Кафедра економічної і соціальної географії
та методики викладання
Факультет географії, туризму та історії

п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент

1

2

3

4

5

Магістерські роботи

1

Смірнова Анастасія

Ігорівна

Функціональне зонування міста Кривий Ріг

Доц. к.геол.-мін.н.

Холошин І.В.

Доц., к.пед.н.

Бурман Л.В.

2

Лис Ганна

Олександрівна

Суспільно-географічна характеристика ринку праці та безробіття в Україні

Доц., к.пед.н.

Бондаренко О.В.

Доц., к.пед.н.

Бурман Л.В.

3

Зальотіна Лілія

Олегівна

Комплекс культури України і Франції: порівняльний географічний аналіз

Доц., к.пед.н.

Бурман Л.В.

Доц. к.геол.-мін.н.

Холошин І.В.

4

Давидова Марія

Ігорівна

Місце географії вимушених міграцій в системі зовнішніх економічних зв’язків Близького Сходу

Доц., к.пед.н.

Бурман Л.В.

к.пед.н., доц.

Бондаренко О.В.

1344
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша