів та посилання на гугл диск;

-    використання платформи Zoom для проведення онлайн занять.

marina.maloivan@gmail.com

11000
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша