Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

1.Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.

2.Формування соціокультурної компетенції учнів у процесі позакласної роботи з іноземної мови.

3.Проблема учёта родного языка при изучении иностранного.

4.Оволодіння вимовою в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.

5.Оволодіння інтонацією в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.

 6.Оволодіння інтонацією як складової іншомовної фонетичної компетенції учнями 5-6 класів.

7.Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції.

8.Методика навчання граматичного матеріалу на середньому ступені.

9.Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.

10. Способи семантизації іншомовної лексики.

11.Вправи для формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок в учнів на середньому етапі навчання англійської мови.

12.Формування потенціального словника учнів.

13.Характеристика особливостей формування лексичного потенційного словника у старшокласника з використанням інтернет-матеріалів.

14.Формування іншомовної лексичної компетенції учнів основної школи на уроках англійської мови.

15.Особливості формування іншомовної адитивної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

16.Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.

17.Вправи для розвитку в учнів умінь розуміння іншомовних аудіо текстів.

18. Аудіювання. Система вправ при навчанні аудіюванню.

19. Труднощі аудіювання учнів 10 – 11 класів та шляхи їх подолання.

20. Формування діалогічної компетенції учнів у діалогічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

21. Вправи для формування іншомовної компетенції учнів у діалогічному мовленні.

22. Навчання діалогічного мовлення за комунікативним методом.

23. Формування діалогічної компетенції на початковому етапі оволодіння англійської мови.

24.Вправи для формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні.

25.Формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

26.Формування іншомовної компетенції учнів у читанні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

27.Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.

28.Система вправ для формування іншомовної компетенції учнів у читанні.

29.Методи і прийоми навчання читання англійською мовою учнів молодших класів.

30.Методика навчання читання на уроках англійської мови в середній школі.

31.Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.

32.Система вправ для формування іншомовної писемної компетенції учнів на різних етапах навчання.

33.Навчання іншомовного писемного спілкування.

34.Методика навчання іншомовного писемного мовлення.

35.Методика формування іншомовної компетенції у письмі для учнів старшого ступеню навчання.

36.Тестовий контроль рівня сформованості вмінь і навичок читання з іноземної мови.

37.Тестовий контроль іншомовної лексичної\граматичної компетенції учнів.

38.Тестовий контроль на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

39.Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.

40.Особливості розробки тестових завдань для контролю рецептивних навичок та вмінь.

41.Сучасний навчально-методичний комплекс з англійської мови.

42.Структура уроку іноземної мови.

43.Планування уроку іноземної мови в основній\старшій школі.

44.Нетрадиційні форми уроку як один із засобів підвищення ефективності вивчення інтересу до іноземної мови.

45.Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках англійської мови.

46.Мовні ігри для формування мовної компетенції учнів.

47.Ігрові форми роботи на уроці іноземної мови.

48.Методична типологія рольових ігор.

49.Рольова гра як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках іноземної мови.

50.Рольові ігри на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

51.Особливості використання рольових ігор на уроках іноземної мови.

52.Робота з поетичним текстом на уроці іноземної мови.

53.Використання пісенного матеріалу у навчанні іноземної мови.

54.Використання гумору на уроці іноземної мови.

55.Використання творчості, пісень, віршів, гумору на уроці іноземної мови у молодших класах.

56.Зорові опори у формуванні комунікативної компетенції учнів.

57.Засоби зорової наочності як компонент навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

58.Використання опор-символів та римівок на уроках іноземної мови на початковому етапі.

59.Прийоми використання наочності для формування іншомовної компетенції учнів у техніці читання.

60.Використання різних видів наочності в процесі формування іншомовної лексичної компетенції.

61.Фонограма як засіб інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови.

62.Використання відео на уроках іноземної мови.

63.Інтернет на уроках іноземної мови.

64.Дистаційне навчання іноземної мови на базі комп’ютерних комунікацій.

65.Формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою інформаційних технологій.

3640
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша