Онлайн игры для тебя на jozz . Навесное оборудование для тракторов. . Купить акустику https://acousticbuy.com.ua/ в интернет-магазине.
Ректор університету

РОБОТА УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

29 Березня 2020, 08:26

Кабінет Міністрів України, зважаючи на стрімке поширення у світі коронавірусної хвороби COVID-19, яке швидко набуло характеру пандемії, своєю постановою оголосив із 12 березня тритижневий карантин на усій території України. У КДПУ на виконання цього рішення були видані накази по університету від 12 березня 2020 р. № 99 та від 13 березня 2020 р. № 102, які визначили особливості діяльності університету на цей період. 25 березня карантин подовжено до 24 квітня. У нашому університеті це рішення імплементовано наказом від 26 березня 2020 р. № 114 «Про подовження карантину та організацію роботи університету на період карантину». У такій ситуації, яка без перебільшення є унікальною та надзвичайною для всіх нас, у студентів та працівників університету виникають різні запитання щодо особливостей навчання й роботи в умовах, що склалися. У цьому дописі спробую надати відповіді на деякі з найпоширеніших запитань.


  • Яким чином забезпечується функціонування університету на період оголошеного загальноукраїнського карантину?

Спостерігаючи за швидким поширенням коронавірусної інфекції, та тими наслідками, до яких вона призвела в деяких країнах світу та Європи, всі ми розуміємо, наскільки важливо максимально зменшити можливості розповсюдження нового вірусу, що на сьогодні досягається передусім обмеженням соціальних контактів, скороченням часу перебування в місцях скупчення людей, зокрема в громадському транспорті. Задля цього в університеті здійснюються всі необхідні заходи. Повністю припинено відвідування навчальних корпусів студентами та всіма, хто не має безпосереднього відношення до виконання необхідних виробничих функцій. Працівників відділів, кафедр, деканатів, інших структурних підрозділів та служб максимально переведено на режим дистанційного виконання роботи. Викладачам рекомендовано виконувати всю необхідну навчальну, наукову, методичну діяльність в умовах віддаленого доступу.

Проте, це зовсім не означає, що робота в університеті зупинилася. Навпаки, саме зараз, у нових непростих умовах, дуже важливо зберегти повну дієздатність нашого закладу, забезпечити виконання всіх основних завдань, які покладаються на університет суспільством. Хочу підкреслити, що всі основні функції університету виконуються з урахуванням особливостей карантинного періоду. Адміністративно-господарська частина підтримує в належному стані територію, навчальні корпуси та гуртожитки університету. Бухгалтерія та планово-фінансовий відділ забезпечують фінансову діяльність, вчасне нарахування та виплати заробітних плат та стипендій. Відділ кадрів провадить всі необхідні процедури, пов’язані з рухом персоналу. Навчально-методичний відділ координує роботу з організації дистанційного навчання студентів. Бібліотека продовжує працювати для своїх користувачів у режимі онлайн. Відділ гуртожитків забезпечує режим роботи гуртожитків університету з необхідними карантинними обмеженнями, оскільки в гуртожитках проживають студенти, які не мають змоги їх полишити (це, наприклад, іноземні студенти чи студенти, позбавлені батьківського піклування). Все це забезпечується шляхом гнучкого режиму роботи структурних підрозділів, відповідно до актуальної ситуації, яка дуже динамічно змінюється.

І головне — освітній процес в університеті не переривається, а продовжується у формі дистанційного навчання.


  • Чи продовжує університет виконувати своє основне завдання провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями?

Безперечно, освітня діяльність університету продовжується. Перед деканатам й кафедрами поставлено завдання в повному обсязі забезпечити надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти. В умовах інформаційного суспільства маємо змогу залучити всі наявні засоби інформаційно-комунікаційних технологій задля того, щоб забезпечити опанування студентами дисциплін навчального плану, які вони вивчають у цьому семестрі. Технології дистанційного навчання і без того широко використовувались багатьма викладачами університету як допоміжний інструмент, передусім для опрацювання студентами тем самостійної роботи, а також для роботи зі студентами заочної форми навчання. Зараз же необхідно активізувати й максимально розширити застосування засобів дистанційної освіти з тим, щоб студенти отримали необхідні знання з тих тем, які припадають на період оголошення карантину.

Хочу наголосити — якщо на початку карантинного періоду могли бути сподівання, що цей період швидко завершиться й можна буде надолужити навчальний матеріал шляхом ущільнення чи доповнення розкладу аудиторної роботи після карантину, то на сьогодні реальною перспективою стає завершення семестру саме в режимі дистанційного навчання. Навіть більше: відповідно до останнього листа Міністерства освіти і науки щодо завершення 2019-2020 навчального року в закладах вищої освіти не виключається проведення в дистанційному режимі й заліково-екзаменаційної сесії, й атестації здобувачів вищої освіти. А отже, вже зараз нам усім треба подумати, яким чином ми зможемо це організувати в разі потреби.

  • Які особливості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання?

Надзвичайно важливо, щоб дистанційне навчання здійснювалось не формально, а шляхом реальної навчальної роботи як студентів, так і викладачів. Я закликаю колег поставитись до цього завдання з усією відповідальністю. З кожної дисципліни необхідно чітко визначити перелік тем, які студенти мають опанувати до кінця квітня, розробити завдання, надати студентам всю необхідну літературу, забезпечити проведення онлайн-консультацій, як групових, так і індивідуальних, а також, що надзвичайно важливо, — передбачити й поінформувати студентів, яким чином буде здійснюватися контроль та перевірка виконаних завдань. Студенти повинні набирати певні бали та отримувати оцінки за виконані завдання. Нараховані бали потім будуть враховані при виставленні заліку чи екзамену, який – нагадую ще раз, – можливо, доведеться також проводити в дистанційній формі. Я думаю, що організація й забезпечення дистанційного навчання є на сьогодні найважливішим напрямком роботи кафедр університету. Відповідальність за таку організацію покладається на завідувачів кафедр.


Тут можуть використовуватись різноманітні форми «електронної освіти». Передусім ми рекомендуємо максимально використовувати систему управління електронними навчальними курсами на платформі Moodle. На жаль, на минулому тижні при оновленні цієї системи стався збій її роботи, тому зараз необхідно терміново відновити насамперед ті курси, які необхідні для вивчення тем, що припадають на період карантину. Деякі викладачі використовують можливості, які надає веб-сервіс Google Classroom, це також на сьогодні є гарним засобом дистанційного навчання. Цікавим є досвід проведення занять у формі веб-конференцій, наприклад, за допомогою Zoom Video Communications або інших засобів. Мені приємно констатувати, що кафедри університету, з огляду на специфіку підготовки фахівців за різними спеціальностями, активно залучають до дистанційного спілкування зі студентами різноманітні сучасні засоби й технології. Приємно читати про це й позитивні відгуки студентів у соціальних мережах.

Але хочу ще раз наголосити: усі ці форми дистанційної роботи мають реально відбуватись. Абсолютно неприйнятними є ситуації, коли викладач просто обмежується розсилкою студентам навчальних тем, скажімо, електронною поштою, без забезпечення ефективного зворотного зв’язку й контролю за процесом засвоєння студентами необхідних знань. Навчально-методичний відділ обов’язково буде здійснювати вибіркову перевірку забезпечення кафедрами університету дистанційного освітнього процесу. Ми маємо проаналізувати і максимально використати набутий під час карантину досвід задля розширення дистанційних методів освітньої діяльності у подальшому, коли ми повернемося до аудиторного навчання.

  • Чи будуть якісь зміни в графіку освітнього процесу?

На сьогодні ми передбачаємо завершення семестру в терміни, визначені затвердженим графіком. Проте, звісно, мають бути певні зміни, які стосуються, зокрема, проведення різних видів навчальних і виробничих практик. Всі такі зміни будуть вчасно ухвалюватися й доводитися до відома студентів і викладачів. Загалом, хочу зазначити, що ми дуже уважно відслідковуємо ситуацію, яка динамічно змінюється, й оперативно реагуємо на розвиток подій. Колектив університету може бути впевнений: ми з повною відповідальністю приймаємо й надалі будемо приймати всі рішення, які необхідні для нашого спільного блага.

  • Яким чином здійснюється оплата праці працівників університету під час карантину?

Ніяких змін у цьому відношенні не передбачається. Як я вже зазначив, роботу університету, зокрема освітню діяльність, на період карантину не зупинено, викладачі й працівники продовжують виконувати свої основні функції. Викладачі, крім освітніх завдань, вдосконалення навчальних курсів, здійснюють методичну роботу, провадять наукові дослідження, пишуть статті, навчально-методичні посібники тощо. Заробітна плата всім працівникам університету нараховується й буде нараховуватися вчасно й у повному обсязі.

На завершення хотів би висловити впевненість, що спільними зусиллями людство подолає наявні виклики й ми швидко повернемось до усталеного режиму роботи.

Залишити коментар

Ярослав Шрамко
Ректор університету
Ганна Віняр
Директор бібліотеки
Прес-центр
Прес-центр
Єлизавета Кучерган
Викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання
Дмитро Бобилєв
старший викладач кафедри математики та методики її навчання
Валерія Безуглова
студентка факультету ДТО
Едуард Євтушенко
Декан природничого факультету
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31