Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму
Факультет географії, туризму та історії

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»

На базі факультету географії, туризму та історії Криворізького державного педагогічного університету спеціальність 242 «Туризм» відкрита у 2014 році. Влітку 2018 року відбувся перший випуск студентів за освітнім рівнем «бакалавр».

Спеціальність «Туризм» - одна з найбільш популярних в університеті.

Ліцензований обсяг набору – 30 осіб. Форма навчання – виключно денна. Заочне відділення відсутнє.

НАШ ГУРУ. Випусковою кафедрою являється кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму. Завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доцент – Казаков Володимир Леонідович. Він є ідейним натхненником розвитку туризму на Криворіжжі, ініціатором створення Криворізької федерації спортивного туризму, автор ідеї розвитку промислового туризму у Кривому Розі, розробник більшості екскурсійних маршрутів містом, провідний експерт розвитку туристичної справи на Дніпропетровщині, член наукової ради департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, керівник секції промислового туризму Всеукраїнської асоціації гідів, багаторазовий учасник міжнародних туристичних конференцій та виставок, голова громадської організації «Кривбастур – туристичний центр Кривого Рогу» та директор однойменної туристичної фірми.

НАША КОМАНДА. Викладачі кафедри, які працюють зі студентами за цією спеціальністю, є справжніми практиками. Вони виступили засновниками громадської організації «Кривбастур – туристичний центр Кривого Рогу», розробниками багатьох екскурсійних маршрутів по Кривому Рогу та турів до міста та за його межі. Деякі викладачі є практикуючими екскурсоводами. Більшість викладачів займається спортивним туризмом – пішохідним, водним, гірським, та мають спортивні розряди з даних видів.

90% викладачів випускової кафедри мають науковий ступінь кандидатів наук. Викладачі кафедри були першими розробниками «Програми розвитку промислового туризму в місті Кривий Ріг», що є першою подібною програмою в Україні. Викладачі, відвідавши значну кількість країн світу (Німеччина, В’єтнам, Франція, Єгипет, Італія, Данія, Індія, Польща, Чехія, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Румунія, Туреччина, Болгарія, Грузія, Литва, Швейцарія, Кіпр, Росія, Таджикистан, Молдова, Угорщина, Австрія), не в теорії, а з практики розповідають студентам про специфіку туристичної діяльності.

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ. Освітньо-професійна програма підготовки обіймає низку навчальних дисциплін, необхідних для багатогранної підготовки справжнього фахівця-туризмознавця: географія туризму, туристичне країнознавство, організація туризму, менеджмент і маркетинг в туризмі, організація готельного і ресторанного господарства, облік і аудит в туризмі, економіка туристичних підприємств, спортивний туризм та ін. Студенти опановують дві іноземні мови (англійська та за вибором – німецька або французька), матимуть змогу займатися спортивним туризмом у відомому в місті туристичному клубі «Сталкер», проходити стажування у туристичному центрі Кривого Рогу – «Кривбастур».

ПРАКТИКА. Під час навчання студенти спеціальності «Туризм» мають широкі можливості для оволодіння практичними навичками з обслуговування туристів. Для цього у навчальному плані передбачені різноманітні навчальні та виробничі практики.

  • 1 курс – навчальна практика «Вступ до фаху», де студенти ознайомлюються з численними туристичними об’єктами нашої держави. Маршрут практики щороку різний: це й простори Північного Причорномор’я (Миколаївська та Одеська області), і області Західної України, включно з Українськими Карпатами.
  • 2 курс – на базі Кривого Рогу та місцевих туристичних ресурсів проводиться навчальна практика з екскурсійної справи, де студенти вивчають досвід екскурсоводів міста і самі практикуються у розробці та проведенні екскурсій. Інша практика – спортивно-туристична, яка являє собою активну подорож у вигляді туристичного походу з рюкзаками та наметами стежками гір Українських Карпат або іншими не менш мальовничими природними ландшафтами.
  • 3 курс – навчальна практика у турагенстві, що триває 2 місяці. Для її здійснення університетом укладена ціла низка угод з туристичними агентствами Кривого Рогу. Тут студенти оволодівають навиками менеджера туристичного підприємства, найбільш здібних працевлаштовують.
  • 4 курс – виробнича практика у турагенстві. Під час її проходження студенти продовжують навчатися практичній діяльності у галузі туризму. Багато здібних студентів отримують запрошення на постійну роботу у турагенствах.

Особливою родзинкою навчання на спеціальності «Туризм» є можливість студентів набути практичних навичок роботи з туристами під час стажувань за кордоном. Для цього університетом укладені договори з вітчизняними та іноземними партнерами. Так в літній сезон після 2-го курсу навчання студенти направляються на стажування до чорноморських курортів Болгарії (Сонячний Берег, Варна, Бургас, Несебр). Для студентів 3-4-х курсів передбачене об’єднання практик у турагенствах, що дає змогу відправитися на стажування до курортних регіонів республіки Туреччина на 5-6 місяців (квітень-жовтень). Вся діяльність студентів під час стажування оплачується фірмою-партнером у вигляді пристойної фінансової винагороди.

ПЕРСПЕКТИВИ. Випускники отримують кваліфікації «Фахівець з туристичного обслуговування» та «Екскурсовод», що дає можливість після отримання диплому обіймати посади: екскурсовод, організатор подорожей, менеджер з туризму та готельного господарства, фахівець з обслуговування в різних галузях туризму, готельної та ресторанної справ тощо. Випускники матимуть усі можливості відкрити свій бізнес у галузі туристичного обслуговування.

НАШІ ПАРТНЕРИ. Партнерами у підготовці фахівців туристичного супроводу є: управління економіки виконкому Криворізької міської влади, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Криво Рогу, численні турагенства Кривого Рогу, туроператори Болгарії («Олді Тревел») та Туреччини («АнексТур»), міські центри туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, провідні промислові підприємства Кривого Рогу, департамент туризму та курортів Міністерства економічного розвитку України, Всеукраїнська асоціація гідів та ін.

З нами Ви пізнаєте не лише простори рідного міста, рідної держави, а й інших країн світу!

З нами Ви відкриєте принади різних видів туризму!

Ми вас навчимо будувати свій власний бізнес у туризмі та заробляти гроші!

Ми допоможемо обрати свій життєвий шлях у туризмі нашої держави та міста Кривого Рогу!

МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ТЕБЕ!

5533

Історія кафедри

 Згідно з наказом №58 по Криворізькому державному педінституту від 10.10.1944 р. на роботу для викладання курсу геології був прийнятий доцент Шерстюков Микола Матвійович. Призначення супроводжувалось відкриттям нової кафедри - кафедри геології та географії. Затвердження було підтверджене 27.02.1945 р. наказом №819 за підписом заступника Наркому Освіти УРСР Гуленком Й.С.  Перша географічна кафедра в КДПУ і всьому Криворіжжю існувала упродовж 1944-1949 рр. - повні 4 роки. Цю кафедру створив геолог Шерстюков М.М. під назвою «кафедра геології та географії». Фактично ця кафедра є попередницею кафедри фізичної географії та геології (з 1983 р.), так як по духу, науковому складу та переліком дисциплін відповідає саме профілю фізичної географії та геології. Тому, цілком логічно, можна до віку сучасної кафедри фізичної географії та геології додавати ще 4 роки. Першою географічною кафедрою можна пишатися, через те, що її створював представник відомої дореволюційної наукової геологічної школи - видатний вчений геолог Шерстюков М.М.. а також на кафедрі рік працював у майбутньому відомий вчений геолог Войткевич Г.В.

У 1983 році створена друга в історії педінституту географічна кафедра - кафедра фізичної географії та геології, яка є законним спадкоємцем першої кафедри - геології та географії. В цьому ж 1983 році природничий факультет був трансформований у природничо-географічний, який проіснував до 1986 року.

З 2012 р. кафедру фізичної географії та геології перейменовано на кафедру фізичної географії, краєзнавства та туризму.

Сучасна діяльність кафедри

Проводяться науково-практичні конференції: регіональна «Географія та екологія Кривбасу» (1999 р.), «Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства» (2005 р.), «Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті» (2008 р.). З 2005 року регулярно видається збірник наукових праць, присвячений географічним дослідженням Кривбасу.

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму є випусковою з напряму підготовки 6.140103 "Туризм".

Кафедру фізичної географії, краєзнавства та туризму очолює кандидат географічних наук, доцент Казаков Володимир Леонідович, який є провідним спеціалістом у сфері туризму.

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та/або вченими званнями за основним місцем роботи, які забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін по кафедрі – 100%. Професорсько-викладацький склад випускової кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму налічує 10 осіб, з них – 8 кандидатів географічних наук, 2 викладача без наукового ступеня. Кафедра за якісними характеристиками кадрового складу, наукового потенціалу і рівнем науково-методичної роботи посідає одне з провідних місць  в університеті загалом.

З 2015 р. при кафедрі діє Науково-методичний Центр туризмології та екскурсознавства, який здійснює підготовку екскурсоводів (підготовлено 14 фахівців); розробляють екскурсійні програми з краєзнавчо-дослідницькою та навчальною метою (дир., доц. Казаков В.Л., Пацюй В.С.), з навчальною та екологічною метою (доц. Остапчук І.О.) для студентства та шкільної молоді Дніпропетровщини.

При кафедрі створено туристичний клуб «Сталкер» та ГО «Кривбастур – туристичний центр Кривого Рогу», які постійно використовуються в начальному процесі. Щорічно в різних локаціях проводиться День туризму. Викладачі та студенти кафедри активно долучаються до підготовки і проведення щорічних туристичних подій міста та країни: UITT Туристична виставка, м. Київ, Урочистості до святкування Дня туризму та екскурсовода, Дні Європи, Фестиваль «Ніч індустріальної культури», Туристичні змагання, тощо.

Тривалий час колектив кафедри активно співпрацює з КП «Інститут розвитку міста», із управлінням економіки міськвиконкому Кривого Рогу, міськими центрами туризму, з туристськими, готельними, оздоровчо-профілактичними підприємствами міста.

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється в рамках Програми розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі, затвердженої рішенням ХХХ сесії VІ скликання Криворізької міської ради від 30.01.2013 № 1680.

У Дніпропетровській області та м. Кривий Ріг (у зв’язку із реалізацією програми розвитку промислового туризму) наявний значний попит на фахівців з туризму, який зумовлений потребою і можливістю їхнього працевлаштування на підприємствах туристичної індустрії.

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму активно залучає студентів до наукової діяльності. При кафедрі функціонує 2 наукових гуртки. Студенти кафедри неодноразово брали участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Наукова діяльність: «Промисловий туризм: теорія та практика досліджень»

Випускники кафедри користуються попитом серед роботодавців, більшість з них працює в туристичних підприємствах  міста, області, Києва та за кордоном.

Напрями роботи кафедри:

  1. Випускова кафедра з напрямів підготовки 6.140103 "Туризм, 8.04010401 Географія*.
  2. Підготовка бакалаврів та магістрів з напрямів: 6.140103 "Туризм, 8.04010401 Географія* та 6.040104 Географія*.
  3. Дослідження антропогенних ландшафтів.
  4. Участь у Програмі розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі, затвердженої рішенням ХХХ сесії VІ скликання Криворізької міської ради від 30.01.2013 № 1680.
  5. Підготовка екскурсоводів у Науково-методичному Центрі туризмології та екскурсознавства на кафедрі.
5166
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31