Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

4Гапоненко Лариса Петрівна працює на кафедрі англійської філології з 2012р. З 1998 по 2012 рр. працювала на кафедрі теорії і практики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням КНУ КПІ.

Успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування» у 2003 році. Вчене звання доцента було присвоєне у 2013 році.

На високому науково-методичному рівні проводить практичні та лабораторні заняття. Викладає ділову іноземну мову для магістрів немовних факультетів, практичний курс англійської мови, міжкультурну комунікацію.

Протягом багатьох років очолює роботу проблемної групи студентів: «Іншомовне спілкування в діяльності майбутнього вчителя». Студенти Гапоненко Л.П. беруть активну участь в Олімпіадах та в наукових студентських конференціях.

Гапоненко Л.П. плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь у міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Коло наукових інтересів Гапоненко Л.П. охоплює питання формування готовності студентів до іншомовного спілкування, проблеми перекладу, методика навчання студентів іноземної мови. Гапоненко Л.П. має близько 30 наукових та науково-методичних статей у фахових виданнях, навчальні посібники та методичні рекомендації.

E-mail: gaponenkolarisa01@gmail.com

502
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша