Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

Силабус з філософії

Завантажити силабус

Робоча програма з філософії

Завантажити робочу програму


Навчальний посiбник для студентiв закладiв вищої освiти / за ред. Я. В.Шрамка.  Кривий Рiг : Криворiзький державний педагогiчний унiверситет, 2021. 

Філософія: теоретичний курс 

Методичний комплекс з філософії

Завантажити методкомлекс з філософії

Тестовий практикум навчальної дисципліни «Філософія» (Балута Г. А.)

Завантажити


Словник: Історія філософії в термінах

Завантажити словник


Першоджерела з філософії

 1. Платон Апологія Сократа   (завантажити українською, завантажити російською, завантажити рекомендації до опрацювання)

 2. Платон Крітон (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

 3. Арістотель Метафізика (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

 4. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении  (завантажити російською)

 5. Декарт Р. Метафізичні розмисли  (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання

 6. Юм Д. Дослідження про людське пізнання Гл. ХІІ (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

 7. Локк Дж. Два трактати про врядування (гл. 7-9) (завантажити українською)
 8. Руссо Ж.-Ж. Про суспільний жоговір (кн.1) (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

 9. Кант І. Відповідь на питання "Що таке Просвітництво?" (завантажити російською)
 10. Кант І. Критика чистого розуму. Передмова до другого видання (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

 11. Аквінський Ф. Сума теології (завантажити російською)

 12. Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії (завантажити українськоюзавантажити російською)

 13. Маркс К. До критики політичної економії. Передмова (завантажити українськоюзавантажити російською)

 14. Шопенгауер А. Світ як воля і уявлення (завантажити російською)

 15. Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Віденський гурток. Наукове світорозуміння (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

 16. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм - це гуманізм (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

 17. Рассел Б. Мистецтво раціонального припущення (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

 18. Поппер К. Логика научного исследования (завантажити російською)

 19. Поппер К. Знание и психофизическая проблема (завантажити російською)

 20. Мизес Л. Теория и история (завантажити російською)

 21. Сковорода Г. Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті (завантажити українською)

 22. Шеллер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей (завантажити російською)

 23. Кассірер Е. Досвід про людину (завантажити російською)


573
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша