Факультет іноземних мов
Мова і література: англійська, німецька, російська.

1.Навчально-методична робота.

            Кафедра російської філології та зарубіжної літератури

           Розробити методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, оновлено тексти лекцій і матеріали практичних занять для курсів підвищення кваліфікації вчителів російської мови та зарубіжної літератури (виконавці: Афоніна Ю. М., Гамалі О.І., Дудніков М.О., Каневська О.Б., Мещерякова Н.П., Мохначова О.В., Білоконенко І.С.).

Розробити тексти контрольних робіт:

Навчальна дисципліна, курс

Виконавці

1.

Нові аспекти сучасної російської літератури (магістри)

Дудніков М. О.

2.

Теорія літератури (спеціалісти)

Козлов Р. А.

3.

Історія зарубіжної літератури

Михальченко Т.В.

4.

Актуальні питання сучасної російської мови

Гамалі О.І.

Розробити  тематику та провести захист курсових робіт з російської мови, історії світової літератури, методики викладання мови та літератури:

Навчальна дисципліна

Виконавець, кількість

1.

Російська мова

Гамалі О.І. – 5

Каневська О.Б. – 12

Афоніна Ю. М. – 10

2.

Історія світової літератури

Дудніков М.О. – 21

Мещерякова Н.П.–11

Мохначова О.В. – 17

Білоконенко І.С. – 10

Михальченко Т.В. – 12

3.

Методика викладання російської мови та літератури

Каневська О.Б. – 10

Гамалі О. І. – 3

Афоніна Ю. М. – 10

4.

Методика викладання світової літератури

Дудніков М.О. - 14

Мещерякова Н.П.– 8

Михальченко Т.В. – 9

Мохначова О.В. – 9

Білоконенко І.С. – 10

Розробити тематику та провести захист кваліфікаційних і магістерських робіт:

Спеціальність, курс, рівень

Виконавець, кількість

1.

НАФ, 5-й, спец.

Дудніков М.О. – 1

2.

РМЛ, 5-й, спец.

Каневська О.Б. – 1

Кафедра англійської філології:

Скласти робочі програми, методичні комплекси

1.

Удосконалити  робочу програму з практичного курсу англійської мови (ІІ курс, ЗАМ)

Гапоненко Л.П.

2.

Удосконалити  робочу програму з аудіювання (АНФ, ЗАМ, ІІ курс)

Шуміліна І.П.

3.

Удосконалити робочу програму  з практичної граматики англійської мови  (І курс,  АНФ)

Кулабухова Л.В.

4.

Скласти  робочу програму з теоретичної граматики англійської мови (АНФ, ЗАМ, ІУ курс)

Клименко І.М.

5.

Переробити робочу програму з загального мовознавства (ЗАМ, Ш курс)

Клименко І.М.

6.

Переробити робочу програму з історії англійської мови (АНФ, ІУ курс)

Клименко І.М.

7.

Переробити робочу програму з лексикології англійської мови (ЗАМ, ІУ курс)

Клименко І.М.

8.

Скласти робочу  програму з ділової англійської мови (ЗАМс)

Томіліна А.О.

9.

Удосконалити робочу програму з літератури країни другої мови  (НАФ-с)

Федоряка Л.Д.

10.

Удосконалитиробочу програму з інтерпретації тексту (ЗАМс)

Федоряка Л.Д.

11.

Удосконалити робочу програму практичного курсу англійської мови, АНФ, ІУ курс

Ревенко В.В.

12.

Удосконалити робочу програму з практичного курсу англійської мови, АНФ, І курс

Дирда І.А.

13.

Удосконалити робочу програму з теоретичної фонетики англійської мови (АНФ, ІІІ курс)

Луценко Л.О.

14.

Удосконалити робочу програму з практичного курсу англійської мови (ІІ курс, АНФ)

Рум’янцева А.В.

Пальчикова О.О.

15.

Переробити  робочу програму з практичного курсу англійської мови  (АНФ-м)

Луценко Л.О.

16.

Переробити    робочу програму з практичної граматики англійської мови,  АНФ, ІІ курс 

Зоренко І.С.

17.

Переробити робочу програму лексикології англійської мови (РАФ, ІУ курс)

Салащенко Г.М.

18.

Удосконалити робочу програму "Іноземна мова професійного спрямування" для студентів I курсу БХ

Кадченко Л.П.

19.

Удосконалено робочу програму з практичного курсу англійської мови (РАФ, І курс)

Дорохіна І.В.

20.

Удосконалено робочу програму зі спецсемінару «Теоретичні аспекти англійської мови»

Клименко І.М.

21.

Удосконалено робочу програму з теорії та практики перекладу (АНФ-с)

Клименко І.М.

22.

Удосконалити робочу програму з академічного письма (АНФ, ІІ курс)

Малоіван М.В.

23.

Удосконалити робочу програму з лінгвокраїнознавства, РАФ, І курс  

Малоіван М.В.

Підготувати навчально-методичні посібники, методичні рекомендації

(Дорохіна І.В, Салащенко Г.М., Гапоненко Л.П.)

Кафедра німецької мови:

Розробити  згідно з новими стандартами, з уточненими навчальними планами робочі програми з таких дисциплін:

1.

«Практичний курс німецької мови» для студентів другого курсу спеціальності НАФ

Лопатич Р.В.,

2.

«Методика викладання німецької мови» для бакалаврів спеціальності НАФ (третього та четвертого курсів)

Карпюк В.А.,

Лопатич Р.В.,

Мельничук І.В.

.

«Література країни основної мови» для студентів четвертого курсу спеціальності НАФ»

Гаманюк В.А.

 

«Практичний курс основної мови» для студентів четвертого курсу спеціальності НАФ

Гаманюк В.А.

.

«Латинська мова» для студентів першого курсу спеціальності НАФ, АНФ денного та заочного відділення (АНФ)

Мєдвєдєва Н.О.

.

«Вступ до мовознавства» для студентів заочного відділення спеціальності АНФ

Мєдвєдєва Н.О.

.

«Міжкультурна комунікація» для магістрів спеціальності НАФ

Гаманюк В.А..

.

«Інтерпретація тексту» для спеціалістів спеціальності НАФ

Гаманюк В.А.

.

С/курс з німецької літератури для студентів п’ятого курсу (магістри) спеціальності НАФ

Гаманюк В.А.

0.

«Аналітичне читання» для студентів четвертого курсу спеціальності НАФ

Яцик О.П.

1.

«Стилістика німецької мови» для студентів четвертого курсу спеціальності НАФ

Гаманюк В.А.

2.

«Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова (французька)» для нефахових спеціальностей (бакалаври)

Коваленко О.О.,

Мєдвєдєва Н.О.

3.

«Друга іноземна мова (німецька)» для спеціальності «Туризм» другий рік навчання

Турський В.О.

4.

«Друга іноземна мова (французька)» для спеціальності «Туризм» перший рік навчання

Мєдвєдєва Н.О.

5.

Практичний курс німецької мови для студентів третього курсу спеціальності НАФ

Карпюк В.А., Мархева О.Е.

6.

«Друга мова (німецька)» для студентів другого курсу спеціальності АНФ

Дрогайцев О.І.

7.

«Практична граматика німецької мови» для студентів другого курсу НАФ

Мельничук І.В.

8.

«Практична граматика німецької мови» для студентів першого курсу НАФ

Дрогайцев О.І.

9.

«Практична фонетика німецької мови» для студентів першого курсу спеціальності НАФ

Літвінова Н.В.,

Устінова В.О.

0.

«Історія німецької мови» для студентів четвертого курсу НАФ

Мельничук Г.М.

1.

«Академічне читання» для студентів першого курсу НАФ

Лопатич Р.В.

2.

«Порівняльна типологія німецької та української мов» для студентів п’ятого курсу спеціальності НАФ

Мельничук Г.М.

3.

«Практична граматика німецької мови німецької мови» для студентів третього курсу спеціальності НАФ

Мельничук Г.М.

4.

«Друга мова» для студентів четвертого курсу спеціальності АНФ

Хорошилова Н.В.

5.

«Теорія та практика перекладу для студентів спеціальності НАФ ОКР «спеціаліст»

Карпюк В.А.

 

«Практика перекладу» для студентів четвертого курсу спеціальності НАФ

Карпюк В.А.

.

«Література країни другої мови» для студентів рівня «спеціаліст»»

Ільїна Т.А.

Оновити й доопрацювати нормативні документи згідно з новими вимогами та у відповідності з новими навчальними планами:

 

«Програма державного екзамену з німецької (другої) мови для студентів АНФ»

Гаманюк В.А.

 

Програма випробування з німецької (другої іноземної) мови для прийому на навчання за освітнім ступенем «магістр».

Гаманюк В.А.

Мельничук Г.М.

 

Програма фахового випробування з німецької мови для прийому на навчання за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова та література німецька) магістр

Гаманюк В.А.

 

«Програма вступного вступного іспиту до аспірантури з іноземної (німецької) мови».

Гаманюк В.А.

.

 

Програма комплексного державного екзамену з німецької мови та зарубіжної літератури з методиками викладання зі спеціальності 6.020303 Філологія. Мова та література (німецька)*

Гаманюк В.А.

Мельничук Г.М.

 

Реєстраційні форми до дипломів ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

Гаманюк В.А.

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література німецька) спеціаліст

Гаманюк В.А.

Мельничук Г.М.

Розробити й оновити екзаменаційні та залікові матеріали з дисциплін:

 

«Соціолінгвістика» (магістри НАФ)

Гаманюк В.А

 

«Методика викладання німецької мови у вищій школі» (магістри НАФ)

Гаманюк В.А.

 

Тестові завдання вступного фахового іспиту з німецької мови для спеціалістів і магістрів (3 варіанти)

Мельничук Г.М.,

Гаманюк В.А.

 

Тестові завдання вступного фахового іспиту з німецької мови та з французької мови для нефахових спеціальностей для магістрів (3 варіанти)

Мєдвєдєва Н.О.

Дрогайцев О.І.

 

Тестові завдання вступного іспиту для бакалаврів з німецької мови (3 варіанти).

Гаманюк В.А.

 

Тестові завдання вступного іспиту для магістрів з німецької мови (3 варіанти) та французької мови (3 варіанти).

Мархева О.Є.

Мєдвєдєва Н.О.

 

Практичний курс німецької мови, 4 курс НАФ.

Гаманюк В.А.,

Лопатич Р. В. 

 

Теорія та практика перекладу, спеціалісти НАФ

Карпюк В.А.

 

Тестові завдання з німецької (другої іноземної) мови для вступників до магістратури

Мархева О.Є.

Карпюк В.А.

 

Пакет екзаменаційних матеріалів для державної атестації студентів 5 курсу АНФ (спеціалісти, магістри)

Карпюк В.А,

Мархева О.Є.

 

Практичний курс німецької мови, 1 курс НАФ

Літвінова Н.В.

 

Друга іноземна мова для туристів (другий рік навчання)

Турський В.О.

 

Друга мова, 2 курс АНФ

Хорошилова Н.В.

 

Практичний курс німецької мови для другого курсу НАФ

Устінова В.О.

 

Практична граматика німецької мови, 1 курс НАФ

Дрогайцев О.І.

 

Вступ до мовознавства, 1 курс спеціальності АНФ, заочне відділення

Мєдвєдєва Н.О.

 

Практична граматика німецької мови, 3 курс  НАФ

Мельничук Г.М.

 

Практичний курс німецької мови, магістри НАФ

Мельничук Г.М.

 

Лексикологія німецької мови, 4 курс спеціальності НАФ

Мельничук Г.М.

 

Теоретична граматика, 4 курс спеціальності НАФ

Мельничук Г.М.

 

Історія німецької мови, 3 курс НАФ

Мельничук Г.М.

 

Порівняльна типологія німецької та української мов, магістри НАФ

Мельничук Г.М.

 

Інтерпретація тексту, спеціалісти спеціальності НАФ

Гаманюк В.А.

 

Міжкультурна комунікація спеціальності НАФ (спеціалісти, магістри)

Гаманюк В.А.

 

Стилістика німецької мови, 4 курс спеціальності НАФ

Гаманюк В.А.

 

Література країни основної мови, 4 курс спеціальності НАФ

Гаманюк В.А.

 

Іноземна мова для студентів немовних факультетів (спеціальності БП, БХ, ХІ, МІ, ФІ)

Коваленко О.О.

 

Підсумкові тести з аналітичного читання для студентів четвертого курсу спеціальності НАФ

Яцик О.П.

Розробити й оновити  лекційні курси з дисциплін:

 

Стилістика німецької мови, 4 курс НАФ

Гаманюк В.А.

 

Соціолінгвістика, магістри НАФ

Гаманюк В.А.

 

Методика викладання німецької мови у вищій школі, магістри НАФ

Гаманюк В.А.

 

Теорія та практика перекладу, спеціалісти НАФ

Карпюк В.А.

 

Література основної мови, 4 курс НАФ

Гаманюк В.А.

 

Інтерпретація тексту, спеціалісти НАФ

Гаманюк В.А.

 

Міжкультурна комунікація, спеціалісти, магістри НАФ

Гаманюк В.А.

 

Порівняльна типологія німецької та української мов, спеціалісти, магістри НАФ

Мельничук Г.М.

 

Лексикологія німецької мови, 4 курс НАФ

Мельничук Г.М.

 

Теоретична граматика німецької мови, 4 курс НАФ

Мельничук Г.М.

 

Історія німецької мови 4 курс НАФ

Мельничук Г.М.

 

Методика викладання німецької мови, 3, 4 курси НАФ

Карпюк В.А.,

Лопатич Р.В.

 

Теоретична фонетика німецької мови, 3 курс НАФ

Устінова В.О.

 

Загальне мовознавство, 3 курс НАФ

Мєдвєдєва Н. О.

 

Вступ до мовознавства, 1 курс АФ з/в

Мєдвєдєва Н.О.

 

Конспекти оглядових лекцій з другої мови для Державної атестації АНФ

Мархева О.Є.

Розробити навчально-методичні комплекси, пакети модульних, семестрових, комплексних контрольних робіт з курсів:

 

Друга мова, 5 курс АНФ (державна атестація)

Мархева О.Є.,

Карпюк В.А.

 

Практичний курс німецької мови, 4 курс НАФ

(модульні контрольні роботи (Menschen in der Gesellshaft, Wir leben in einer Welt, Sprache und Kommunikation), семестрові контрольні роботи, пакет матеріалів для самостійної роботи)

Гаманюк В.А.,

Лопатич Р. В.

 

Методичні матеріали для семінарських занять з курсу «Загальне мовознавство»

Мєдвєдєва Н.О.

 

Методичні матеріали для самостійної роботи з французької мови для немовних факультетів та з другої (французької) мови спеціальності «Туризм»

Мєдвєдєва Н.О.

 

Комплект методичного забезпечення курсу ПКНМ для студентів третього курсу НАФ за підручником «DU3»

Мархева О.Є., Карпюк В.А.

 

Методичне забезпечення з дисциплін «Порівняльна типологія німецької та української мов», «Лексикологія», «Теоретична граматика» та «Історія німецької мови» навчального плану НАФ (магістри, бакалаври)

Мельничук Г.М.

 

Модульні контрольні роботи з ПКНМ до модулів: «Людина і музика», «Вчитель та суспільство», «Наука», «Нові ЗМІ»

Мельничук Г.М.,

Лопатич Р.В.

 

Плани семінарських занять та методичне забезпечення з дисциплін «Інтерпретація тексту», «Міжкультурна комунікація», «Соціолінгвістика», «Методика викладання німецької мови у внз», «Стилістика німецької мови», для спеціальності НАФ «бакалавр, спеціаліст, магістр»)

Гаманюк В.А.

 

Семестрові і модульні контрольні роботи з дисциплін «Інтерпретація тексту», «Міжкультурна комунікація», «Соціолінгвістика», «Методика викладання німецької мови у внз», «Стилістика німецької мови», «Література країни основної мови» для спеціальності НАФ ступеня «бакалавр», ОКР «спеціаліст» ступеня магістр»

Гаманюк В.А.

 

Завдання для проведення модульного і підсумкового контролю з французької мови спеціальності «Туризм» (перший рік навчання)

Мєдвєдєва Н.О.

 

Завдання для самостійної роботи студентів першого курсу немовних факультетів з французької мови з/в

Мєдвєдєва Н.О.

 

Завдання для модульного контролю з латинської мови НАФ, АНФ

Ільїна Т.А.

 

Тематичні та модульні контрольні роботи з ПКНМ для студентів третього курсу НАФ

Карпюк В.А..

 

Навчально-методичний комплекс з другої мови для магістрів АНФ

Карпюк В.А.

 

Тексти із завданнями для домашнього читання для самостійного опрацювання для студентів другого курсу АНФ (друга мова, 1 рік навчання)

Чорна О.В.

 

Матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності «Туризм» з другої (німецької мови) першого і другого доку навчання

Турський В.О.

 

Методичні матеріали для самостійної роботи до курсу «Теоретична фонетика» для студентів третього курсу НАФ

Устінова В.А..

 

Наочні матеріали (схеми, діаграми, малюнки, таблиці) з курсу практичної і теоретичної фонетики (візуалізація теоретичного матеріалу)

Устінова В.А..

 

Завдання для проведення модульного контролю для спеціальностей УМР (3 вар), ПП (3 вар)

Коваленко О.О.

 

Матеріали для самостійної роботи з ПКНМ для студентів четвертого курсу спеціальності НАФ

Гаманюк В.А.

Підготувати до друку навчальні та методичні посібники:

 

Методичний посібник з домашнього читання для студентів четвертого  курсу НАФ

3 д.а.

Гаманюк В.А., Лопатич Р.В.

 

Методичний посібник з домашнього читання для студентів п’ятого курсу НАФ

2 д.а.

Лопатич Р.В.,

Мельничук Г.М.

 

Навчально-методичний посібник з практичної граматики німецької мови для студентів першого курсу спеціальності НАФ (морфологія)

2 д.а.

Мельничук І.В.

 

Методичний посібник «Тексти, вправи і тестові завдання з французької мови для студентів спеціальності «Туризм» (перший рік навчання)

2 д.а.

Мєдвєдєва Н.О.

 

Навчальний посібник «Теорія та практика перекладу» для студентів ОКР «спеціаліст»

4 д.а.

Карпюк В.А.

 

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Практика перекладу» для студентів ступеня «бакалавр»

1.5 д.а.

Карпюк В.А.

 

Навчальний посібник з практичного курсу німецької мови для третього курсу НАФ для забезпечення самостійної роботи

 (2 частина)

 2 д.а.

Мархева О.Є.

 

1 частина методичного посібника з домашнього читання для 3-го курсу НАФ

2 д.а.

Мархева О.Є.

 

Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів другого курсу НАФ

2 д.а.

Чорна О.В.

 

Навчальний посібник (фонетичні вправи) з практичної фонетики німецької мови для аудиторних занять

2 д.а.

Устінова В.О.

 

НМК для українських студентів-германістів 4 курсу (підручник, книга для викладача) під грифом МОН України

11 д.а.

Мельничук Г.М. (у співавторстві)

Розробити тематику:

 

 курсових робіт

- з німецької філологіїї

- з методики викладання німецької мови  і літератури

Мельничук Г.М., Ільїна Т.А., Карпюк В.А., Лопатич Р.В., Мархєва О.Є., Мєдвєдєва Н.О.

Ільїна Т.А., Коваленко О.О., Карпюк В.А., Лопатич Р.В., Мархєва О.Є., Мєдвєдєва Н.О.

 

магістерських та кваліфікаційних робіт

-з філології

- з німецької літератури

д.п.н., проф. Гаманюк В.А., к.ф.н., доцент Мельничук Г.М., к.п.н., доцент Карпюк В.А.,

к.ф.н., ст.викладач Мєдвєдєва Н.О., к.п.н., доцент Ільїна Т.А.,

Кафедра англійської мови з методикою викладання:

  1. Підготувати за новими вимогами та затвердити робочі програми з дисциплін:
 

Навчальна дисципліна, курс

Виконавці

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 012 Дошкільна освіта

Пахомова О.В.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Живіцька І.А.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)

Малигін О.Г.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (Автосправа)

Семенова О.О.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальностей 013 Початкова освіта, 053 Психологія, 231 Соціальна робота

Коваленко Г.С.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 014.07 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (Конструювання та моделювання одягу)

Семенова О.О.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Григорович Ю.М.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Стародуб Т.Ф.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 022 Дизайн

Стародуб Т.Ф.

 

«Іноземна мова (англійська)» для бакалаврів спеціальності 024 Хореографія

Григорович Ю.М.

 

«Лінгвокраїнознавство» для бакалаврів спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська), додаткової спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Гладка О.В.

 

«Література Англії та основи перекладу» для магістрів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Живіцька І.А.

Цегельська М.В.

2. Організаційно-методична робота.

Кафедра англійської філології:

Продовжити роботу науково-методичного семінару “Актуальні проблеми англійської філології та методики викладання іноземних мов” (керівник – Клименко І.М.):

п/п

Викладач

Тема доповіді

1.

Луценко Л.О.

Методи контролю знань у сучасному вузі

2.

Клименко І.М.

Аспекти дослідження в галузі когнітивної лінгвістики

3.

Салащенко Г.М.

Діалогічне мовлення в процесі навчання англійської мови

4.

Ревенко В.В.

Інтерактивні технології навчання на сучасному етапі

5.

Зоренко І.С.

Вдосконалення навичок іншомовного спілкування студентів старших курсів на заняттях з розмовної практики англійської мови

      Провести відкриті заняття викладачами кафедри:

 п\п

Викладач

Група, предмет, тема

1.

Дорохіна І.В.

РАФ, І курс, домашнє читання,

Stories by O’Henry

2.

Шуміліна І.П.

АНФ, І курс, практична граматика англійської мови, 

The use of tenses in the Passive Voice

3.

Малоіван М.В.

АНФ, І курс, академічне письмо,

A composition describing people

4.

Пальчикова О.О.

АНФ, ІІ курс, практичний курс англійської мови,

You are what you eat

5.

Кадченко Л.П.

 БХ, І курс, іноземна мова,

Читання текстів за фахом

Кафедра англійської мови з методикою викладання:

Протягом навчального року на кафедрі працює науково-методичний семінар з актуальних проблем англійської філології та методики викладання англійської мови.

п\п

Назва теми

Термін

Доповідачі

1

Особливості навчання навичкам говоріння студентів молодших курсів

жовтень

Панасюк Ю.В.

2

Creative Ways of Developing Lexical and Communicative Competence

листопад

Семенова О.О.

3

Teaching International Exams

грудень

Салата І.А.

4

Формування персуазивної компетенції при навчанні іноземній мові

лютий

Коваленко Г.С.

Відповідно до плану провести відкриті заняття:

п\п

Викладач

Група

Термін

Предмет

1

Коваленко Г.С.

ПНА 5 курс

жовтень

Англійська література

2

Малигін О.Г.

УАФ 2 курс

листопад

ПКАМ

3

Мацепура Л.Л.

УАФ 2 курс

березень

ПКАМ

4

Соловйова Н.Д.

ПНП 1 курс

грудень

Іноземна мова

5

Стародуб Т.Ф.

ПНА 3 курс

жовтень

ПКАМ

6

Цегельська М.В.

АНФ 5 курс

жовтень

ПКАМ

            3. Науково-дослідницька робота:

Участь у міжнародних, всеукраїнських наукових семінарах та конференціях

Назва конференції

Тези

П.І.Б. викладача

1

Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців» (1-2 березня 2017 р., м. Кривий Ріг)

Salata I. Some Pros and Cons of Exploiting Authentic Materials in the English Foreign Language Teaching // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-2 березня 2017 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 165-167.

Салата І. А.

Gladka O. Developing Upper-Intermediate Students’ Lexical Competence / O. Gladka // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-2 березня 2017 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 67-69.

Гладка О. В.

Honchar O. Techniques to Enhance Students’ Oral Discourse/ O. Honchar // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-2 березня 2017 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 69-71.

Гончар О. М.

Kovalenko H. Foreign Languages as Means of Professional Mobility of Prospective Specialists / H. Kovalenko // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-2 березня 2017 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 63-65.

Коваленко Г. С.

Копилова О. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у різних видах мовленнєвої діяльності студентів на заняттях з англійської мови / О. М. Копилова // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-2 березня 2017 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 97-98.

Копилова О. М.

Malygin O. The Choice of Material and Content of Lessons with Respect to Teaching English to Geography Students / О. Malygin // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-2 березня 2017 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 135-137.

Малигін О. Г.

Panasiuk Yu. Linguistic Landscape in a Multilingual Society / Yu. Panasiuk // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-2 березня 2017 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 158-161

Панасюк Ю. В.

Semenova O. How to Teach English Effectively / O. Semenova // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-2 березня 2017 р.: тези доповідей. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 169-171.

Семенова О. О.

2

ХІ Міжнародна науово-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання» (23-24 березня 2017 р., м. Кропивницький)»

Навчання техніки написання дескриптивного есе засобами візуалізації на заняттях з іноземної мови / О. Гладка // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 630-634.

Гладка О. В.

Гарлицька Т. С. Виявлення гендерного чинника в не літературній лексиці (на матеріалі українських, російських та англійських художніх текстів) // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 70-84.

Гарлицька Т. С.

3

Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні наукові читання» (27-28 січня 2017 р., м. Київ)

 

Гарлицька Т. С.

4

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» (17-18 лютого 2017 р., м. Запоріжжя)

 

Гарлицька Т. С.

5

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук» (м. Запоріжжія, 23-24 грудня 2016 р.).

Panasiuk Yu. The Problem of Translability / Untranslability as a Key Question of Modern Linguistics Development / Yulia Panasiuk // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук» (м. Запоріжжія, 23-24 грудня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 110-112.

Панасюк Ю. В.

Поляренко В. С. Етнічна ментальність: нерозривний зв'язок мови, менталітету народу та його культури / В. С. Поляренко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук» (м. Запоріжжія, 23-24 грудня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 93-98.

Поляренко В. С.

6

The 12th International Symposiun “Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives” (January 26, 2017, Vienna)

Panasiuk Yu. The Problem of Translability and Untranslability in Modern Linguistics / Yulia Panasiuk // The 12th International Symposiun “Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives” (January 26, 2017). – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – P. 69-72.

Панасюк Ю. В.

7

Міжнародна науково-практична конференція (7-8 квітня 2017 р., м. Львів)

Панасюк Ю. В. Методи когнітивної лінгвістики у викладання англійської мови / Ю. В. Панасюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 7-8 квітня 2017 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 165-166.

Панасюк Ю. В.

8

Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті», (16-17 грудня 2016 р., м. Херсон)

Poliarenko V. S. The Main Aspects of Interconnection between Mentality and Language / В. С. Поляренко // Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 16-17 грудня 2016 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 67-71.

Поляренко В. С.

9

Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (23-24 грудня 2016 р., м. Одеса)

Поляренко В. С. Мовна картина світу як «проміжний світ» / В. С. Поляренко // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 23-24 грудня 2016 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С. 100-103.

Поляренко В. С.

10

Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (9-10 грудня 2016 р.,

м. Львів)

Поляренко В. С. Етнічна ментальність: нерозривний зв'язок мови, менталітету народу та його культури / В. С. Поляренко // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 9-10 грудня 2016 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С. 49-58.

Поляренко В. С.

11

The international academic congress «European Research Area: Status, Problems and Prospects», (01-02 September 2016, Riga).

Poliarenko V. The main aspects of interconnection between mentality and language as part of national culture: ethnic mentality / Valeriia Poliarenko // The international academic congress [«European Research Area: Status, Problems and Prospects»], (Riga, 01-02 September 2016.). – Riga, LSA, 2016. – Pp. 111 – 113.

Поляренко В. С.

12

CIS International Symposium on Language, Linguistics, History, Literature and Education (USA, 2017)

Poliarenko V. S. Ethnic Mentality as a Part of the Concept of General Mentality / V. Poliarenko // Book of Proceedings and Abstracts of the CIS International Symposium on Language, Linguistics, History, Literature and Education: Science and Innovation Center Publishing House, USA, 2017. – P. 85-89.

Поляренко В. С.

13

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rzeczywiste problemy filologii: doświadczenie naukowców i pedagogów w Polsce i na Ukrainie», (Lublin, Polska, 28–29  kwietnia, 2017).

Поляренко В. С. Етнічна ментальність: нерозривний зв'язок мови, менталітету народу та його культури / В. С. Поляренко // International research and practice conference “Contemporary issuses in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. – Pp. 187-191.

Поляренко В. С.

14

Міжнародна наукова та професійна конференція «Проблеми гуманітарних та соціальних наук»] (Будапешт, Угорщина, 20 грудня 2016 р.)

Живіцька І. Засоби вираження політичної коректності в професійній сфері англійської мови / І. Живіцька // Наука і освіта: Новий вимір [матеріали Міжнародної наукової та професійної конференції «Проблеми гуманітарних та соціальних наук»] (Будапешт, Угорщина, 20 грудня 2016 р.). – Том IV № 27. – Випуск 107. – Серія: Філологія, 2016. – С. 89-92.

Живіцька І. А.

15

The Fourth International Conference of Siena College / ADU “Integrated and Interdisciplinary Approaches: Beyond the Borders of ELT Methodology (Dnipro July 23-25, 2016)

Introducing Geography in the English Classroom. – The Fourth International Conference of Siena College / ADU “Integrated and Interdisciplinary Approaches: Beyond the Borders of ELT Methodology. – Dnipro July 23-25, 2016. – P. 34-35.

Цегельська М. В.

16

Міжнародна наукова конференція УАКЛІП «Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика» (Черкаси, 8-10 жовтня, 2016)

Когнітивні стратегії у викладанні англійської мови. – Міжнародна наукова конференція УАКЛІП «Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика». – Черкаси, 8-10 жовтня, 2016. – С. 126-127.

Цегельська М. В.

17

The ELTRIA Conference: ELT Research iin Action: Bridging the Gap between Research and Classroom Practice – Teacher Development Department of the EIM (Escola d’Idiomes Moderns, School of Modern Languages) of the University de Barcelona – Apr. 21-22, 2017.

Scaffolding Vocabulary and Speaking Development with Concept and Speaking Maps. – The ELTRIA Conference: ELT Research iin Action: Bridging the Gap between Research and Classroom Practice – Teacher Development Department of the EIM (Escola d’Idiomes Moderns, School of Modern Languages) of the University de Barcelona – Apr. 21-22, 2017.

Цегельська М. В.

18

XXII TESOL-Ukraine National Conference (Lviv, Apr. 25-26, 2017)

Techniques to Develop Language Awareness in EFL Students. – XXII TESOL-Ukraine National Conference, Lviv. – Apr. 25-26, 2017.

Цегельська М. В.

19

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ, 24-26 листопада 2016 р.)

Pakhomova O., L. Matsepura. The Problem of Formation of Creative Competence of Future EFL Teachers in the Process of Their Professional Training in the Contexts of Intriduction of European Standards of Higher Education / Olena Pakhomova, Liudmila Matsepura // European Humanities Studies / Europejskie Studia Humanistyczne. – V. I, 2016. – East European Institute of Psychology, The Faculty of Social Sciences, Pomeranian University in Slupsk. – 332 p. – Pp. 196-206.

Пахомова О. В.

Мацепура Л. Л.

20

Revised Cambridge English: Young Learners tests – a look at the new tasks and the new assessment criteria (Cambridge English Language Assessment, Cambridge English Webinars for Teachers) (22 May 2017) (on-line)

 

Соловйова Н. Д.

Оновити та доопрацювати нормативні документи згідно нових вимог та у відповідності з новими навчальними планами:

№ п/п

Назва документу

Виконавці

1.

Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

Салата І.А.

Цегельська М.В.

Гладка О.В.

2.

Програма вступного випробування з англійської мови для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

Салата І.А.

Живіцька І.А.

Клименко І.М.

3.

Програма вступного іспиту з іноземної мови для прийому на навчання за ступенем «магістр» за спеціальностями: 013 Початкова освіта. Спеціалізація: Іноземна мова (англійська) 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Додаткова спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська) 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька). Додаткова спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська). 014.02 Середня освіта (Мова і література російська). Додаткова спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

Салата І.А.

Живіцька І.А.

Клименко І.М.

4.

Програма фахового випробування з англійської мови для прийому на навчання за ступенем «магістр» за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

Салата І.А.

Клименко І.М.

Соловйова Н.Д.

Федоряка Л.Д.

5.

Програма співбесіди з англійської мови для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

Салата І.А.

Живіцька І.А.

Клименко І.М.

6.

Програма вступного іспиту для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська)

Салата І.А.

Живіцька І.А.

Клименко І.М.

Луценко Л.О.

7.

Програма вступного іспиту з іноземної мови для прийому на навчання за ступенем «магістр» за спеціальностями 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 053 Психологія

Гладка О.В.

Салата І.А.

Дрогайцев О.І.

Захарова Н.О.

Розробити тематику курсових робіт:

З англійської мови  (к.філол.н, доц. Салата І.А., к.філол.н, доц. Цегельська М.В., к.філол.н, доц. Живіцька І.А., к.філол.н, доц. Гарлицька Т.С., к.філол.н., доц. Кріцберг Р.Я., к.філос.н., ст. викладач Панасюк Ю.В.), з методики викладання англійської мови (к.пед.н., доц. Соловйова Н.Д., к.пед.н., доц. Мацепура Л.Л., к.пед.н., доц. Коваленко Г.С., к.пед.н., ст.викладач Семенова О.О., ст.викладач Копилова О.М.),

кваліфікаційних робіт:

З англійської мови (к.філол.н, доц. Живіцька І.А., к.філол.н, доц. Цегельська М.В.),

З методики викладання англійської мови (к.пед.н., доц. Соловйова Н.Д., к.пед.н., доц. Мацепура Л.Л.).

Згідно графіка провести захисти курсових робіт та передзахист кваліфікаційних робіт, а також захист кваліфікаційних робіт під час державної атестації.

Організувати роботу гуртків:

наукові гуртки: «Розвиток критичного мислення учнів при навчанні іноземної мови» (керівник: к.пед.н., доц. Соловйова Н. Д.); «Контрастивне зіставлення англійської та української мов» (керівник: к.філол.н., доц. Цегельська М.В., к.філол.н., доц. Салата І.А., к.філол.н., доц. Живіцька І.А.);

творчі групи студентів:  «Лінгвокраїнознавство як аспект викладання мови» (керівник: к.пед.н., доц. Гладка О.В.), «Актуальні проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції» (керівник: к.пед.н., доц. Мацепура Л.Л.).

Міжнародна діяльність

Наукове співробітництво із закордонними організаціями:

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

США

Науково-дослідицький центр «Райан»

Безкоштовні консультаційні послуги для проведення лінгвістичних досліджень

2013-2018

Підготовка методичних матеріалів з метою вдосконалення процесу викладання англійської мови.

Канада

EFCCM - Canada

Поглиблення знань з англійської мови та країнознавства

з 2014

Поглиблення знань з англійської мови та канадської культури

На базі кафедри для студентів, вчителів англійської мови та викладачів організувати серію семінарських занять з Лінгвістичної інтерпретації тексту, курсу Міжкультурної комунікації, Лінгвокраїнознавства під керівництвом співробітника Лінгвістичного центру «Райан» (США) Шарон Ворден.

Комплексна наукова тема кафедри англійської філології :

«Формування мовної компетенції майбутнього викладача-філолога»

   Виконувалися завдання за такими напрямками:

Актуальні проблеми англійського мовознавства

-Вивчення специфіки одиниць лексичного рівня сучасної англійської мови.

-Дослідження аспектів функціонування граматичних структур англійської мови.

-Визначення специфіки експресивних ресурсів на різних  рівнях англійської мови.

Література англомовних країн у соціокультурному аспекті

-Вивчення особливостей взаємодії літературного та соціокультурного процесів в англомовних країнах.

-Визначення природи художньої творчості, жанрової своєрідності літературних творів.

              Сучасні технології у підготовці вчителя іноземної мови

-Вивчення складових понять іншомовної комунікативної компетенції і комунікативної культури  майбутніх вчителів англійської мови.

-Систематизація засобів формування іншомовної комунікативної компетенції студентів.

-Практична перевірка впровадження новітніх технологій у навчальний процес викладання англійської мови і літератури.

-Конкретизація підходів до організації самостійної роботи студентів.

Робота наукових гуртків. Тематика гуртків:

        - Актуальні проблеми англійського мовознавства.

Керівник:   к.ф.н., доц. Клименко І.М.  

- Актуальні проблеми англомовної літератури.

Керівник:   к.ф.н., Федоряка Л.Д.

- Актуальні проблеми педагогіки та методики викладання англійської мови.

 Керівники:   к.п.н., доц. Зоренко І .С., викл. Малоіван М.В.

       Провести  щорічні олімпіади з англійської мови (Відповідальні – Федоряка Л.Д., Луценко Л.О., Салашенко Г.М.).

  5. Виховна робота на факультеті:

     Результативність виховного процесу залежить від співпраці деканату, кафедр, викладачів,студентської ради, проблемних груп, предметних гуртків, їх зацікавленості та активної участі у виховному процесі.

     Деканат, кафедри, студентська рада факультету велику увагу приділяють питанням організації ефективної та успішної виховної роботи, тісному співробіцтву зі школами міста, Дніпетровської, Миколаївської та Херсонської областей. На факультеті є перспективний план виховної роботи, своєчасно складаються плани виховної роботи кураторами, оприлюднено  розклад та графік виховних заходів, які проводилися задля формування всебічно розвиненої  особистості майбутнього вчителя, на засіданнях вчених рад факультету регулярно заслуховувалися звіти кураторів академічних груп про проведену виховну роботу (протоколи № 3, 5, 7). На факультеті закріплено викладачів, які відповідальні за організацію та проведення виховних заходів Рум’янцеву А.В., Малоіван М.В., Мохначову О.В.

    Деканат вважає, що виховна робота являється засобом виховання майбутніх фахівців тільки  тоді, коли вона формується, визріває, зміцнюється під час сумісних виховних виливів та об’єднаних зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу.

   Планування виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік розроблялось відповідно до розпорядження "Про планування виховної роботи у 2017-2018 н.р.".

План вміщував усі запропоновані та рекомендовані для виховання студентів заходи.

При плануванні виховних заходів велику увагу було приділено наступним аспектам:

1. Організації виховної роботи зі студентами, що проживають у гуртожитку: індивідуальним бесідам, рейдам, дискусіям;

2. Організації виховної роботи з першокурсниками задля ознайомлення їх з правами і обов’язками та з виконанням правил внутрішнього розпорядку.

3. Організації, взаємодії всіх секторів та змісту їхньої роботи студентської ради факультету 

      При плануванні заходів програми виховного процесу враховувались такі аспекти: акцент на здоровому способі життя (бесіди кураторів; рейди та індивідуальні бесіди; конкурс серед академічних груп факультету на кращий плакат на тему «Я та моє здоров’я »; лекції та оформлення стенду на тему «Мати здоров’я – мати все»; проведення анкетування задля виявлення шкідливих звичок; конкурс на кращі плакати та проекти захисту середовища від забруднення, присвячений всесвітньому Дню Землі; проведення  заходів присвячених «Дню здоров’я», проведення заходу присвяченого дню боротьби зі СНІДом; лекції та круглі столи на теми: «Як покращити здоров’я восени?», «Як зберегти здоров'я  взимку», «Здорова нація – найкраще майбутнє країни»), зустрічі з лікарями міста з метою викорінення шкідливих звичок; проживання студентів у гуртожитку (відвідування блоків кураторами, ознайомлення з умовами проживання та дотриманням правил проживання у гуртожитку, техніки безпеки, дотримання здорового способу життя; перевірка стану кімнат);  заходи, що ставили на меті ознайомити  студентів із суспільно-політичними процесами, що відбуваються в  країні (проведення диспутів в академічних групах на тему: «Свідомість сучасної молоді», “Моя держава-мій скарб”, проведення бесід на теми: «Україна та інші держави: культурні взаємозв’язки», “Про роль писемності у формуванні національної самосвідомості молоді”, “Україна — це моя країна”, “Я пишаюсь, що навчаюсь в українському вищому навчальному закладі”, оформлення тематичного куточка “Німеччина: традиції та звичаї” під час  проведення  Днів Європи в Україні. Облаштовано тематичні виставки “Цивілізаційний внесок України в загальноєвропейський культурний простір”, “Студентство — краща пора”, “Я більше не палю”, проведено круглий стіл “Ми завжди будемо пам’ятати все те, що пов’язане з голодомором в Україні”; диспути на теми патріотичного виховання студентів, матеріально-побутового рівня свідомості й духовності, принципів людської моралі; кураторські бесіди, присвячені,  Дню Перемоги, традиціям різних країн щодо святкування різдва, минулим та сучасним українським звичаям. проведено факультетський захід, присвячений Дню боротьби зі СНІДом, задля розкриття та розвитку творчого потенціалу студентів випуск стінгазети “Нашому роду нема переводу”,; конкурс на кращий плакат «Мій Університет», “Ми за здоровий спосіб життя”, “Роковини Чорнобильської трагедії”, відвідування музею історії університету, проведено бесіди на теми: «Інновації в університеті», конкурс на краще фото університету «Україна — це моя країна», “Видатні українці”, “Я пишаюсь, що я - українець”,  свято «День вчителя»; конкурс на кращий плакат: «Студентство – краща пора».

    У наявності є плани виховної роботи кураторів академічних груп, які було складено на підставі плану виховної роботи факультету іноземних мов. Куратори регулярно на засіданнях вчених рад факультету звітували про проведену роботу.

       За роботу в гуртожитку відповідають О.Г. Малигін від кафедри англійської мови,  Г.С. Алексеєва від кафедри російської філології та зарубіжної літератури, Хорошилова Н.В. від кафедри німецької мови та літератури, які регулярно відвідували студентів, що мешкають у гуртожитку № 3, проводять виховні бесіди, надають консультативну допомогу.

   Питання навчальної та трудової дисципліни знаходиться в центрі уваги студентської ради, суспільна думка якої являється важливим фактором у вихованні майбутніх фахівців.

       На факультеті працює студентська Рада, роботу якої очолює Руденко К.В. (студентка групи РАФм-13).

  Студентська рада спланувала роботу за такими напрямками:

  • Підготовка та проведення конкурсу на кращий плакат серед академічних груп факультету на тему: “Сучасна молодь за здоровий спосіб життя”
  • Підготовка та проведення зустрічі з фахівцем на тему: „СНІД – чума ХХІ століття”
  • Організація та проведення акції боротьби зі шкідливими звичками “Молодь проти паління та наркотиків”
  • Організація рейдів по боротьбі зі шкідливими звичками серед студентів
  • Участь у інститутському конкурсі-огляді художньої самодіяльності „Студентська весна – 2018”
  • Звіти студентів про науково-дослідницьку роботу
  • Питання трудової та навчальної дисципліни студентів

            6.Робота по зв’язку зі школами:

      Кафедрам факультету підтримувати тісні зв’язки зі школами міста  № 58,  № 107, № 41, № 62, № 71, № 4, № 20, № 24, № 95, № 120, № 103 . Надавати консультативну допомогу вчителям шкіл та випускникам щодо написання наукових робіт та участі у конкурсі “Лінгва 2018”

Декан факультету                                                                Г.Б. Штельмах

4594
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31