Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
Виховна робота здійснюється згідно з «Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти» та «Концептуальними принципами гуманітарної освіти в Україні». Виховна робота спрямована на забезпечення необхідних умов для самореалізації студента, виховання правової, мовної та духовної культури особистості студентів; для формування світогляду студентів; для повноцінного розвитку молоді, а також для формування висококваліфікованих фахівців. Відповідно до цього на факультеті окреслено основні напрями виховної роботи, а саме: національно-патріотичне виховання (громадянська позиція), художньо-естетичне, трудове, екологічне та сімейне  виховання, фізична культура та здоровий спосіб життя, соціальний захист найбільш уразливих категорій студентства, діяльність органів студентського самоврядування, екскурсійне обслуговування.
Основною метою виховної роботи на факультеті іноземних мов є виховання особистості студента, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної, валеологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки і професійної діяльності.
Виховна робота на факультеті спрямована на виконання таких завдань:
  • формування у студентів правового світогляду, який включає:
  • активну життєву позицію;
  • прогресивні погляди на права і основні свободи людини;
  • формування соціальної зрілості студентів, набуття досвіду соціального життя, підвищення відповідальності молоді за демократичні перетворення в Україні;
  • утвердження серед студентів гуманістичних принципів, високої моральності, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
  • виховання у студентів патріотичного ставлення до історичного минулого і сучасного України, почуття органічної єдності з історією і культурою українського народу, його мовою, народними традиціями та звичаями;
  • розвиток творчої індивідуальності студентів, розкриття здібностей і формування позитивних схильностей особистості;
  • всебічний розвиток фізичної культури студентів, ствердження здорового способу життя, боротьба з курінням, вживанням алкоголю і наркотиків;
  • підвищення ролі органів студентського самоврядування в удосконаленні навчально-виховного процесу, вихованні духовності і культури студентів, вирішенні їх соціальних проблем.
912
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31