Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

3Дорохіна Ірина Василівна у 1995 році закінчила російсько-англійське відділення філологічного факультету Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю «Російська мова та література, англійська мова».

У 2008 році закінчила аспірантуру при Криворізькому державному педагогічномууніверситеті за спеціальністю «Теорія навчання».

На кафедрі іноземних мов Криворізького державного педагогічного інституту працювала з 1998 по 2012 рік викладачем. З 2013 року працює старшим викладачем на кафедрі англійської філології. На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні роботи.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  зі спеціальності «Теорія навчання» на тему «Дидактичні засади формування індивідуально-особистісного стилю навчання студентів вищих педагогічних навчальних закладів».

Останні роки Дорохіна І. В. викладає практичний курс англійської мови для студентів 1-3 курсів факультету іноземних мов (спеціальність Російсько-англійська філологія), а також іноземну мову для студентів немовних спеціальностей, а саме для студентів фізико-математичного, природничого та історичного факультетів.

Наукові інтереси: педагогіка, лінгвістика, мовознавство.

Дорохіна І. В. багато уваги приділяє організації навчально-виховного процесу на факультеті, роботі зі студентською радою факультету, старостами академічних груп, індивідуальному спілкуванню зі студентами, сприянню активній участі студентів факультету у спортивному та культурному житті університету та міста.

Дорохіна І. В. за багаторічну сумлінну працю відзначена грамотою в 2011 році. Дорохіна Плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних конференціях.

Автор низки публікацій у збірниках наукових праць.

E-mail: irinadorohina17@gmail.com

500
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша