Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

Про здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

в Криворізькому державному педагогічному університеті

Відповідно до чинних нормативних документів: Закону України “Про вищу освіту” (2014 р.), “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 із змінами 2019 р.) та “Положення про підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті":

1. Особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність (основне місце роботи) в Криворізькому державному педагогічному університеті (далі — КДПУ), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

2. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до кафедр на спеціальності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

3. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до кафедр для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти КДПУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ.

4. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою проходять усі форми поточного та підсумкового контролю, що передбачені відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним планом аспірантури з відповідної спеціальності.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ  — З 05 ПО 26 ВЕРЕСНЯ щорічно.

Необхідно подати такі документи:

1. Заява встановленої форми.

2. Рішення кафедри, на якій особа працює, з рекомендацією про прикріплення до кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність (витяг із протоколу засідання кафедри).

3. Рішення кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність, з рекомендацією про прикріплення (витяг із протоколу засідання кафедри).

4. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів КДПУ.

5. Копії дипломів бакалавра, спеціаліста/магістра, та додатків до них.

6. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).

7. 2 фотокартки 3х4 см

Документи подаються завідувачу аспірантури та докторантури

(кабінет завідувача аспірантури та докторантури, головний корпус)

Зарахування  — щорічно до 30 вересня. Початок занять з 01 жовтня.

Зразок заяви

Ректору

Криворізького державного

педагогічного університету

проф. Шрамку Я.В.

_____________________________________

(назва посади і кафедри)

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до кафедри

__________________________________________________________________

(вказується кафедра, на якій ліцензовано відповідну спеціальність)

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

за спеціальністю ____________________________________________________

(вказати код і назву обраної спеціальності)

“____” ________________ 20__ р.                                                                                                                Підпис

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри (на якій працює здобувач)                                                                                         Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Завідувач кафедри (на якій ліцензовано спеціальність)                                                                            Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Даю згоду бути науковим керівником

Передбачуваний науковий керівник                                                                                                            Підпис

“____” ________________ 20__ р.

2352
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша