Кафедра ботаніки та екології
Природничий факультет

15 та 16 червня 2021 р. були проведені комплексні екзамени з біології та методики її навчання у бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія).

Атестацію з основної спеціальності проходили 33 студенти академічних груп БП-17, БХ-17, ЗБ-17 природничого факультету.

У складі екзаменаційної комісії, на чолі з деканом факультету к.б.н., доц. Євтушенком Е.О., працювали викладачі кафедри ботаніки та екології: к.б.н., ст.викл. Маленко Я.В. (заочна та денна форми навчання), к.пед.н., ст.викл. Кобрюшко О.О. (денна форма навчання).

Підсумкова атестація була проведена в форматі офлайн з дотриманням усіх норм безпеки в режимі карантинних обмежень. В процесі підготовки до іспиту студенти прослухали цикл оглядових лекцій, отримали змістовні консультації провідних викладачів випускових кафедр факультету.

Білети комплексного екзамену містили 2 питання теоретичних курсів навчальних дисциплін та 1 питання з методики навчання біології.

Перевірка та якісна оцінка рівня науково-теоретичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти здійснювалась об’єктивно у доброзичливій атмосфері. Усі студенти успішно склали фінальне екзаменаційне випробування з основної спеціальності. Відмінні знання демонстрували студенти Коваленко А.В., Раковенко В.Є., Баженова О.О., Бондаренко А.В., Карабанова О.О.

Викладачі кафедри ботаніки та екології бажають усім студентам успіху в атестації з додаткової спеціальності, ЗНО з англійської мови, натхнення, блискучого втілення задумів і мрій, подальшої особистісної реалізації.

Чекаємо на зустріч у магістратурі рідної Alma mater!3 244

16142
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша