Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Факультет мистецтв

Кандидат педагогічних наук, старший  викладач

Саприкіна фото

У 2007 році закінчила магістратуру художньо-графічного факультету Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти. Викладач образотворчого мистецтва. Вчитель етики, естетики, художньої праці та дизайну реклами.

Із 2010 року працює викладачем кафедри. Викладає дисципліни «Основи конструювання та моделювання одягу», «Народні ремесла в декоруванні костюму», «Методика дизайну одягу», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва». 

Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами студентів, виконує обов’язки куратора студентської групи, відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

Із 2010 по 2013 роки навчалась у аспірантурі ДВНЗ «КНУ» Криворізького педагогічного інституту на кафедрі педагогіки.

У 2016 році захистила дисертацію на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.  Апробацію та впровадження результатів дослідження було здійснено на 9 міжнародних та 6 всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Лілія Вікторівна є автором 23 наукових публікацій, із них 10 статей надруковано у фахових виданнях; 3 – у зарубіжних виданнях; 2 – в інших наукових виданнях; у одній програмі творчої майстерні та двох навчально-методичних рекомендаціях; у 7 тезах науково-практичних конференцій.

Л. В. Саприкіна повсякчас працює над підвищенням власного науково-методичного рівня, має високий рівень загальної культури й моральних цінностей, відповідальна, вимоглива до себе, доброзичлива до навколишніх, тактовна, урівноважена, завжди дотримується педагогічної етики.

 

1424
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша