Анонси і оголошення

 

Завідувач відділу – Гончарова Вікторія Юріївна
Бібліотекар І кат.  Погрібна Інна Олексіївна
Бібліотекар ІІ кат.  Горбань Ірина Вікторівна

 

Відділ забезпечує науково обґрунтоване, оперативне формування та збереження книжкового фонду бібліотеки ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет".

До функцій відділу входять такі основні технологічні процеси:

  • забезпечення системи розташування, збереження та використання книжкового фонду;
  • ведення обліку літератури, що надходить до книжкового фонду (основного, структурних підрозділів, кафедр);
  • здійснює роботу з обліку та переобліку фонду (структурних підрозділів бібліотеки, кафедр);
  • виконує санітарну обробку фонду;
  • бере участь у розподілілітератури у відповідні підсобні фонди;
  • виконує роботу з вилучення з фонду літератури, яка підлягає списанню;
  • здійснює ревізію книжкового фонду з метою усунення помилок у розстановці та виявляє непридатну, непрофільну та пошкоджену літературу;
  • веде контроль за станом збереження книжкового фонду у всіх книгосховищах бібліотеки;
  • веде картотеку книгозабезпеченості, вивчає інформаційні потреби користувачів, складає списки, таблиці, довідки про стан книжкового фонду та ефективність його використання.
31