Консоль
  1. Помилки відсутні
Калькулятор середнього балу
Довідка
Про разрахунок середнього балу диплома/атестату
Видана абітурієнту (Прізвище, ім'я та по-батькові абітурієнта)
Середній бал диплому/атестату:
З розрахованим балом погоджуюсь (підпис) (Прізвище ініціали абітурієнта)
Технічний секретар (підпис) (Прізвище ініціали технічного секратаря)